Tarih Enstitüsü Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Sayı : 13
Tarih : 1983 - 1987
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Abdülkadir Donuk Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Hayatı ve Eserleri 001-030 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Semavi Eyice Ay - Yıldız’ın Tarihi Hakkında 031-066 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Mahmut Arslan İslam’da Devlet Düşüncesi ve Kutadgu - Bilig 067-108 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Nadir Devlet İdil - Ural’da İslamiyetin Durumu 109-122 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Erdoğan Merçil Simcuriler V - Ebu’l - Kasım b. uEbu’l - Hasan Simcuri - 123-138 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Yusuf Derviş Gavanime el - Efdal b. Bedrü’l - Cemali ve Birinci Haçlı Seferindeki Rolü 139-154 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Gülçin Çandarlıoğlu Ming Devri Orta - Asya Çin Münasebetleri Hakkında Bir Kaynak Eser, CH’en CH’eng Seyahatnamesi, Hakkında Bir Kaç Söz 155-160 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Abdülkadir Donuk Oğuz Kagan Destanında Yanlış Yorumlanan Bir Terim: Üleştirmek mi? İliştirmek mi? 161-168 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Tuncer Baykara İzmir Camii’ne Ait Bir Kitabe ve Tahlili 169-176 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Feridun M. Emecen Manisa Muradiye Camii İnşasına Dair 177-194 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
İlhan Şahin Osmanlı Devrinde Konar - Göçer Aşiretlerin İsim Almalarına Dair Bazı Mülahazalar 195-208 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Mehmet İpşirli Şeyhülislam Sun’ullah Efendi 209-256 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Nezihi Aykut Osmanlı İmparatorluğu’nda Sikke Tecdidleri 257-297 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Abdülkadir Özcan Daltaban Mustafa Paşa 299-334 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Ahmet Ağırakça Müneccimbaşı Ahmed Dede Efendi’nin Tarihi Cami’ü’d - Düvel Dışında Kalan ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Yazma Eserlerinin Tavsifleri 335-350 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Cihan Okuyucu Mustafa Cinani ve “Bedayi’ü’l - Asar”ı 351-385 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kemal Beydilli İlk Mühendislerimizden Seyyid Mustafa ve Nizam - ı Cedid’e Dair Risalesi 387-479 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Mübahat S. Kütükoğlu 1826 Düzenlemesinden Sonra İzmir İhtisab Nezareti 481-520 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Yusuf Halaçoğlu Binbaşı İsmail Hakkı Bey’in Kaşgar’a Dair Eseri 521-549 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Mehmet Saray Balkanlarda Rus Yayılması, Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası 551-576 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Ali İhsan Gencer İhtilalci Ermeniler’in “Kaza İhtilal Teşkilatı” Talimatnamesi 577-606 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kitap Tanıtma [Hans Georg Majer, Das osmanische “Registerbuch der Beschwerden” (Şikâyet Defteri) vom Jahre 1675. 68+450s. Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wien 1984] 607-611 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kitap Tanıtma [Anton C. Schaendlinger, Die Schreiben Süleymans des Prachtigen an Vasallen, Militarbeamte, Beamte und Richter, aus dem Haus - , Hof - und Staatsarchiv zu Wien, Teil 2, Viyana 1986, I (XXVIII+84s) - II (48 s.)] 611-614 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kitap Tanıtma [İsmail Erünsal, A. Yaşar Ocak (hazırlayanlar), Menâkibu'l - Kudsiyye fî Menâsibi'l - Ünsiyye (Baba İlyas - ı Horosânî ve Sülâlesinin Menkabevi Tarihi), İstanbul 1984, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 3223, XC+188.] 614-615 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kitap Tanıtma [Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia. Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting, 1520 - 1650, Cambridge Studies in Islamic Civilization; Cambridge University Press GB 1984, XIV + 425 s. 21 harita, 50 tablo] 615-618 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
Kitap Tanıtma [Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Dağlı İsyanları (1791 - 1808), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 344, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara 1983, 171 sahife, Vesikalar, Dipnotlar, Dizin, 32 fotokopi ve 618-620 Tarih Enstitüsü Dergisi 13

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat