Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler

Yayıncı:Nobel Yayın Dağıtım
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 16 x 24 cm
Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Sayı : Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Tarih : 2010
Sayfa Sayısı : 788
Liste Fiyatı : 45,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 450 puan kazanacaksınız)
   450
196534
Açıklama :

Türkiye'de Osmanlı bilimi üzerine yapılan araştırmalar akademik olarak 1955'e kadar götürülse de henüz çok yenidir. Aşağı yukarı son 20 yıldır Osmanlı bilimi üzerine önemli çalışmalar yapılmış ve bu araştırmalarla Osmanlı bilimi hakkındaki genel kanılar yavaş yavaş değişmiştir. Özellikle Osmanlıların Batı'yı yeterince takip etmediği gibi sadece yenileşme hareketlerine bakılarak yapılan değerlendirmeler, Osmanlı biliminin genel çerçevesini çizmekten uzaktır. Bilim tarihi çalışmaları, bize, uygarlıkların başarılarının büyük ölçüde bilimsel ve kültürel hareketlere bağlı olduklarını göstermektedir. 600 yıllık bir dünya imparatorluğu olmayı başarabilmiş olan Osmanlı'nın bilimde başarısız olduğunu söylemek bu anlamda olanaksızdır. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji adını verdiğimiz bu kitap, Türkiye'de bu alanda çalışan bilim tarihçilerinin araştırmalarını derleyen bir çalışmadır ve bir kısmı yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı bu alanda yapılan araştırmaları ve sonuçlarını genel okuyucuya ulaştırmaktır. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Osmanlı bilimi üzerine genel yazıları içermekte ve Bilim ve Felsefeye Genel Bir Bakış başlığını taşımaktadır. İkinci bölüm, Osmanlılarda Matematiksel Bilimler (Matematik, Astronomi ve Fizik) konusuna ayrılmıştır. Üçüncü bölüm ise, Osmanlılarda Coğrafya, Jeoloji, Tıp ve Teknoloji konularını içermektedir.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Remzi Demir BİLİM TARİHİNİN KURUMLAŞMASI VE PROF DR SEVİM TEKELİ 003 - 014 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Fahri Unan KLÂSİK DÖNEM OSMANLI BİLİM ANLAYIŞI 015 - 038 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Melek Dosay Gökdoğan, Yavuz Unat FATİH DÖNEMİ (1451 – 1481) BİLİM ANLAYIŞI VE BİLİM ADAMLARI 039 - 050 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Fahri Unan FATİH KÜLLİYESİ 051 - 076 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Fahri Unan KLÂSİK OSMANLI DÖNEMİNDE FATİH MEDRESELERİNDE İLMÎ VERİM 077 - 090 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Ekmeleddin İhsanoğlu ENDÜLÜS MENŞE'Lİ BAZI BİLİM ADAMLARININ OSMANLI BİLİMİNE KATKILARI 091 - 130 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Fahri Unan TAŞKÖPRÜLÜZÂDE VE MEVZÛ‘ÂT EL-‘ULÛM’U 131 - 160 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir 600 ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE İBN HALDÛN’UN TARİH VE TOPLUM FELSEFESİNİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DENEME 161 - 176 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Esin Kahya ON SEKİZ VE ON DOKUZUNCU YÜZYILLARDA GENEL ÇİZGİLERİYLE OSMANLILARDA BİLİM 177 - 206 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir OSMANLILAR DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCESİNE GENEL BİR BAKIŞ 207 - 220 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Melek Dosay MECMÛA-İ ULÛM-İ RİYÂZİYE 221 - 246 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir SUBHİ EDHEM BEY’İN ‘İLM-İ NEBÂTÂT TÂRÎHİ’NDE BİLİM TARİHİ VE BİLİM FELSEFESİ BİLİNCİ 247 - 258 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir FEN ADAMLARI, İLK BİLİM TARİHİ KİTABIMIZ 259 - 274 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat PROF DR ESİN KAHYA VE BİLİM TARİHİNE KATKILARI 275 - 282 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Melek Dosay Gökdoğan OSMANLILARDA MATEMATİK 283 - 304 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Melek Dosay Gökdoğan FATİH DÖNEMİ MATEMATİKÇİLERİ 305 - 308 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Ali Rıza Tosun SEMERKANDÎ’NİN EŞKÂL EL-TESÎS ADLI GEOMETRİ ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 309 - 324 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir TAKİYYÜDDÎN VE STEVİN’DE ONDALIK KESİRLER 325 - 334 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir ÇAĞDAŞ MATEMATİĞİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ, (HALİFEZÂDE İSM‘ÎL EFENDİ’DEN SÂLİH ZEKİ BEY’E KADAR YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ) 335 - 366 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Melek Dosay Gökdoğan, Mutlu Kılıç HOCA İSHAK EFENDİ VE ESERİ MECM'UA-İ 'ULÛM-U RİYÂZİYYE 367 - 400 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir SÂLİH ZEKİ BEY (1864-1921), 401 - 416 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir, İnan Kalaycıoğulları SÂLİH ZEKİ BEY’İN MATEMATİKLE İLGİLİ KÜÇÜK BİR YAPITI 417 - 440 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir, Yavuz Unat AHMED CEVDET PAŞA’NIN ÖNERDİĞİ YENİ BİR TAKVİM 441 - 450 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat FATİH DÖNEMİ ASTRONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ 451 - 456 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir, Yavuz Unat ALİ KUŞÇU 457 - 482 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat OSMANLI TÜRKLERİNİN EN BÜYÜK ASTRONOMU VE ÇALIŞMALARI TAKÎYÜDDÎN VE İSTANBUL GÖZLEMEVİ 483 - 488 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
İnan Kalaycıoğulları, Yavuz Unat KOPERNİK KURAMI’NIN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI 489 - 508 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat ÇAĞDAŞ ASTRONOMİNİN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNDE HOCA TAHSİN’İN ROLÜ 509 - 532 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat ASTRONOMİNİN ESASLARI, HOCA HASAN TAHSİN EFENDİ 533 - 586 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat TÜRKİYE’DE BİLİM TARİHİNİN KURULUŞUNUN 55 YILDÖNÜMÜ 587 - 592 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Osman Gümüşçü OSMANLILARDA COĞRAFYA BİLİMİ 593 - 646 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat MUSTAFA İBN ALİ EL-MUVAKKÎT VE İ’LÂM EL-İBÂD FÎ A’LÂM EL-BİLÂD (ŞEHİRLER ALEMİNDE MESAFELERİN BİLDİRİMİ) ADLI RİSÂLESİ 647 - 696 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Remzi Demir HİNT OKYANUSU’NDA BİR TÜRK AMİRALİ, SEYDÎ ALİ REÎS VE KİTÂB EL-MUHÎT FÎ ‘İLM EL-EFLÂK VE EL-EBHÛR 697 - 712 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Ferhat Özçep, Dilek Kepekçi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA JEOLOJİ VE JEOFİZİK BİLİMLERİ 713 - 738 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Esin Kahya ON DOKUZUNCU YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TIP EĞİTİMİ VE KALBURÜSTÜ HEKİMLERİMİZ 739 - 762 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Salim Aydüz OSMANLI DEVLETİ’NDE BİLİM VE TEKNOLOJİNİN MUHAFAZASI 763 - 772 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler
Yavuz Unat TÜRK TEKNOLOJİ TARİHİNDEN İKİ ÖRNEK; CEZERÎ VE TAKÎYÜDDÎN 773 - 788 Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji Makaleler

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat