Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 39
Sayı : 39
Tarih : 2012
Sayfa Sayısı : 243
Editör : Gottfried Hagen, Baki Tezcan
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
196539
Açıklama : • Guest Editors’ Note / Misafir Editörlerden GOTTFRIED HAGEN & BAKİ TEZCAN xi• Tom Goodrich WILLIAM GRİSWOLD & JEAN GRISWOLD • xiii• Thomas D. Goodrich: A Bibliography • xix• Does the Qatar Map of the Tigris and Euphrates belong to Evliya Çelebi? / Katar’daki Dicle ve Fırat Haritası Evliya Çelebi’ye mi Aittir? • 1 ZEKERİYA KURŞUN• Note on a Nineteenth Century Painting of the Sacred Precinct in Mecca / Mekke’deki Mescid-i Haram’ın Ondokuzuncu Yüzyılda Yapılmış Bir Resmi Üzerine Bir Not • 17 BİLL HICKMAN• Enlightenment Cartography at the Sublime Porte: François Kauffer and the Survey of Constantinople / Bab-ı Âli’de Aydınlanma Haritacılığı: François Kauffer ve İstanbul Haritası • 29 MARY PEDLEY• From Hungary to Southeast Asia: The Ali Macar Reis Atlas in a Global Context / Macaristan’dan Güneydoğu Asya’ya: Küresel bir bağlamda Ali Macar Reis Atlası • 55 GIANCARLO CASALE• Searchin’ his eyes, lookin’ for traces: Piri Reis’ World Map of 1513 & its Islamic Iconographic Connections (A Reading Through Bağdat 334 and Proust) / Gözlerine Bakmak, İzler Aramak: Piri Reis’in 1513 Tarihli Dünya Haritası ve Onun İslâm İkonografisi ile İlişkileri (Bağdat 334 ve Proust Üzerinden Bir Okuma) • 63 KAREN PINTO• Zodiac on Earth: The Ecliptic on two sixteenth-century Ottoman World Maps / Yeryüzündeki Zodyak: Osmanlı Onaltıncı Yüzyılından İki Dünya Haritasında Ekliptik • 95 LUIS A. ROBLES MACIAS• Cem et la Légende de la Princesse Française Selon Evliyâ Çelebi / Evliya Çelebi’ye Göre Cem ve Fransız Prensesin Efsanesi • 121 JEAN-LOUIS BACQUÉ-GRAMMONT & EDITH G. AMBROS• Infidel Foods: Food and Identity in Early Modern Ottoman Travel Literature / Kafir yemekler: Erken Modern Osmanlı Gezi Edebiyatı’nda Yemek ve Kimlik • 143 ERIC R. DURSTELER• Relocating the Center of the Universe: China and the Ottoman Imperial Project in the Sixteenth Century / Evrenin Merkezini Yeniden Yerleştirmek: Çin ve Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı İmparatorluk Projesi • 161 PINAR EMİRALİOĞLU• Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel From the Late Seventeenth Century / Onyedinci Yüzyılın Sonlarında Yazılmış Bir Osmanlı Korsan Romanında Akdeniz İmgeleri • 189 MARINOS SARIYANNIS• Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ne İntikali Meselesi / The Question of the Transfer of Evliya Çelebi’s Seyahatnâme (Book of Travels) to the Topkapı Palace Library • 205 UĞUR DEMİRKitâbiyat• Seyfi Kenan, ed., Nizâm-ı Kādîm’den Nizâm-ı Cedîd’e III. Selim ve Dönemi / Selim III and His Era from Ancien Régime to New Order Virginia Aksan • 217• Kevin Featherstone .. [et al.], The Last Ottomans: The Muslim Minority of Greece 1941-1949 Adnan Tsiligkir • 219• Eric R. Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, Identity and Coexistence in the Early Modern Mediterranean Hikmet Nazlı Pişkin • 224• Thomas S. Kidd, American Christians and Islam, Evangelical Culture and Muslims from the Colonial Period to the Age of Terrorism Feyza Saçmalı • 227• Cavaliero, Roderick, Ottomania. The Romantics and the Myth of the Islamic Orient, Elif Kök • 229• Kenneth MØlberg JØrgensen, Power Without Glory: A Genealogy of a Management Decision Duan Chengyao • 238• Muhtasar Tanıtımlar / Reviews in Brief • 241cArts and Humanities Citation Index (AHCI)

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Zekeriya Kurşun Does the Qatar Map of the Tigris and Euphrates belong to Evliya Çelebi? 1 - 15 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Jean-Louis Bacque-Grammont, Edith G. Ambros Cem et la legende de la princesse française selon Evliya Çelebi 121 - 142 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Eric R. Dursteler Infidel Foods: Food and Identity in Early Modern Ottoman Travel Literature 143 - 160 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Pınar Emiralioğlu Relocating the Center of the Universe: China and the Ottoman Imperial Project in the Sixteenth Century 161 - 187 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Bill Hickman Note on a Nineteenth Century Painting of the Sacred Precinct in Mecca 17 - 28 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Marinos Sarıyannis Images of the Mediterranean in an Ottoman Pirate Novel From the Late Seventeenth Century 189 - 204 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Uğur Demir Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ne İntikali Meselesi 205 - 216 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Mary Pedley Enlightenment Cartography at the Sublime Porte:François Kauffer and the Survey of Constantinople 29 - 53 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Giancarlo Casale From Hungary to Southeast Asia: The Ali Macar Reis Atlas in a Global Context 55 - 62 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Karen Pinto Searchin' his eyes, lookin' for traces: Piri Reis' World Map of 1513 & its Islamic Iconographic Connections (A Reading Through Bağdat 334 and Proust) 63 - 94 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Luis A. Robles Macias Zodiac on Earth: The Ecliptic on two sixteenth-century Ottoman World Maps 95 - 120 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Gottfried Hagen, Baki Tezcan Guest Editors' Note xi - xii Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39
Jean Griswold, William Griswold Tom Goodrich xiii -xvii Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 39

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat