8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11  -  15 Ekim
1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Sayı : 1. Cilt
Tarih : 1979
Cilt : 1
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 216 puan kazanacaksınız)
   216
196200

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Mehmet Özsait Burdur Çevresinda Yeni Prehistorik Yerleşmeler 101 - 106 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Mahmut Akok Alacahöyük'te Son Dönem Arkeolojik Çalışmalarla Açıklığa Kavuşturulan Yapı Tekniği ve Mimari Gerçekler 107 - 113 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Vecihe Hatiboğlu Tarihin Karanlık Dönemleri İlk Kültür Sözcükleri 115 - 120 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Barthel Hrouda Die Ergebnisse der bisherigen Ausgrabung des Antikin Isin im Irak von 1973 - 1976 121 - 122 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Rainer Michael Boehmer Zur Lage der Stant Musasır 123 - 128 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Refik Duru Değirmentepe Kazısı ve 'Kuzey Suriye Kuzey Mezopotamya Kökenli' Denilen Bazı Çanak Çömlek Türlerinin Yayılışı 129 - 133 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Handan Alkım Gedikli (Karahüyük) Çanak - Çömleğine Toplu Bir Bakış 135 - 142 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Winfried Orthmann Traleti'de Bulunmuş Gümüş Bir Kap Hakkında 143 - 149 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
U. Bahadır Alkım İkiztepe Kazısı: İlk Sonuçlar 151 - 157 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Doğu Mermerci Afyon Bölgesi ve Hinterlandında M.Ö. II. Bin Yerleşme Birimleri 159 - 163 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Sedat Alp Maşat - Höyük'te Keşfedilen Çivi Yazılı Hitit Tabletleri 165 - 196 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Şevket Aziz Kansu Türk Tarih Kurumu Binası Temel Kazısında Çıkan Seramikler Hakkında 19 - 23 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Alfonso Archi Das Kultmahl bei den Hethitern 197 - 213 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Aykut Çınaroğlu Tepebağları Kazısında Demir Devri 215 - 218 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Annelies Kammenhuber Historische und kulturhistorische Ergebnisse aus der Arbeit am hethitischen Wörterbuch 219 - 225 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Rudolf Naumann Das hethitische Hilammar 227 - 232 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Oliver Pelon Cinq Campagnes de Fouilles à Porsuk (1969 - 1976) 233 - 237 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Mustafa Kalaç Niğde'de Bulunan Bir Hava Tanrısı Steli 239 - 243 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
C. H. Emille Haspels A Page from the History of Religion in Central Anatolia 245 - 250 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Şevket Aziz Kansu İbni Sina'nın Başının Morfolojisi Üzerine Bir Gözlem 25 - 32 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Afif Erzen Van Bölgesinde Yeni Urartu Araştırmaları (1974'ten 1976'ya Kadar) 251 - 262 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Klesis Wolfram Bemerkungen zur urartaischen Architektur 263 - 271 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Işıl Muslubaş İstanbul Arkeoloji Müzeleri Eski Şark Eserleri Müzesinde Bulunan Urartu Eserleri 273 - 279 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Enrico Paribeni Artemis the Multiple Goddess and the Didymaion 281 - 285 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Adile Ayda Etrüskler ile İskitler Arasındaki Benzerlikler 287 - 292 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
İnci Bayburtluoğlu Eskiyapar 'Phryg Çağı' 293 - 303 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Hasan T. Uçankuş Afyon'un Tatarlı Kasabasında Bulunan Phryg Tümülüsü Kazısı 305 - 334 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
İbrahim Tekkaya Anadolu'nun Tabiat Tarihindeki Yeri ve Önemi 33 - 36 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Sevil Tunç Gürsu Tarihte Batı Anadolu, Ege, Ege Adaları 335 - 343 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Levent Zoroğlu Eskiyapar'da Bulunan Kızılırmak Havzası (Galat Denilen) Boyalı Seramikleri 345 - 354 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
M. Taner Tarhan Ekiçağ'da 'Kimmerler Problemi' 355 - 369 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Linda S. Braidwood The Çayönü Chipped Stone Industry and its Possible Interrelationships 37 - 45 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
David French Mycenaeans and Anatolians: Pottery and Political Geography 371 - 373 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Peter Frei Die Rolle des Lyderreiches im Internationalen System des 6. Jahrhunderts V. Chr 375 - 382 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Machteld J. Mellink The Symbolic Doorway of The Tumulus ta Karaburun, Elmalı 383 - 387 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Yusuf Boysal Lagina Kazıları 389 - 390 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Burhan Tezcan İkiztepe Kazısı 391 - 397 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Wolfgang Rant Eine Badeanlage in der Wohnstadt von Pergamon 399 - 409 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Mükerrem (Usman) Anabolu Afyonkarahisar Müzesi'ndeki İlginç Kabartma 411 - 414 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Mükerrem (Usman) Anabolu Yayınlanmamış Olan Birkaç Aslan Heykeli 415 - 418 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Hermann Vetters Neues von den Ausgrabungen in Ephesos 419 - 424 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Werner Jobst Batı Anadolu Roma Mozaik Sanatının Sorunları 425 - 428 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Klaus Tuchelt Ehrungen römischer Magistrafe der Republik und des frühen Principats in Kleinasien - archäologisch Betrachtet 429 - 438 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nezih Fıratlı Trakya'dan Bazı Yeni Buluntular 439 - 445 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nural Gündüzalp Dekoratif sanatta 'akantuslu kıvrık dal süslemeleri'nin kaynağı üzerine 447 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nural Gündüzalp Dekoratif Sanatta 'Akantuslu Kıvrık Dal Süslemeleri'nin Kaynağı Üzerine 447 - 449 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nuşin Asgari Anadolu'da Antik Mermer Ocakları 451 - 456 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Bedri Yalman İznik'teki Kilise Alt Yapı Kazısı 457 - 466 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Ülkü İzmirligil Side Su Yolları 467 - 470 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Robert J. Braidwood Paleonenvironment and the Appearace of Village - Farming Communities in Southwestern Asia 47 - 53 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Henri Metzger La Base d'Arbinas au Létôon de Xanthos 471 - 475 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Vedat İdil Stratonikeia'da (Eskihisar), kentin kuzey kapısının iç kesimindeki korinth başlığı 477 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Vedat İdil Stratonikeia'da (Eskihisar) Kentin Kuzey Kapısının İç Kesimindeki Korinth Başlığı 477 - 486 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Coşkun Özgünel Bayraklı geometrik seramiğinin doğuşu ve gelişimi 487 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Coşkun Özgünel Bayraklı Geometrik Seramiğinin Doğuşu ve Gelişimi 487 - 499 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Aşkıdil Akarca Çanakkale'de Yeni bir Çanak Çömlek Merkezi 501 - 506 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Anneliesse Peschilow-Bindokat Zur Geschichte von Herakleia am Latmos im Lichte neuer Archäologischer Forschungen 507 - 511 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Richard P. Harper Recent Epigraphic Research at Cibrya 513 - 523 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
R. M. Harrison Aspects of Lat Roman and Early Byzantine Lycia 525 - 531 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nezahat Baydur Byzantion'da Basılmış Bir Lysimachos Postumus'u 533 - 536 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Gürbüz Alp Çevre araştırmaları 1970 537 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Hasan T. Uçankuş Türk Müzeciliğinin Önemli Sorunları ve Bazı Çözüm Yolları 539 - 548 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Nurettin Yardımcı Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Eski Eserleri Korumak İçin Almış Olduğu Tedbirler 549 - 551 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Harald Hauptmann Kalkolitik Çağdan İlk Tunç Çağının Bitimine Kadar Norşuntepe'de Yerleşmenin Gelişimi 55 - 63 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt
Ömer Yörükoğlu Açıkhava Müzeler ve Örenlerdeki Eski Eserleri Tabiat Tahribinden Korumak İçin İki Deneme 553 - 555 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Gülay Tigrel Kocabaş Kolleksiyonundaki Karapınar Kaynaklı Frig Vazoları 557 - 562 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Ufuk Esin Tepecik ve Tülintepe Kazıları 65 - 76 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Hamit Zübeyr Koşay Kebanın Pulur (Saktol) Höyüğ Kazısında Bulunan Kutsal Ocaklar 77 - 80 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Güven Arsebük Altınova'da (Elazığ) Koyu Yüzlü Açkılı ve Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki İlişkiler 81 - 92 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu
Manfred Korfmann Die Grabungen am Demircihüyük Bei Eskişehir im Jahr 1975 93 - 100 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 1. Cilt Arkeoloji - Anadolu

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat