9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler.

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül
1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Sayı : 2. Cilt
Cilt : 2
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 216 puan kazanacaksınız)
   216
196560

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Mihai Maxim XVI. yüzyılın son çeyreğinde akçenin devalüasyonu ve Eflak - Boğdan'ın haracı üzerindeki etkisi 1001 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Tahsin Gemil Yeni belgelere göre 'Halil Paşa yurdu' ve 'iki saat' lik arazi 1011 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Alexandrescu Bulgaru- Marie-Mathilde Dersca Sur le regime de la domination ottomane dans les principatues roumaines a l'epoque turcophanariote (1711, 1714 - 1821) 1021 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Yücel Özkaya XVIII. yüzyılda osmanlı imparatorluğunda esnaf sorunları 1037 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Nodar Şengelia Bulgaristan arşivinde bulunan Kafkasya hakkındaki osmanlı belgeleri (XVI - XIX. yy.) 1049 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Yuzo Nagata Karaosmanoğlu hacı hüseyin ağaya ait bir tereke defteri 1055 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Karl Vocelka The valuation of the events of 1683 in german hisstoriography of the 19th century 1063 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Hüner Tuncer Metternich'in osmanlı politikası (1829 - 1833) 1069 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Adela Krikavova Der bericht über persische handschriften aus der hinteralssenschaft von Ahmed Vefik paşa und aus zwei weiteren türkischen bibliotheken 1079 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Rengin Bütün (Dramur) 1906 senesinde sultan II. Abdülhamid'e yapılan konsültasyon reçetelerinin ve sultanı tedavi eden hekimlerin tanıtılması 1087 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Bayram Kodaman II. Abdülhamid devrinde Hakkari sancağında nesturiler ve ingiliz - rus emperyalizmi 1099 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
İhsan Süreyya Sırma Sultan II. Abdülhamid'in çin siyasetine dair bir vesika 1111 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Max Demeter Peyfuss Die Balkantürken im lichte der österreichischen balkanforschung des 19. jahhrhunderts 1117 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Jacob M. Landau Osmanlı imparatorluğunun son devrinde bir aydın 1129 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Roderic H. Davison The modernization of ottoman diplomacy in the tanzimat period 1141 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Musa Çadırcı Tanzimat döneminde osmanlı ülke yönetimi (1839 - 1876) 1153 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Slavka Draganova Tanzimattan sonra rumelide toprak ilişkileri 1163 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Coşkun Üçok 1876 tarihli osmanlı anayasasının 1878 - 1908 yılları arasında uygulanıp uygulanmadığı konusu 1171 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Neşet Çağatay Son osmanlı maliye naırlarından Abdurrahman Vefik Sayın ve eserleri (1857 - 1956) 1175 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Wolfdieter Bihl Die bezeiehungen zwischen österreich - ungarn un dem osmanischen reich im ersten weltkrieg 1185 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Rifat Önsoy Osmanlı imparatorluğundaki alman subayları ve alman silah sanayiinin çıkarı (1871 - 1914) 1207 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Otar Gıgıneışvılı Türkiye ve ağa Muhammet han 1215 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Melih Erçin Saka - Türk yazısı ve dili 563 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Emel Esin İlteriş kağanın mezarı sanılan Şivet - ulan külliyesi 569 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Özkan İzgi Uygurlardaki vergilere ait bazı düşünceler 579 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Enver Konukçu Dehli Kalaç sultanlığının kuruluşu (1290) 587 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Nagrodzka-Majchrzyk Les torks - ogouzes en russie de moyenage 593 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Hisao Komatsu Buhara ve kazan 601 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mübahat Türker-Küyel Farabi ve siyaset 605 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mikâil Bayram Ahi Evren'in öldürülmesi ve ölüm tarihinin tesbiti 623 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Tuncer Gülensoy Eski türk ve moğol şahıs adlarının cumhuriyet dönemindeki görünümü 643 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Çağatay Koçar Bazı sovyet yazarlarına göre ortaçağdaki türk düşünürlerinin dini düşünceleri 651 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Erdoğan Merçil Sultanların ata mezarlarını ziyareti 657 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Rauf A. Hüseynof Sovyetler birliğinde selçukçuluk 667 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Ziya Buniyatov Muhammet İbn Mahmut el - Halebi'nin 'emir yaşbey'in seferi' adlı eseri 15. yy. türkiye tarihini öğreten bir kaynaktır 681 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Tuncer Baykara Türkiye selçuklularında bazı vergilere dair 687 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Semra Ögel Anadolu selçuklu sanatı ortamı 697 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Ali Sevim Sultan Melikşah'ın kuzey - suriye seferi ve sonuçları 703 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Şahabettin Uzluk Anadolu selçuklu medrese planının Konya'da iki camide uygulanışı 711 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Gönül Öney 1978 - 79 yılı Samsat kazısı 12. - 13. yüzyıl seramik ve cam buluntuları 715 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mehmet Çayırdağ Kayseri'de zamanımıza kadar gelememiş olan bazı mühim tarihi binalar 717 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
İbrahim Artuk Erzurum meliki Mugis el - din Tuğrul ve oğlu Cihanşah adına basılan sikkeler 729 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Barbara Flemming Prognostika und geschichte 745 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Georges Hazai Macar ilimler akademisinin kitaplığındaki türk tarihi ile ilgili yazma eserler 753 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Hans Georg Majer Ein defter des divan - ı hümayun in wien 757 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Feyyaz Gürkan Şer'iye mahkemeleri sicilleri üzerinde bir araştırma 765 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Zdenka Vesela Quelques aspects de l'évolution des villes ottomanes 781 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Gyözö Gerö Mittelalterliche stadt - türkische stad in der türükischen provinz von ungarn 789 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Ahmet Uğur Kemal Paşa - zade'nin VIII. Defteri 797 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
M. Mehdi İlhan Bıyıklı Mehmed Paşa'nın doğu anadoludaki askeri faaliyetleri 807 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mario Grignaschi Les documentes ottomans conserves aux archives de la maison d'este a modena 819 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mihail Guboğlu Osmanlılarda romen ülkeleri arasındaki ilk devir ilişkileri (1368 - 1456) hakkında belirtmeler ve doğrultmalar 829 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Walter Höflechner Die wissenschaftlichen und kulturellen beziehungen zwischen der türkei und österreich 845 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Jean-Louis, Bacqué-Grammont Seyyid Tamam, un agitateur hétérodoxe a Sivas (1516 - 1518) 865 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Mahmut H. Şakiroğlu Venedik devlet arşivinde Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait yeni belgeler 875 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Zeki Arıkan Hamit sancağındaki timar düzenine toplu bakış 879 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Markus Köhbach Ein diplomatischer rangstreit in Istanbul im jahre 1587 887 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Adem Handzic Bosna'da XVI. yüzyılda kasabaların gelişmesinin bazı özellikleri 895 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Müjgan Cunbur İmadu'l - cihad ve XVI. yüzyıl kadın şairlerinden Ayşe Hubbi Kadın 901 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Coralla Fotino Changements du mode de vie de la classe dirigeante valaque ıntervenus sous I'Influence de la porte au cours de la seconde moitie du XVIe siecle 915 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Suraiya Faroqhi Onyedinci yüzyılın ikinci yarısında devecilik ve anadolu göçebeleri (Danişmendli mukataası) 923 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Salvatore Bono Esclaves turcs en Italie du XVIe au XVIIIe siècle 933 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Rhoads Murphey Reflections on ottoman tribal policy as recorded in the eighteenth century law court records of aleppo 945 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Olga Zirojevic Die osmanische 'kirchenpolitik' auf dem gebiet des patriarchats von pec (im zeitabschnitt bis 1683) 955 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Valeriu Veliman Osmanlı devleti ve romen prensliklerinde 1821 senesi olayları 967 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Gilles Veinstein Remarques sur l'ambassade en france de Yirmisekiz Çelebi Mehmed Çelebi 977 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
E. Van Donzel The turks in masawwa' during the 17th century 985 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt
Martin Mandlmayr Studies on the habsburg ottoman war of 1592 - 1606 995 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat