Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 40
Sayı : 40
Tarih : 2012
Sayfa Sayısı : 498
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
196597
Açıklama : • The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies / Batı Dışında Yazılmış İlk Amerika Tarihi’nin Farklı Hayatları: Hadîs-i Nev’den Ta’rîh-i Hind-i Garbî’ ye • BAKİ TEZCAN • 1• Visualizing a Space of Encounter: Intimacy, Alterity, and Trans-Imperial Perspective in an Ottoman-Venetian Miniature Album / Bir Karşılaşma Mekanını Görselleştirmek: Bir Osmanlı-Venedik Minyatür Albümünde Samimiyet, Ötekilik ve Trans-emperyal Perspektif • E. Natalie Rothman • 39• Others and Other Geographies in the Şehnāme-i Selīm Ĥān / Şehnāme-i Selīm Ĥān’da Ötekiler ve Öteki Coğrafyalar • Emine Fetvacı • 81• Creating an Ideal Self: Representations of Infidels in the Late Medieval Anatolian Frontier Narratives / İdeal Bir Benlik Yaratmak: Geç Dönem Ortaçağda Anadolu Uç Anlatılarında Kafir Temsilleri • Zeynep Aydoğan • 101• L’Afrique dans la cosmographie de Kâtib Çelebi / Kâtib Çelebi’nin Kozmografyasında Afrika • Jean-Louis Bacqué-Grammont • 121• On two manuscripts by Abū Bakr b. Bahrām al-Dimashqī (d. 1102/1691) related to W. and J. Blaeu’s Atlas Maior / Ebu Bekr ed-Dimeşkî’nin (ö. 1102/1691)W. ve J. Blaeu’nun Atlas Mayor’uyla İlgili İki Yazması • Sonja Brentjes • 171• A Young Man’s Fancy Turns to “Love”?: The Traveler’s Eye and the Narration of Women in Ottoman Space (or The European Male ‘Meets’ the Ottoman Female, 16th-18th Centuries) / Genç Bir Erkeğin Meyli “Aşk”a mı Dönüşüyor? Seyyahın Gözü ve Osmanlı Mekanlarında Kadınların Anlatılışı (ya da Avrupalı Erkek Osmanlı Kadınıyla “Tanışıyor,” 16-18. Yüzyıllar) • 193 Palmira Brummett & Katherine Thompson Newell • An Ottoman Geographer Engages the Early Modern World: Katip Çelebi’s Vision of East Asia and the Pacific Rim in the Cihânnümâ / Bir Osmanlı Coğrafyacısı Erken Modern Dünya ile Meşgul Oluyor: Cihân nümâ’da Katip Çelebi’nin Doğu Asya ve Pasifik Kıyıları Vizyonu • John J. Curry • 221• Stories Never Told: The First Arabic History of the New World / Hiç Anlatılmamış Hikayeler: Yeni Dünya’nın İlk Arapça Tarihi • John-Paul A. Ghobrial • 259• Kātip Çelebi’s Maps and the Visualization of Space in Ottoman Culture / Kâtip Çelebi’nin Haritaları ve Osmanlı Kültürü’nde Mekanın Görselleştirilmesi • Gottfried Hagen • 283• On Mevlevi Organization / Mevlevi Tarikatı’nın Organizasyonu Üzerine • Bruce McGowan • 295• Five Famous Ottoman Turks of the Sixteenth Century / Onaltıncı Yüzyılın Beş Meşhur Osmanlı Türkü • Svatopluk Soucek • 325• The World of Mehmed Murad: Writing Histoires Universelles in Ottoman Turkish / Bir Tarih-i Umumi Yazarı olarak Mizancı Murat • Meltem Toksöz • 343• Arabes et Turcs au Maghreb dans les années 1513-1520 d’après les Ġazavât-ı Ĥayrü-d-dîn Paşa / Gazavat-ı Hayreddin Paşa Adlı Esere Göre 1513-1520 Yıllarında Magrib’de Araplar ve Türkler • Nicolas Vatin • 365• Self-Portrait of the Ottoman Red Sea, 20th of July 1777 / Osmanlı Kızıl Denizi’nin Otoportresi, 20 Temmuz 1777 • Alexis Wick • 399• XVI. Yüzyıl Osmanlı Seyahatnâmeleri Hakkında Bir Değerlendirme / An Overview of the Ottoman Travelogues of the Sixteenth Century • Bilgin Aydın • 435KİTÂBİYAT• V.Necla Geyikdağı, Foreign Investment in the Ottoman Empire, International Trade and Relations, 1854-1914 Hüseyin Al • 453• Gültekin Yıldız, Neferin AdıYok (Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum 1826-1839) Hüseyin Demir • 458• Biray Kolluoğlu & Meltem Toksöz, ed., Cities of the Mediterranean from the Ottomans to the Present Day Rahime Edibali, Mehmet Edibali • 464• Sevecen Tunç, Trabzon’da Futbolun Tarihi. Mektepliler, Münevverler, Meraklılar A. Teyfur Erdoğdu • 471• A.C.S. Peacock (ed.), The Frontiers of the Ottoman World Kahraman Şakul • 477• Doxiadis, Evdoxios, The Shackles of Modernity: Women, Property, and the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State, 1750-1850 U. Ceren Ünlü E. • 484• Cem Emrence, Remapping the Ottoman Middle East: Modernity, Imperial Bureaucracy and the Islamic State Faruk Yaslıçimen • 491Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Baki Tezcan The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies / Batı Dışında Yazılmış İlk Amerika Tarihi’nin Farklı Hayatları: Hadîs-i Nev’den Ta’rîh-i Hind-i Garbî’ ye 001 - 038 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40 Osmanlı Tarihi > Kültür Hayatı
Baki Tezcan The Many Lives of the First Non-Western History of the Americas: From the New Report to the History of the West Indies / Batı Dışında Yazılmış İlk Amerika Tarihi’nin Farklı Hayatları: Hadîs-i Nev’den Ta’rîh-i Hind-i Garbî’ ye  001 - 038 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
E. Natalie Rothman Visualizing a Space of Encounter: Intimacy, Alterity, and Trans-Imperial Perspective in an Ottoman-Venetian Miniature Album / Bir Karşılaşma Mekanını Görselleştirmek: Bir Osmanlı-Venedik Minyatür Albümünde Samimiyet, Ötekilik ve Trans-emperyal Perspektif 039 - 080 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Emine Fetvacı Others and Other Geographies in the Şehnāme-i Selīm Ĥān / Şehnāme-i Selīm Ĥān’da Ötekiler ve Öteki Coğrafyalar 081 - 100 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Zeynep Aydoğan Creating an Ideal Self: Representations of Infidels in the Late Medieval Anatolian Frontier Narratives / İdeal Bir Benlik Yaratmak: Geç Dönem Ortaçağda Anadolu Uç Anlatılarında Kafir Temsilleri 101 - 120 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Jean-Louis Bacque-Grammont L’Afrique dans la cosmographie de Kâtib Çelebi / Kâtib Çelebi’nin Kozmografyasında Afrika 121 - 170 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Sonja Brentjes On two manuscripts by Abū Bakr b. Bahrām al-Dimashqī (d. 1102/1691) related to W. and J. Blaeu’s Atlas Maior / Ebu Bekr ed-Dimeşkî’nin (ö. 1102/1691) 171 - 192 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Palmira Brummett & Katherine Thompson Newell A Young Man’s Fancy Turns to “Love”?: The Traveler’s Eye and the Narration of Women in Ottoman Space (or The European Male ‘Meets’ the Ottoman Female, 16th-18th Centuries) / Genç Bir Erkeğin Meyli “Aşk”a mı Dönüşüyor? Seyyahın Gözü ve Osmanlı Mekanlarında 193 - 220 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
John J. Curry An Ottoman Geographer Engages the Early Modern World: Katip Çelebi’s Vision of East Asia and the Pacific Rim in the Cihânnümâ / Bir Osmanlı Coğrafyacısı Erken Modern Dünya ile Meşgul Oluyor: Cihân nümâ’da Katip Çelebi’nin Doğu Asya ve Pasifik Kıyıları Viz 221 - 258 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
John-Paul A. Ghobrial Stories Never Told: The First Arabic History of the New World / Hiç Anlatılmamış Hikayeler: Yeni Dünya’nın İlk Arapça Tarihi 259 - 282 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Gottfried Hagen Kātip Çelebi’s Maps and the Visualization of Space in Ottoman Culture / Kâtip Çelebi’nin Haritaları ve Osmanlı Kültürü’nde Mekanın Görselleştirilmesi 283 - 294 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Bruce McGowan On Mevlevi Organization / Mevlevi Tarikatı’nın Organizasyonu Üzerine 295 -320 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Svatopluk Soucek Five Famous Ottoman Turks of the Sixteenth Century / Onaltıncı Yüzyılın Beş Meşhur Osmanlı Türkü 325 - 342 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Meltem Toksöz The World of Mehmed Murad: Writing Histoires Universelles in Ottoman Turkish / Bir Tarih-i Umumi Yazarı olarak Mizancı Murat 343 - 364 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Nicolas Vatin Arabes et Turcs au Maghreb dans les années 1513-1520 d’après les Ġazavât-ı Ĥayrü-d-dîn Paşa / Gazavat-ı Hayreddin Paşa Adlı Esere Göre 1513-1520 Yıllarında Magrib’de Araplar ve Türkler 365 - 398 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Alexis Wick Self-Portrait of the Ottoman Red Sea, 20th of July 1777 / Osmanlı Kızıl Denizi’nin Otoportresi, 20 Temmuz 1777 399 -434 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Bilgin Aydın XVI. Yüzyıl Osmanlı Seyahatnâmeleri Hakkında Bir Değerlendirme / An Overview of the Ottoman Travelogues of the Sixteenth Century 435 -452 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Hüseyin Al KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. V.Necla Geyikdağı, Foreign Investment in the Ottoman Empire, International Trade and Relations, 1854-1914 453 - 457 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Hüseyin Demir KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. Gültekin Yıldız, Neferin Adı Yok (Zorunlu Askerliğe Geçiş Sürecinde Osmanlı Devleti’nde Siyaset, Ordu ve Toplum 1826-1839) 458 - 463 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Rahime Edibali, Mehmet Edibali KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. Biray Kolluoğlu & Meltem Toksöz, ed., Cities of the Mediterranean from the Ottomans to the Present Day 464 - 470 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
A. Teyfur Erdoğdu KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. Sevecen Tunç, Trabzon’da Futbolun Tarihi. Mektepliler, Münevverler, Meraklılar 471 - 476 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Kahraman Şakul KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. A.C.S. Peacock (ed.), The Frontiers of the Ottoman World 477 - 483 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
U. Ceren Ünlü E. Cem Emrence, KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. Doxiadis, Evdoxios, The Shackles of Modernity: Women, Property, and the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State, 1750-1850 484 - 490 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40
Faruk Yaslıçimen KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS. Remapping the Ottoman Middle East: Modernity, Imperial Bureaucracy and the Islamic State 491 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 40

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat