5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5x23 cm

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Robert Anhegger Die Frau von Karagöz will advokatin werder alte Platten (Drehung 78) als hifsquellen für die sozialgeschichte der Türkei 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Gabriel R. Warburg Egyptian and Sudanese historical writings on the Turco - Egyptian Sudan 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Gilles Veinstein Elevage et pillages au nord de la mer noire au milieu du XVIe siecle 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
A. Necla Pekolcay Eski Türk edebiyatı Anadolu sahası metinlerinde sosyal ilişkilerle ilgili mısralar ve beyitler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Michael Winter Evliya Çelebi on Egyptian society in the seventeenth century 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Salgur Kançal Fin de l'Empire Ottoman : insertion dans la division internationale du Travail (1880 - 1913) introduction : le commerce international de 1873 a 1913 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Caesar E. Farah Fiscal politics as a deterrent to administrative amelioration in Ottoman mount Lebanon 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ali Engin Oba Fransız ihtilalinin 200. yıldönümünde Mustafa Cemalettin Paşa'nın eski ve yeni Türkler adlı eserinin Türk milliyetçiliğinin oluşmasına etkisinin değerlendirilmesi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hermann Kellenbenz From Melchior Manlich to Ferdinand Cron German levantine and oriental trade relations : second half of 16th and beginning of 17th 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mustafa Öztürk Güney doğu Anadolu'da fiyatlar 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Olga Zirojeviç Günlük yaşamda dervişler : Molla Mustafa Başeski'nin vakayinamesine göre 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hulusi Yavuz Hicaz demiryolunun Türkiye iktisat ve sosyal tarihindeki yeri ve ehemmiyeti 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Madeline C. Zılfı Husur dersleri : the uses of an invented tradition 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Skender Rızaj İbn Batuta'ya göre Anadolu'nun sosyal ve iktisadi hayatı / 1487 tarihli tapu defterine göre Viçitrin Sancağı'nın iktisadi ve sosyal durumu 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Sabri Sürgevil İkinci Meşrutiyet döneminde Aydın vilayetinde fiyat hareketleri 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Nesimi Yazıcı İlk Türkçe gazetemiz takvim - i vekayi ile ilgili bazı düşünceler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Faruk Bilici İmparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde Türk uleması 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hasan Özönder İpekyolu'nun Konya'daki izlerine dair yeni belgeler ve bilgiler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Serap Yılmaz J. D. Barbie du Bocage'in - İzmir şehir ve çevresi planı üzerinde bir çalışma : 1780 yılına doğru 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Halil İnalcık Köy köylü ve imparatorluk 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Yusuf Halaçoğlu Kuruluşundan günümüze Bulgaristan'da Türk nüfusu 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Naci Pienaru Le livre de comptes du Tresor (1694 - 1704) de Constantin Brancovam (1688 - 1714), source pour la connaisance des relations economiques Roumano Ottomanes 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
M. M. Alexandrescu Le regime du sel valaque exporte dans l'Empire Ottoman : XVI - XVIII siecles 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Abdeljelil Temimi Les souvenirs de ma vie du Baron François d'Ottenfels ambassadeur d'autriche a Istanbil 1822 - 33 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Michel M. Bozdemir Les Turks exterieurs et la republique de Turquie, une politique d'absence comme real - politik 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Wolf Hütteroth Methods of historical geography - examples from southeastern Turkey, Syria and Irak 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mehmet Önder Mevlevilikte ahi düzeni ve sosyal etkileri 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Necmi Ülker Mondoros mütarekesi döneminde Aydın vilayetinin nüfusuna dair bazı bilgiler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Jacques Thobie Mouvement d'affaires et mouvement ouvrier : la compagnie Ottomane du Gaz de Beyrouth 1887 - 1915 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ebrar Kerimullin O. S. lebedeva Türkiye'de ve anıng megrifetçilik ölkesindegi işçenliği 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hans Georg Majer On the economic situation of the Ottoman ulema 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Bünyamin Duran Osmanlı Devleti'nin son döneminde Türkiye tarımındaki gelişmeler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ahmet Tabakoğlu Osmanlı ekonomisinde emek piyasası ve ücretler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mehmet Genç Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Danuta Chmielowska Osmnalı İmparatorluğu'nda Tanzimat yazarlarının sosyal değişimlerdeki rolü 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
C. Max Kortepeter Ottoman military reform during the late Tanzimat (1885 - 1895) the Prussian general von der Goltz and the Ottoman army 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Nezihi Aykut Para tarihi bakımından Osmanlı gümüş sikkeleri 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Avdo Suçesko Sarayova'da XVI. asırda vakıf kredileri 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Moshe Gammer Shamil and thi Ottomans : a preliminary overview 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Rhoads Murphey Solakzade's treatise of 1652 : a glimpse at operational principles guiding the Ottoman state during times of crisis 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Jacob M. Landau Some comments on the organization of Pan - Islam in the late Ottoman Empire 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Kasım Kerimov Sovyet Türkologlarının eserlerinde İslam meseleleri : akademik V. A. kordlevski İslamın Türk cemiyetinde rolü hk 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
İhsan Süreyya Sırma Sultan II. Abdülhamid - Muhammed Abdul ilişkileri 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Margaret L. Venzke Syria's land - taxation in the Ottoman classical age broadly considered 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
David Kushner Şeyhü'l - İslam Musa Kazım efendi's ideas on state and society 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Yahya Abdullin Tanzimat hem İdil - Ural Tatarları arasında meğrifetçilik hareketi : tipologik aspekt 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Dursun Bingöl Tarihsel süreç içerisinde Türk endüstriyel ilişkiler sisteminin bir değerlendirilmesi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Namık Açıkgöz Tezkirelere göre 16. asrın sonuna kadar Türk edebi kültür hayatı 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Johann Strauss The cretan muslim and their struggle for Ottomanism : some evidence from the periodical press : sada - yı Girid, İstikbal 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
William Ochsenwald The impact of Ottoman rule on Yemen, 1849 - 1914 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Amy Singer The routine conduct of Rural adminisration 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Leah Borntein-Makovetsky The social, political and economic life of Istanbul jewry according to the missionaires records 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
J. M. Wagstaff The spatial distribution of manufacturing industry in Anatolia, c. 1890 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
J. R. Hacker The structure and Scope of Jewish organization and self - government in the Ottoman Empire in the 15th - 17th centuries 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Edhem Eldem The trade of precious metals and bills of exchange in Istanbul in the second half of the eighteenth century 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Yüksel Söylemez The Turks place in Europe, a historic, cultural and diplomatic overview 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Seçil Akgün Türkiye Cumhuriyeti öncesi Amerikan eğitim kurumları 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Vural Fuat Savaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik gelişimi : 1923 - 1989 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
V. I. Danilov Türkiye sosyal yapısında ve siyasal hayatında orta tabakalar 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ayda Arel Une ferme domaniale dans le village d'arpaz a Aydın 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ronald C. Jennings Village agriculture in Cyprus 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hans-Peter Laqueur Wandel im bestattungsbrauchtum als ausdruck des sozialen wandels im Istanbul des 19. jahrhunderts 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Oded Peri Waqf and Ottoman welfare policy : the poor kitchen of Hasseki Sultan in ighteenth century Jerusalem 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
R. A. Hüseynov XI - XII. yüzyıllar Azerbaycan'ında şehir yaşamı ve emtia para ilişkileri üzerine 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mahir Aydın XIX. yüzyılda Bulgar meselesi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Oktay Efendiev XV ve XVI. asırlarda Azerbaycan ve doğu Anadolu'da Türk dili tayfaları hakkında 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Zeki Arıkan XV - XVI. yüzyıllarda Anadolu'da çeltik üretimi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Feridun M. Emecen XVI. asırlarda Balkanların kuzeydoğu kesiminde iskan tipleri veözellikleri hakkında bazı notlar 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mübahat S. Kütükoğlu XVI. yüzyıl İzmir kazasında cemaat adı taşıyan köyler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ahmet Yaşar Ocak XVI. yüzyıl Osmanlı Anadolu'sunda Mesiyanik hareketlerinin bir tahlil denemesi 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Salih Özbaran XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda iltizam : Yemen, Basra ve Lahsa eyaletlerindeki uygulamalardaki örnekler 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Hüsamettin Mehmedov 1140 / 1727 tarihli 'defter - i mufassal eyalet - i Gence'ye göre Osmanlıların sosyal ve ekonomik politikası 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Selami Pulaha 15 - 16. yüzyıllarda Arnavut topraklarında arazi - i miriyye'nin hukuk - vergi statüsü üzerine 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Neşe Erim 1720 - 1790 arasında Osmanlı - İran ticareti 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
J. Matuz A propos de l'absence d'une industrialisation autochtone en Empire ttoman 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Rıfat Özdemir Ankara Hatuni mahallesi Nakit Avarız vakfının kredi kaynağı açısından önemi : 1785 - 1802 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Ercüment Kuran Ayanlığın kaldırılmasından sonra Anadolu'da sosyal ve ekonomik durum : 1840 - 1871 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Inkılap Velibeyoğlu Azerbaycan Türkoloji araştırmalarında Türkiye Cumhuriyeti tarih ve ekonomi sorunları 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Mihai Maxim Bükreş üniversitesi Osmanlı etüdleri merkezinde Romen Osmanlı iktisadi ilişkileri üzerinde yapılan araştırmalar 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Jean Louis Bacqu-Grammont Cimetieres Ottomanes et etude du corps des ulemas 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Dror Zeevi City, desert and village in 17th century Jerusalem 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Osman Okyar Comments on the standard version of 19th century Ottoman economic history 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Arno Kleber Computer - aided processing of Ottoman fiscal registers 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Cristina Feneşan Das fiskalkondominium im temeswarer eyalet wahrend des 16. jahrhunderts 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Carter V. Eindley Decision - making in the Ottoman Empire 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Muharrem Cerabregu Development of Urbanization and economic activities in the province of Kosova during the Ottoman Empire : 1389 - 1912 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Tebliğ Özetleri 1 - 115 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Tadashi Suzuki Kanuni Sultan Süleyman'ın veziriazamları ve vezirleri tanınmış siyasi şahsiyetler tarihi bakımından bir inceleme 885 - 888 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1
Program I - XXIV 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi. Tebliğler. İstanbul, 21 - 25 Ağustos 1989 1

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat