5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransızca
Ebat : 16 x 24 cm
5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956
1. cilt 1. cilt
Sayı : 1. cilt
Tarih : 2010
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Hatice Kızılyay İstanbul Çivi Yazılı Tablet Arşivindeki Son Çalışmalar ve Arşivin Bugünkü Durumu 100 - 108 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Muazzez Çığ İstanbul Çivi Yazılı Tablet Arşivinin 1950 Senesinden İtibaren İlme Sağladığı ve Sağlayacağı Faydalar 109 - 117 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Sadri Maksudi Arsal Eski Türklerdeki Soy - Oymak Teşkilatının İstinat Ettiği Esaslarla Kadim Yunanlıların Genos - Fratria Teşkilatında ve Kadim Romalıları Gens - Curia Teştilatında Hakim Olan Esasların Ayniyetine Dair 109 - 124 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Emin Bilgiç Anadolu’nun İlk Tarihî Çağının Mühim Bir Meselesi 118 - 127 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
İbrahim Artuk İstanbul Arkeoloji Müzeleri Nümizmatik Kabinesi'ne Giren Bazı Önemli Sikkeler 125 - 131 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
P. Moraux L’etablissement des Galates en Asie Mineure 127 - 134 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Halil İnalcık 1431 Tarihli Timar Defterine Göre Fatih Devrinden Önce Timar Sistemi 132 - 139 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Afif Erzen Men ve Augustus’un Ankara Mâbedi ile Olan Münasebetleri 134 - 141 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Gotthard Jaschke Büyük İnkılâpçı ve Diplomat Atatürk 14 - 28 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Zeki Oral Turgut Oğulları 140 - 157 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Aşkıdil Akarca Helenistik Çağda Yerli Pontus Keramiği 142 - 146 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
James Mellaart The Origin of Minyan Ware 146 - 156 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Raci Temizer Yazır Höyüğü Buluntuları 156 - 164 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Osman Ferid Sağlam Şimdiye Kadar Yayınlanmamış Bazı Kitabelerle Meskukatın Milli Tarihe Hizmetleri 158 - 174 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
A. W. Bijvanck La Provenance Anatolienne des Etrusques 164 - 173 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mahmut Akok Augusta Şehir Harabeleri 173 - 182 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Efdaleddin Tekiner Nedim ve Damat İbrahim Paşa'nın Mezarları 174 - 177 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Bekir Sıtkı Baykal Patrona Halil Ayaklanması ile İlgili Kaynaklar Hakkında 177 - 182 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Afetinan Türk Tarih Kurumu'nun 1943 den 1948 e Kadar Arkeolojik Çalışmaları Türkiye Tarihine Neler Kazandırmıştır 18 - 37 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Salahaddin Elker Mustafa Reşit Paşa ve Türk Arşivciliği 182 - 189 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mükerrem Usman Mut’ta Bulunmuş Olan Roma Devir Lâhidleri 182 - 194 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Şevket Aziz Kansu Karaoğlan Höyüğünden Çıkarılan Eti, Frik ve Klasik Devir İskeletlerinin Antropolojisi 190 - 195 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Nezih Fıratlı Byzantion Nekropolü ve Son Buluntular 194 - 199 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Kılıç Kökten Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerleri ve 1944 - 48 Yıllarında Yapılan Tarih Öncesi Araştırmaları 195 - 209 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Yusuf Boysal Yedinci Asır Yunan Skyphoî’ları 199 - 200 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Uluğ İğdemir Türk Tarih Kurumu'nun Son 5 yıllık (1944 - 48) çalışmaları hakkında rapor 2016-08-01 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
O. Ferit Sağlam Şimdiye Kadar Bilinmeyen İslâmi İki Madalya ve Birkaç Sikke 203 - 208 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
M. Zeki Oral Andolu’da İlhani Devri Vesikaları, Temurtaş Noyin Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri 208 - 215 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mebruke Tosun Kapadokya Tabletleri Üzerindeki Mühür Baskıları 209 - 213 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Nihat Ongunsu 1947 Sonbaharındaki Karatepe Kazısında Meydana Çıkan ve Üzerinde Tavşanlı Figür Kompozisyonu Bulunan 3. Ortastat 215 - 220 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
İbrahim Artuk Abbasi, Selçuk, Artuk ve Burcu Memluklarına Ait Nadir Sikkelerden Birkaçı 216 - 225 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Emin Bilgiç Eski Babil Çağı Alış - Veriş Vesikalarının Münakaşalı Bir Meselesi ve İzah Yolu 220 - 225 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
A. Gabriel Frikya'da Midas Şehri Kazıları 225 - 227 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Reşit Rahmeti Arat Anadolu Yazı Dilinin Tarihî İnkişafına Dair 225 - 231 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Halet Çambel Frikya'da, Midas Şehri Yanında Bulunan Prehistorik, Mezar 228 - 229 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Hamit Koşay İdil - Ural Bölgesindeki Türklerin Menşei Hakkında 232 - 243 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Yusuf Boysal Korinth Düzeninin En Eski Dini Yapısı Olan Silifke Civarındaki Olba Zeus Tapınağı Hakkında 234 - 240 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Bahaeddin Ögel İslamdan Önceki Türk Devletlerinde Timar Sistemi 242 - 251 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Fuat Sezgin İslam Tarihinde Rivayetlerin Değeri 243 - 252 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ahmet Caferoğlu Türk Tarihinde <Nöker> ve <Nöker - Zadeler> Müessesesi 251 - 261 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Aydın Sayılı Kaasiyûn Rasathanesi Hakkında Bazı Billgiler 252 - 257 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Suut Kemal Yetkin Beylikler devri sanatında klâsik türk sanatına 257 - 267 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Kasım Kufralı Gazneli ve Selçuklular Devrinin Tezkir Muhiti 261 - 282 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
İbrahim Kafesoğlu Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dünya Tarihindeki Rolü 267 - 278 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
O. Bayatlı Bergama’da Türk - İslam Eserleri 279 - 282 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Hans Robert Römer Neuere Veröffentlichungen zur Geschichte Timurs und Seiner Nachfolger 282 - 298 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ahmet Temir Kırşehirde Bulunan 1242 Tarihli Moğolca Vakfiye 283 - 289 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Kurt Bittel Fikirtepe Kazısı 29 - 36 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ömer Lütfi Barkan <Tahrir Defteri> nin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma 290 - 294 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Süheyl Ünver İkinci Selim'e Kadar Osmanlı Hükümdarlarının Hususi Kütüphaneleri Hakkında 294 - 312 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Semavi Eyice Bizans - İslam - Türk Sanat Münasebetleri 298 - 302 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Feridun Emecen Ste. İrane 303 - 309 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Cevriye Artuk Nikaia (İznik) Şehrinin İsim ve Unvanları Hakkında 310 - 317 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
A. Anhegger Mostar Köprüsü ve Mimar Hayrettin 312 - 317 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Rene Giraud Tonyukuk’un Orhon’dan Temir Kapı’ya Gidiş Yolu 317 - 321 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Şinasi Altundağ Osmanlı İdaresi ve Gürcüler 317 - 325 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ömer Lütfi Barkan H. 933 - 934 (M. 1527 - 1528) Malî Yılına Ait Bir “Bütçe” Örneği 323 - 328 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Hikmet Bayur Nadir Şah Afşar'la 1.Sultan Mahmut Arasında Hindistan Seferi Hakkında Teati Olunan Mektuplar 325 - 340 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Abdülkadir Karahan Ali’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Mecmau’l - Bahreyn 329 - 340 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İktisadi Tefekkür Tarimize Ait Yeni Bir Vesika 340 - 346 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Bekir Kütükoğlu Çeşmîzâde Tarihi’ne Dair 340 - 346 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ali Canib Yöntem Rami Mehmet Paşa'nın Sulhnamesi 346 - 353 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Enver Ziya Karal Ebu Bekir Ratıb Efendi’in “Nizam - ı Cedit” Islahatında Rolü 347 - 355 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Nebehat Tözeren Türkiye'de Ecnebilerin Mülk Edinmeleri 354 - 362 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Midhat Sertoğlu “Diplomatique” Bilgisi Bakımından Başvekâlet Arşivi 355 - 364 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Jale İnan Side ve Perge kazılarında bulunan Portreler 36 - 38 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Naci Kum Adana Şer'i Mahkeme Sicilleri Üzerinde Araştırmalar 362 - 363 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Hamit Koşay Alacahöyük ve Güllücek Kazılarının Sonuçları 364 - 367 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Franz Taschner Türkiye’nin Bir Tarihi Haritası Planı 364 - 367 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Nimet Özgüç Karum - Kaniş Kültepe Kazısında Bulunan Küçük Eserler 367 - 371 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mecdut Mansuroğlu Şerhü’l - Menar’ın Dili Hakkında 367 - 374 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Hüseyin G. Yurdaydın Matrakçı Nasuh’un Süleymannâmesi 374 - 388 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
H. Th. Bossert Karatepe Kitabelerinin Ortaya Attığı Tarihi Meseleler 375 - 379 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Adnan Pekman 1953 Senesi Perge Kazısında Bulunan “Ktistes” Kitabeleri Hakkında 38 - 45 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Sedat Alp Hitit Devletinin İç Bünyesi 38 - 45 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Şevket Aziz Kansu Ankara Civarında Paleolitik Yeni Buluntular 381 - 397 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Süheyl Ünver XV. Asırda Kullandığımız Filigranlı Kâğıtlar Üzerine 388 - 391 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Bedi N. Şehsuvaroğlu Osmanlı Padişahlarının Âkibetleri ve Ölüm Sebepleri Hakkında Tıp Tarihi Bakımından Bir İnceleme 392 - 410 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mükerrem Usman Konya Müzesindeki Siyah Figürlü Yunan Lekythosu 398 - 407 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Aziz Ogan Pamma Karistos Fethiye Camii 407 - 415 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
M. Çağatay Uluçay Saraylı Kadınlara Ait Mektuplar Üzerinde Bir Araştırma 411 - 430 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ruhi Tekan Tarsus Mozaiği 415 - 425 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Dr Neşet Çağatay Osmanlı İmparatorluğunda Reaya'nın Miri Arazide Toprak Tasarrufu ve İntikal Tarzları 426 - 433 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Kemal Çığ Türk Katığ (Oymacı)ları ve Eserleri Hakkında 430 - 437 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Gökbilgin Tayyib XVI. Asırda Mukataa ve İltizam İşlerinde Kadılık Müessesinin Rolü 433 - 444 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Halim Baki Kunter Mimar Ali Bey’in Bilinmeyen İki Vakfiyesi 438 - 442 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Tahsin Öz Osmanlılar Devrinde Resimli Türk Kumaşları 442 - 452 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ali Canib Yöntem X ve III. Yüzyıl Şairlerinden Vahid Mahtumi'ye Dair Bazı Mülahazalar 445 - 450 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Sabahat Atlan Side’de Basılmış Bir Lykia Sikkesi 45 - 53 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ekrem Akurgal Hitit Sanatının Yunan Sanatına Tesirleri 45 - 53 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Tahsin Öz Yıldız Maruzat Dairesi Arşivi 451 - 463 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
O. Aslanapa Sanat Eserlerine Dayanan Yeni Bir Araştırma Yolu İle Türk Tarihini Aydınlatma 452 - 453 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ekrem Hakkı Ayverdi Âbidelerin Tarihimizdeki Rolü 453 - 464 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Şevket Aziz Kansu Bir Antropolijist Gözü ile Kainat, Hayat ve İnsan Tarihinin Manası Hakkında 464 - 474 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
L. Fekete Macaristan’da Türk Tarihi Kaynakları Üzerine Yapılan Araştırmalar ve İstikbale Ait Planlar 464 - 477 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Antoine Dabinovitch Les Pactes d’Assistance Entre Les Gouverneurs Ottomans et les grands Seigneurs de Bosnie et de Croatie depus le XVe au XVIIe siecle 478 - 673 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
F.R. Kraus İstanbul Çivi Yazılı Tablet Kolleksiyonuna Ait Yeni Çalışmalar ve Metin Neşriyatı 53 - 58 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Semavi Eyice Side’nin Bizans Devrine Ait Binalarının San’at Tarihi Bakımından Değerleri 53 - 60 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Afif Erzen Büyük İskenderle 3. Darius Arasındaki İssos Muharebesinin Mevkii Hakkında 59 - 66 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
E.Kirsten Kappadokya’da IV. Yüzyılda Yerli Kültürün Sosyal Yapısı 60 - 62 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
H. Th. Bossert Anadolu’nun Yazı Tarihine Ait Yeni Buluntular 62 - 71 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
E. Bosch I. Gordianus'un Küçük Asya'daki Sikkeleri 66 - 72 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Münir Aktepe Başvekâlet Arşivindeki Vesikalara Nazaran İzmir İsyanı (1727 - 1728) 674 - 681 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Ercümend Kuran Cezayiri Garb Müdafii, Kostantine Beyi Ahmed Bey 681 - 689 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Nusret Hızır Sembolik Mantık ve Tarih 691 - 695 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Faik Reşit Unat Avrupa Konseyince Tarih Öğretimi ve Tarih Ders Kitapları Hakkında Alınan Kararlar ve Yapılan İşler 695 - 701 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Tevfik Bıyıklıoğlu İkinci Balkan Harbi Başlarında Yunanistan’ın Bulgaristan’a Karşı Osmanlı Devletine Teklif Ettiği İttifaka Dair Yeni bir Vesika 702 - 707 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Tayyip Gökbilgin Meclisi Vükelâ Mazbatalarına Göre 1919 Senesinde Ecnebi İşgalleri ve Talepleri Karşısında İstanbul Hükümeti 707 - 722 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
U. Bahadır Alkım On bir Mevsimlik Karatepe Kazılarınn Mimarlık Sonuçlarına Toplu Bir Bakış 71 - 80 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Jale İnan Side'de Bulunan Heykeltraşi Eserler 72 - 79 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Afet İnan Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşunda Atatürk’ün Çalışmaları 723 - 733 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Faik Reşit Unat Atatürk’ün Ailesi Efradı ve Kendisine Karabet Dereceleri 733 - 737 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Necati Dolunay Hasanoğlan İdolü 80 - 86 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Muzaffer Ramazanoğlu Yeni Araştırmalara Göre Sent - İren ve Ayasofyalar Manzumesinin Değişen Mimari Tarihi 80 - 93 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Mustafa Kalaç Babil Stelinin Hitit Hiyeroğlif Yazıtı 86 - 90 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Otto Gerngross Lederherstellung im Altertum und in neuerer Zeit in Anatolien und ihr Einfluss auf den Westen 90 - 100 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt
Reşid Rahmeti Arat Türklerde Zaman ve Vakit Tespiti 94 - 108 5. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 12-17 Nisan 1956 1. cilt 1. cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat