7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler.

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 19 x 18 cm
7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan
Bildiriler. 2. Cilt.
Sayı : 2. Cilt.
Tarih : 1973
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 216 puan kazanacaksınız)
   216
196192

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Afif Büyüktuğrul Okul Kitaplarına Eklenmesi Gerekli Bilgiler 1020 - 103 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mark Pinson Ottoman Colonization of The Crimean Tatars in Bulgaria, 1854 - 1862 1040 - 105 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
N. Todorov Villes at Population 1059 - 106 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Zdenka Vesela Les Lettres Des Sultans Ottomans Gardees Dans Les Archives Du Monastere De Ste Catherine De Sinai 451 - 460 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Zeine Zeine N. The Ottoman Empire in The Archives of The Great Powers in The 19th Century 460 - 473 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
M. Tayyib Gökbilgin Venedik Doju ve Leh Kralına Verilen Bir Kısım Ahitnamelerin Şekil ve Muhteva Bakımından Taşıdıkları Önem ve Tarihi Gerçekler 473 - 483 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Bistra Cvetkova Le Role Du Capital Commercial - Usurair Dans Les Terres Balkaques A L'epoque Ottomane Aux XVI - XVIII S 483 - 492 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mihail Guboğlu Kanuni Devrinde Malatya Şehri 493 - 507 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Fazıl Işıközlü Başbakanlık Arşivinde Yeni Bulunmuş Olan Sadreddin Zade Telhisi Mustafa Efendi Tarafından Tutulduğu Anlaşılan H. 1123 <1711> - 1184 <1735> Yıllarına Ait Bir Ceride <Jurnal> ve Eklentisi 508 - 534 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
M. C. Tekindağ Mısır, Suriye ve Hicaz'da Yazılmış Arapça Eserlerin Osmanlı Tarihi Bakımından Önemi 534 - 542 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mustafa Ağa Kemani Revan Fetih - Namesi 542 - 547 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Aydın Sayılı Bir İlim Adamımızın Adı Üzerine [Mirüm Çelebi] 547 - 553 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mihail Maxim XVI. Asrın İkinci Yarısında Eflak - Boğdan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na Karşı İktisadi ve Mali Mükellefiyetleri Hakkında Bazı Düşünceler 553 - 566 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Olga Ziroyeviç Der Sandschakbey Von Smederevo Ali Bey Mihaloğlu 567 - 577 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Feridun Dirimtekin Muasır Bizans Kaynaklarına Göre Osmanlıların Rumeliye Geçiş ve Yerleşişleri 577 - 580 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Roderic H. Davison Ottoman Diplomacy at The Congress of Paris <1856 > and The Question of Reforms 580 - 586 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
C. C. Giurescu Sur Les Relations Entre Le Peuple Roumain at L'Empire Ottoman A Travers Les Siecles 590 - 595 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Georg Hazai XV. Yüzyıl Sonlarında Macar - Türk Diplomatik İlişkileri Üzerine 596 - 601 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mithat Sertoğlu 1878 Osmanlı - İngiliz Antlaşmasına Dair Bazı Yeni Belgeler 601 - 615 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Jan Reychman XIX. Yüzyılın Altmış Senelerinde, Batı Avrupa'da Türk ve Leh Göçleri Arasındaki İşbirliği 616 - 618 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Vojtech Kobğan XVI - XVII. Arasında Kuzey Macaristan Hudut Boylarında Osmanlı Hakimiyetinin Karakteri 618 - 625 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Les Relaions Entre Turcs Ottomans Et Le'Afrique Noire 625 - 629 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Klara Hegyi La Juridiction Autonome Des Villes Hogroises Sous La Domination Ottoname 629 - 636 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
A. S. Tveritinova Sovyetler Birliği'nde Bulunan Türkçe Yazmalar Arasındaki Sultan I. Selim'in Kanunnamesinin İki Nüshası 636 - 642 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
İsmail Kaynak A.S. Puşkin'in Türk Tarihi ile İlgili Bir Çevirisi 642 - 644 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Hasan Kaleşi Şemsettin Sami Fraşeri'nin Siyasi Görüşleri 644 - 654 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Rizay İskender Kosova Vilayeti Teşkilatı 665 - 670 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Ercümend Kuran Müsbet Bilimlerin Türkiye'ye Girişi <1797 - 1939> 671 - 675 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Kemal Çığ 1960 - 1969 Seneleri Arasında Topkapı Sarayında Yapılan Restorasyonlar Esnasındaki Buluntular 693 - 697 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Jozsef Molnar La Protection Et Restauration Des Monuments Turcs En Hongrie 698 - 701 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Cengiz Orhonlu Köprücülük 701 - 708 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Géza Fehér Macar Tarihine Ait XVI. Yüzyıl Türk Minyatürleri 708 - 710 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Abtullah Kuran Mimar Sinan Yapısı Karapınar ll. Selim Camiinin Proporsiyon Sistemi Üzerinde Bir Deneme 711 - 716 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
M. Uğur Derman Türk Yazı San'atında İcazetnameler veTaklid Yazılar 716 - 728 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
M. Uğur Derman Yazı Tarihimizde Hattat İmza ve Şecereleri 728 - 733 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Mustafa Cezar Mimarlık ve Resim Öğretimine Giriş 733 - 760 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Hakkı İzet Osmanlı Kap - Kacak Seramiği ve Teknik Özellikleri 760 - 768 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Türk Tiyatrosunda Tarihi Oyunlar ve Bunların Yazılış Gerekçeleri 768 - 773 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
İbrahim Artuk Bazı Önemli Sikkeler 795 - 807 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Cevriye Artuk İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü İslami Sikkeler Bölümü Çalışmaları 795 - 807 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Afet İnan M. Kemal Atatürk'ün Son Devir Osmanlı Ordusu ve Savaşları Hakkındaki Yazıları 809 - 813 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Gotthard Jaschke Atatürk ve Trakya'da Türk Sınırı 813 - 835 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
M. Tayyib Gökbilgin 1919'da Anadolu'da Yabancı İşgal ve Tahriklerinin Doğurduğu Problemler 836 - 842 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Yuluğ Tekin Kurat Batılı Kaynakların Işığı Altında İzmir'in İşgali Sorunu <15 Mayıs 1919> 842 - 853 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Hamza Eroğlu Amasya Tamimi'nin Hukuki ve Siyasi Önemi 853 - 865 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Afet İnan M. Kemal Atatürk'ün Türkiye Tarihinin İncelenmesi İçin Düşünceleri 865 - 868 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Fahir H. Armanoğlu 1920 Yılında Milli Mücadele ve Sovyet Rusya 893 - 900 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Osman Ersoy Filigranların Tarih Araştırmalarındaki Rolü 987 - 993 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.
Ziya Akkaya Türk İnkilabının Eğitimi 993 - 997 7. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. 2. Cilt.

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat