10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül
1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Sayı : 4. cilt
Tarih : 1993
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1 puan kazanacaksınız)
   1
196233

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Hicran Yusufoğlu Akın II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed'in Belgrad kuatmaları üzerine kaynak değerlendirmesi 1159 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Avdo Suçeska Osmanlı yönetimi altında Yugoslavyay ulus ve halklarının tarihindeki bazı ayırıcı nitelikler 1169 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Özdemir Nutku Onaltıncı yüzyılda Avusturya imparatoru II. Rudolph'un III. Murat'a gönderdiği elçilik heyeti (Stainach yazması) 1179 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Roderich H. Davison Ottoman diplomacy and the ending in 1869 of the crisis with greece caused by the rebellion in crete of 1866 - 69 1193 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Yusuf Hamza XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk - Makedon ilişkileri 1205 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Dimitris Loules The position greece towards the ottoman empire during the crimean war (additional data from russian sources) 1217 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Dejan Aleksic La revolution des jeuns turcs et la macedoine l'activité des deputés macedoins au parlement ottoman 1227 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Corce Vasilyeviç Makedonya'da halk federatif partisinin gençtürk devrimindeki rolü 1908/1909 1233 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Stephanos Papadopoulos La révolution des 'jeunes - turcs' et l'opinion puplique en gréce 1239 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Beria Remzi Özoran Enosis karşısında Kıbrıs türkü 1914 - 1918 dönemi 1249 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mahir Aydın Osmanlı idaresindeki bulgar milletinin şükranlarını gösteren bazı vesikalar 1267 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
M. Türker Acaroğlu Bükreş'teki gizli bulgar ihtilal merkez komitesinin Sultan Abdülaziz'e gönderdiği ilginç iki 'muhtıra' (1867 - 68) 1279 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Muzaffer Tufan Milletlerin büyük göçleri içinde ve günümüzde Türkler, Ruslar ve Bulgarlar 1295 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Agnes Ságvári Comment la domination turque fut - elle soumise á la critique changée par époque en hongrie 1323 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Kemal Karpat Pan - İslamizm ve ikinci Abdülhamid: Yanlış bir görüşün düzeltilmesi 1331 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Massoud Daher La politique ottomane ou mont - liban 1840 - 1842 D'apres des sources françaises 1361 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Leila Fawaz The civil war of 1860 in mount lebanon and damascus 1373 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Byron D. Cannon Local demographic patterns and ottoman military conscription: A preliminary survey of the hebron district in palestiine, 1914 - 1917 1381 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Djilali Sarı (Alger) Les ottomans et la mediterranee occidentale au XVIe siecle 1417 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Nada Zimova The turkish response to the great powers pressure and ımperialist ambitions at the beginning of the twentieth century (The turkish north africa) 1427 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
A. Vehbi Ecer Osmanlı döneminde Mekke'nin yönetimi 1431 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mohammad Borg Hedjaz under ottoman rule a study for some sources relating that 1439 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Svat Soucek Ottoman naval policy in the Indian ocean 1443 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Hans-Jürgen Kornrumpe Zur geschichte des sandschak asir (Westarabien) in den letzten jahren der osmanischen herrschaft 1447 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Caesar E. Farah Organizing for the second conquest of Yemen 1457 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Salih Özbaran 16. yüzyılda Asya'da ve Afrika'da ateşli silahların ve askeri teknolojinin yayılmasında osmanlıların rolü 1473 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Yücel Özkaya III. Selim'in devlet yönetimi ile ilgili hatt - ı hümayunları 1481 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
M. Türker Acaroğlu Bulgaristan türklerinin dünü - bugünü - yarını 1487 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Thomas Scheben Blitzkrieg 1918 - die schlacht von megiddo 1501 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Nermin Menemencioğlu Enver Pasha in Turkistan, 1918 - 1922 1519 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Hadiye Tuncer 18. ve 19. yüzyıllarda osmanlı imparatorluğu ve Meksika arasındaki ticari ve diplomatik ilişkiler 1531 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Sabri Sürgevil Birinci dünya savaşı öncesi Aydın vilayeti 1539 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Dan Berindei Le prince roumain Alexandre Jean Cuza et l'empire ottoman 1555 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mario Grignaschi Un precurseur de Ömer Lütfi Barkan: un katib ınconnu de la porte 1563 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Ronald Jennings The pious foundation of ımaret - i hatuniye in Trabzon; 1565 - 1640 1569 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Rifat Özdemir Avarız ve gerçek - hane sayılarının demografik tahminlerde kullanılması üzerine bazı bilgiler 1581 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Neşet Çağatay Türk vakıflarının özellikleri 1615 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Bahaeddin Yediyıldız Hızır Paşa oğlu Mehmed Paşa vakfının mahiyeti 1625 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Münir Atalar Surre vakıfları 1635 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Süleyman Hatipoğlu Osmanlı imparatorluğunda külliyeler 1641 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Serap Yılmaz XVIII. yüzyılda osmanlı imparatorluğunda ipekli dokuma endüstrisine genel bir bakış ve Fransa ile ipekli kumaş ticareti 1651 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Edhem Eldem XVIII. yüzyılda İstanbul'da poliçe tedavülü ve kambiyo kurları hakkında 1671 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Rifat Önsoy Tanzimat döneminde sanayi ve ticaretle ilgili meclisler (1839 - 1876) 1685 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Ünsal Yavuz XIX. yüzyılda Anadolu ve orta doğuda demiryolu projeleri 1697 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Stanford Shaw Turkey in the great war, 1911 - 1923 1707 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Aleksandar Stoyanovski Hayvancılık terminolojisinde Egrek'in önemi 1721 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mihail Guboğlu Osmanlı padişahları tarafından Transilvanya'ya verilen ahidnameler kapitülasyonlar (1541 - 1690) 1725 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Vojtech Kopcan Eyalet - i uyvar 1735 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mustafa Imamovic Urban development of Sarajevo during the ottoman rule 1743 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Skender Rızaj 1581/82 yılın mufassal defterine göre ipek şehri 1751 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Alexander Matrovski Le juridiction turque touchant l'elevage des moutans dans les sandjaks de skopje et salonıque depuıs le XVéme jusqu'au XVIIIéme siècle d'apres un manuscrit ınedit turc 1757 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Momir Jovic The activity of the raguson's colony in novo brdo with arrival of the turks 1761 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Gülderen Yusuf Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520 - 1566) Tuna ve Tuna'ya akan diğer nehirlerdeki türk filosu ve gemilikleri (tersaneleri) 1773 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Yusuf Halaçoğlu XVI. asırda çirmen sancağının sosyal ve demografik tarihi 1795 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Nevin Genç XVI. yüzyılın sonlarına doğru Sofya kazasının genel değerlendirmesi 1803 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Bruno Simon Onaltıncı yüzyıl ortalarında osmanlı imparatorluğu ve Girit ilişkileri hakkında birkaç not 1815 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Mustafa Öztürk XVIII. yüzyılın sonlarında orta anadoluda fiyatlar 1821 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Bayram Kodaman XX. yüzyıl başında Sivas vilayeti (1901) 1851 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Yavuz Ercan Ermenilere verilen imtiyazlarla ilgili bazı belgeler 1883 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Abd el-Wahab Bakr Administrative and judicial rules relating to land and poperty in ottoman egypt during the eighteenth century 1891 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt
Robert L Staab The characteristics of the timar system in pasa livası in the 16th century: based on the examination of the maliyeden müdevver defteri, no. 34 1899 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 4. cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat