6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961.
20-26 Ekim 1961 1. cilt
Sayı : 1. cilt
Tarih : 2011
Liste Fiyatı : 35,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 350 puan kazanacaksınız)
   350
196191

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Emel Esin Türk San'at Tarihinde Karahanlı Devrinin Mevkii 100 - 130 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Şevket Aziz Kansu İstanbul ve Türkiye Trakyası'nın Tarih Öncesi İskanına Ait Yeni Araştırma ve Buluşlar 13 - 14 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Süheyl Ünver Anadolu Selçuk ve Beğlikleri Kur'anı Kerim Hattatları ve Tezyinatı Üzerine 130 - 140 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Hâmit Zübeyir Koşay Pulur Kazısı 14 - 15 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
M. Zeki Oral Harput Ulu Cami Duvarındaki Vergi Kitabesi 140 - 145 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Mehmet Önder Konya Kal'ası ve Figürlü Eserleri 145 - 169 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
James Mellart The Neolithic Cultures of Southern Anatolia 15 - 22 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ali Saim Ülgen Selçuk Eserlerinin Bilinmeyen Bazı Özelliklerinden Örnekler 169 - 170 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Z. Bunyatov VII. - VIII. Yüzyıllarda Hazer Türklerinin Azerbeaycan'da <Arran'da> Kaldıkları Müddet Hakkında 170 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Faruk Sümer Ağaçeriler 171 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ali Sevim Tarihü Meyyafarikin ve Amid'in Mervanlılar Bölümü'nün Yayını Münasebetiyle 172 - 196 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
M. Mes\'ud Koman Anadolu Selçuklu Devleti Büyüklerine Ait Bazı Spor Aletleri 196 - 205 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Mario Grignaschi Les Guerries Domestiques dans la Féodalité Turque 206 - 230 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Tahsin Özgüç Külltepe - Kaniş Kazıları 22 - 23 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Nimet Özgüç Kültepe Mühürlerinde Yerli Tanrılar 23 - 24 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Franz Taeschner Das Anatolische Achitum des 13./14. Jahrhunderts und Seine Beziehung zu Mevlana Celaleddin Rumi 230 - 235 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Wodzimiers Zajaczkowski Polonya ile Türkiye Arasındaki Kültür Münasebetleri 235 - 237 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
İbrahim Artuk Orta ve Yeni Çağa Ait Sikke ve Nişanlar 237 - 253 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Kutlu Emre Kültepe - Kaniş'te I. ve II. Kat Keramiği Arasındaki Farklar 24 - 25 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Füruzan Kınal Hitit Metinlerinde Geçen Taş Evler Hakkında 25 - 32 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
A. A. Ali-Zade Muhammed İbn. Hinduşah Nahçivani'nin <Düstur ül - Katip Fi Tayin el - Meratip> Eseri Yakın ve Orta Doğu Memleketlerin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Gibi 253 - 270 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Faik Reşit Unat Anonim Bir Tevarih - i Al - i Osman Nüshası Hakkında 271 - 274 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
L. Felete Türk Devrinde Budin'de Latin'ler 274 - 280 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Mithat Sertoğlu Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Toprak Dirliklerinin Çeşitli Şekilleri 281 - 293 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Jozef Blaskovics 17. Asırda Beylerbeyi Hassaları ve Tebaanın Hayatı 294 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Uriel Heyd Osmanlı Tarihi İçin İbranice Kaynaklar 295 - 303 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
M. C. Şehabeddin Tekindağ Ayasofya Tahrir Defterine Göre İstanbul 304 - 311 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Abdülkadir Karahan IV. Murad Devri Bağdad Seferleri Hakkında Bir Fetihname ve Genç Osman'ın Tarihi Şahsiyeti 312 - 321 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ekrem Akurgal Ergili Kazıları 32 - 33 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
M. Fahrettin Kırzıoğlu 1461 <Turabuzon> Fethi Sırasında Fatih Sultan Mehmed'in Yaya Aştığı <Bulgar Dağı> Neresidir 322 - 328 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Hüseyin Dağtekin Rumeli Hisarı Hisar Bahçesi'nde Yaptığım Kazı 329 - 342 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Cevdet Bayburtluoğlu Foça, Ergili ve Çandarlı'da Meydana Çıkan VII. ve VI. Asır Keramik Eserleri 33 - 34 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Şinasi Altundağ Osmanlılarda Kadıların Salahiyet ve Vazifeleri Hakkında 342 - 354 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ümit Serdaroğlu Foça Kazılarında Bulunan Arkaik Devir Mimarlık Eserleri 35 - 40 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Georges Hazai Tarih - i Ungurus <Macar Bilimler Akademisi Doğu Kütüphanesinde Bulunan Tercüman Mahmud'un Eseri Üzerine Notlar> 355 - 358 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Tayyip Gökbilgin XV. - XVI. Yüzyıllarda Eyalet - i Rum 358 - 359 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
İ. Hakkı Uzunçarşılı Arnavutluk Prensi Meşhur İskender Bey'e Ait Orijinal Bir Vesika 359 - 362 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
M. Fahrettin Kırzıoğlu Aran <Gence - Karabağ> da <Yiğirmidörtlü> ile <Otuzikilü> Adlı <Ulus> ların Oymakları ve Kür - Aras Kürtleri'nin Menşei 363 - 413 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Hakkı Gültekin Bornova Höyüğü 40 - 41 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ekrem Akurgal Çandarlı Kazıları 41 - 42 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Cengiz Orhonlu Osmanlıların Siyaseti <1540 - 1560> 413 - 423 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Hans Güterbock Old Hittite Writing 42 - 43 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Bedi N. Şehsuvaroğlu Osmanlı Padişahları ve Bahnameler 423 - 428 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
F. Şabanov Osmanlı İmparatorluğunda Hükümdarlığın Hukuki Esasları <Birinci Meşrutiyete Kadar> 428 - 430 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Sedat Alp Konya - Karahöyük Hafriyatının Neticeleri 43 - 44 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Charles d\'Eszlary L'Émigration Hongroise de Louis Kossuth en Turquie Entre 1849 - 1850 430 - 450 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
U. Bahadır Alkım İslahiye Bölgesi Araştırmaları 44 - 46 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Yuluğ Kurat Osmanlı İmparatorluğu ve 1849 Macar Mültecileri Mes'elesi 451 - 459 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
İsmail Kaynak Bistra A. Tsvetkova'ya Göre Türkler Devrinde Bulgaristan'daki Vergiler ve Devlet Mükellefiyetleri 459 - 471 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Nezih Fıratlı Ergili ve Çandarlı Kazıları Plastik Eserleri 47 - 48 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Géza Fehér Macaristan'ın Türk Hakimiyeti Devrinden Kalma Mimari ve Sanat Eserleri 472 - 473 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Mustafa Cezar Kara Levendleri 474 - 485 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Cevriye Artuk Sikkelerine Göre Nikaia Mabetleri 48 - 53 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Abdülkadir Karahan British Museum'da Tetkik Edilmemiş Bazı Diplomatik Dokümanlara Dair 485 - 486 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Muin Memduh Tayanç Osmanlı Türklerinde Taş Rozas ve Rozetler 487 - 488 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ercümend Kuran Türkiye'nin Batılılaşmasında Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Rolü 489 - 496 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Abdurrahman Çaycı İtalya'nın Tunus'ta Üstünlük Teşebbüsü: Cedeyde Meselesi, Bu Meseleye Osmanlı Devletinin Müdahele ve Hakemliği 497 - 519 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Danyal Bediz Osmanlı Donanma ve Ticaret Filolarının İnkişafında Jeopolitik ve Ekonomik Faktörler 519 - 522 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Hüseyin Kocabaş Orhan ve Alaüddin Beylere Ait Müşterek Basılmış Sikkeler 523 - 525 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
A. Halım Russo - Turkish War of 1876 - 77 and the Muslims of Bengal 526 - 532 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Afif Erzen 1959 - 1961 Yılları Arasında Toprakkale Araştırmaları 53 - 64 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Sh. Abdur Rashıd Ottoman - Mughul Relations During the Seventeenth Century 533 - 545 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Münevver Han Eastern Question and Turkey 545 - 553 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Gotthard Jaeschke Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk 555 - 561 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Faik Reşit Unat Selanik'teki Atatürk Evinin Tarihçesi Hakkında Araştırmalar 561 - 567 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Suat Sinanoğlu Atatürk'ün Nutkunun Tarih Eseri Olarak Değerlendirilmesi 567 - 572 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Tevfik Bıyıklıoğlu Mondros Mütareke Antlaşması 572 - 582 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Nusret Hızır Sembolik Mantık ve Tarih 582 - 586 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Semavi Eyice Tarihi Vesika Olarak Eski Resim, Gravür ve Fotoğraflar 585 - 586 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Çağatay Uluçağ 27 Mayıs Olayı 586 - 592 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Orhan Acıpayamlı Türkiye Etnolojisinin Meseleleri 593 - 594 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
A. M. Samsutdinov Türkiye'de Milli Mücadele Sovyetler Birliğinde Öğreniliyor 594 - 599 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
A. Miller Interprétation de l'Histoire de la Turquie Dans <l'Histoire Universelle> Soviétique 599 - 609 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Bedi N. Şehsuvaroğlu İlk ve Orta Öğretim Tarih Programları Hakkında 611 - 617 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Baki Öğün Urartu Araştırmalarının Anadolu, Yunanistan ve Etrüsk Tarihi ve Arkeolojisi Bakımından Önemi 65 - 71 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Yusuf Boysal Toprakkale'de Yeni Yapılan Kazılarda Ele Geçen Bir Urartu Kalkanı 71 - 75 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ekrem Akurgal Foça Kazıları 76 - 77 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Mahmut Akok Kültepe Kazılarının Orta Anadoluda Hitit Çağı Mimarisine Kazandırdığı Özellikler 77 - 88 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Ahmet Caferoğlu Çin Kaynaklarının Saçören Türkleri 89 - 95 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt
Aydın Sayılı Abdülhamid İbn Vasi İbn Türk'ün Cebir Konusundaki Bir Yazısı 95 - 100 6. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20-26 Ekim 1961. 20-26 Ekim 1961 1. cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat