Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 16 x 24 cm
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve
Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler
Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Sayı : 18-20 Mart 2010
Tarih : 2011
Liste Fiyatı : 26,00 TL
%25
19,50 TL
(Bu ürünü aldığınızda 260 puan kazanacaksınız)
   260
196525
Açıklama :

Bu kitapta, Türk Tarih Kurumu ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen ve 18-20 Mart 2010'da Ankara'da yapılan 'Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu'nda sunulan bildiriler yayınlanmaktadır.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Tuncer Baykara Zeki Velidi Togan 013 - 020 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet Ersan Üniversitelerin Tarih Dergileri Hakkında Bazı Tespitler 597 - 604 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Serdar Erkan Üniversitelerdeki Tarih Öğreniminin Bugünkü Durumu 237 - 292 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Vehbi Günay Ülkemizdeki Kitabe Çalışmalarına Dâir Genel Bir Değerlendirme 503 - 514 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Oktay Gökdemir, Bahar Arslan Türkiye'de Yerel Tarih Çalışmalarında Yeni Bir Yaklaşım Örneği: İBB Ahmet Piri ştina Kent Arşivi ve Müzesi 539 - 544 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Hüseyin Çınar Türkiye'de Üniversitelerde Şer'iye Sicillerine Dayalı Olarak Yapılan Çalışmalar 359 - 422 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
İsmail Türkoğlu Türkiye'de Türk Dünyası Tarihi Öğretiminin Gelişimi 781 - 796 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Muhittin Tuş Türkiye'de Tarih Metodolojisi Sorunu ve Metot Konusundaki Yayınlar 089 - 106 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Ahmet Özcan Türkiye'de Popüler Tarihçilik (1923-1960) 515 - 538 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Fevzi Demir Türkiye'de Makro Tarih Eğitiminin Aciliycti Üzerine Düşünceler 731 - 744 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Doç.dr. Orhan Avcı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları 319 - 334 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Pelin Ünsal Türk Tarihyazımında Çok Partili Hayata Geçiş (1945-1950) 893 - 908 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
İlker Sever Türk Tarih Yazıcılığında Haçlı Seferleri 493 - 502 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Cüneyt Kanat Türk Tarih Yazıcılığında Eleştirel Düşünce ve Teori Geliştirme Problemi 041 - 054 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Yunus Koç Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarihçiliğindeki Yeri 655 - 666 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Özbay Güven Türk Spor Tarihi Yazıcılığı ve Mehmet Atıf Kahraman 449 - 486 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Hasan Yüksel Taşra Üniversitelerinde Tarih ve Tarihçilik 215 - 226 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
A. Teyfur Erdoğdu Tarihyazıcılığında Gerçek (Réalité)-Hakikat (Vérité) Sorunsalı 031 - 040 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Fatma Acun Tarihin İnşası Sürecinde Belge ve Kullanımı Konuşması 067 - 074 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Alaaddin Aköz Tarihçi, Belge ve Tarihin Tahrifi: Tahrir Defterleri Üzerinde Bir Değerlendirme 061 - 066 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Fahri Yetim Tarih-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde Cumhuriyet Döneminin Değerlendirilmesi 819 - 830 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Kemal Arı Tarih Yazımında İdeolojiler, Mitler ve Önyargılar 849 - 864 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Kemal Arı Tarih Yazımında İdeolojiler, Mitler ve Önyargılar 849 - 865 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Musa Çadırcı Tarih Yazıcılığında Dil ve Tarih - Coğraiya Fakültesinin Yeri 667 - 672 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mustafa Demiray Tarih Yayıncılığının Meseleleri 703 - 720 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mustafa Alican Tarih ve Aktüalite Arasında Tarihçi: Osman Turan Örneği 909 - 926 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Sezai Öztaş Tarih Sinema İlişkisi vc Sinema Filmlerinin Tarih Derslerinde Kullanımın Önemi 797 - 808 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Ziya Yılmazer Tarih Kaynaklarının Neşri, Yazımdaki Problemler ve Teklifler 207 - 214 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mahmut Ak Tarih Çalışmaları Bakımından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 605 - 618 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Tufan Gündüz Tarih Bölümlerinin Programlarına Dair 227 - 236 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Rifat Özdemir Tarih Araştırmalarında Kaynak, Vesika ve Gözlem Bilgilerinin Sentezlenmesi, Asgarî ve Azamî Ölçekte Tahlil Edilip Müşahhas Sonuçların Elde Edilmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler 055 - 060 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Arzu Terzi Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri 629 - 654 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Bahaeddin Yediyıldız Sunuş XIX - XX Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Fevzi Çakmak Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği 545 - 556 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Anonim Sempozyumdan Kareler 927 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet Öz Sempozyum Programı XI - XVIII Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mithat Kadri Vural Roman Üzerinden Tarihin Algılanmasına Bir Örnek: Kemal Tahir 831 - 848 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Necdet Öztürk Osmanlı Kroniklerinin Neşri Hakkında -Bir Doktora Tezi ve Yayını Üzerine 131 - 140 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet Alaaddin Yalçınkaya Osmanlı Diplomasi Tarihi Çalışanları ve Karşılaştıktan Meseleler 441 - 448 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Eftal Irkıçatal, Sümer Aktan Modernizm Sonrası Dönem İçin Tarihçi ve Tarih Öğretmeni Yetiştirme Üzerine Bazı Düşünceler: Tarih Lisans Programlarında Yerel Tarih Çalışmalarının Yeri 721 - 730 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Zeki Çevik Milli Mücadele'nin Resmi Ders Kitaplarında Anlatımına Eleştirel Yaklaşımlar 753 - 766 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Ahmet Yaşar Ocak Menâkıbu'l-Kudsiyye Fi Menâsıbi'l-Ünsiyye: Bir Tarih Kaynağının İki Neşri ve Yeniden Bakış 125 - 130 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Barış Çatal Kurgunun Gücü: Tarih Öğretiminde Tarihsel Film Kullanımı 809 - 818 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet İpşirli İsmail Hakkı Uzunçarşılı 021 - 030 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Ali Ahmetbeyoğlu İslamiyet Öncesi Türk Tarihçiliğinin Problemleri 293 - 300 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mübahat S. Kütükoğlu Hocalarım Cavid Baysun ve Ömer Lütfi Barkan 003 - 006 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Özer Ergenç Halil İnalcık'ın Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihçiliğindeki Yeri 007 - 012 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mustafa Öztürk Geleceğin İnşasında Tarihin önemi 107 - 116 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Ahmet Aksın Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi 673 - 686 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Bülent Arı Ders Kitapları Akademik Tarihçilikten Haberdar Mı? 745 - 752 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet Tezcan Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de İslamiyetten Önceki Türk Tarihi ve Medeniyetinin Yazımında Kaynakların ve Bilgilerin Kullanılması Üzerine 075 - 088 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Abdülkadir Özcan Cumhuriyet Döneminde Tenkitli Metin Neşri Çalışmaları ve Bazı Tekliller 117 - 124 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Mehmet Özden Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Modernleşme Tarihine Dair Kaleme Alınmış Tetkikler Üzerine 311 - 318 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
H. Mustafa Sayar Cumhuriyet Döneminde Eskiçağ Tarihi Araştırmaları ve Eskiçağ Tarihi Eğitimi 767 - 780 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
İlhan Erdem Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de Selçuklu Tarihi Araştırmaları 301 - 310 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
İsmail Arslan Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihçiliğinde Köy Târihi ve Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme 423 - 440 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Fahameddin Başar Cumhuriyet Dönemi Tarih Yayıncılığında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Yeri 567 - 596 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Asude Soysal Doğan Cumhuriyet Dönemi Popüler Tarih Dergileri 557 - 566 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Levent Kayapınar Bizans Tarih Kaynaklarının Neşri: Dünya ve Türkiye'deki Durum 141 - 206 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Aysun Sarıbey Haykıran Bir Kent Bir Dönem: XIX Yüzyıl Aydın Kent Tarihi Çalışmaları 335 - 358 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Yüksel Özgen Belleten Dergisinin Cumhuriyet Dönemi Türk Tarihçiliğindeki Yeri 619 - 628 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Rahman Ademi Balkan Ülkelerinde Osmanlı Tarih Yazıcılığına Yaklaşımlar 687 - 696 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Anonim Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanının Açış Konuşması XXI - XXİV Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Muhammet Beşir Aşan Arkeoloji ve Tarih İlişkisi 487 - 492 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Salih Yılmaz 21 Yüzyılda Avrupa Birliğinde Yeni Tarih Anlayışı ve Türkiye'ye Yansımaları 877 - 892 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Dilek Barlas 20 Yüzyıl İlk Avrupa Birliği Fikri ve Türk Basını 697 - 702 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Sabit Duman 1960-1971 Döneminde Sol Harekcderin Türk Devrimine Bakışı ve Tarihçiliğimiz 865 - 876 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Sabit Duman 1960-1971 Döneminde Sol Harekcderin Türk Devrimine Bakışı ve Tarihçiliğimiz 865 - 876 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat