2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 16 x 24 cm
2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül
1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan
Tebliğler 1. Cilt.
Sayı : 1. Cilt.
Tarih : 1937
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 216 puan kazanacaksınız)
   216
194458

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Ömer Barkan Osmanlı İmparatorluğunda kuruluş devrinin toprak meseleleri 1002 - 101 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
İsmail Hakkı İzmirli Peygamber ve Türkler 1013 - 104 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
W. Brandenstein Limni’de bulunan kitabe - Etrüsklerin Anadolu’dan neşet ettiklerine dair dil bakımından en ehemmiyetli delil 1044 - 105 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
G. Jacopi Etrüsk meselesi ve bunun şarktaki vaziyeti 1051 - 106 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Sadri Maksudi Arsal Beşeriyet tarihinde devlet ve hukuk mefhumu ve müesseselerinin inkişafında Türk ırkının rolü 1062 - 109 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt. İstanbul Kitapları (Genel)
Louis Delaporte Eti (Hatti)nin, aşağı Mezopatamya ile siyasi ve kültürel münasebetleri 1093 - 110 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Andrae Sumerlerin monumantal sanatları 110 - 114 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Yusuf Ziya Özer Son arkeolojik nazriyeler ve Subarlar 115 - 125 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Myres İran, Yunanistan ve Beni İsrail İli 125 - 142 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Abdülkadir İnan Altay’da Pazırık hafriyatında çıkarılan atların vaziyetini, Türklerin defin merasimi bakımından izah 142 - 151 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
H. H. Von Der Osten Anadolu’da Milâttan önce üçüncü binyıl 151 - 157 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Sp. Marinatos İkinci binyılda Girid Adası ve Girid - Anadolu dünyası 157 - 170 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Kurt Bittel Prehistorik devirde Anadolu’da ölü gömme adetleri 170 - 177 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
H. G. Güterbock Etilerde tarih yazıcılığı 177 - 181 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Arif Lütfi Mansel Ege tarihinde Akalar meselesi 181 - 211 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Hâmit Z. Koşay Türk Tarih Kurumu tarafından Alacahöyük’te yaptırılan hafriyatta elde edilen neticeler 21 - 32 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
W. Brandenstin Etrüsk meselesinin şimdiki durumu 211 - 219 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Hasan Reşit Tankut Dil ve ırk münasebetleri hakkında 221 - 223 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. Persson Prehistorya’da, Yunanistan’la Küçük Asya arasındaki münasebetler 224 - 228 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
G. Rohde Roma ve Anadolu ana ilâhesi 228 - 237 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Walter Ruben Milattan bin sene evvel Asya içlerinden muhaceret eden Hindistanın en eski demircileri arasında 237 - 242 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Kerim Erim Sumer riyaziyesinin esas ve mahiyetine dair 243 - 270 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Wilhelm Dörpfeld Turova Hafriyatı 271 - 280 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
İsmail Hakkı İzmirli Şark kaynaklarına göre Müslümanlıktan evvel Türk kültürünün Arap yarımadasında izleri 280 - 289 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Géza Fehér Türko - Bulgar, Macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürü - Türk kültürünün Avrupa’ya tesiri 290 - 320 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Abbe M. Breuil Avrupa, Asya ve Afrika arasında iltisak noktası Türkiye 32 - 35 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Nander Fettich Hunlar zamanına ait olup Szeged - Nagyszeksas’ta bulunan prens mezarı hafriyatında bulunan eşya 321 - 328 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Reşit Rahmet Arat Türklerde Tarih Zaptı 329 - 337 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Oswald Menghin Milâttan üçbin yıl evvel Anadolu’nun cenubu şarkî Avrupası üzerindeki tesiri 338 - 350 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Şevket Aziz Kansu Ankara ve civarının Prehistoryasında yeni buluşlar 35 - 48 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Şemseddin Günaltay İslâm dünyasının inhitatı sebebi Selçuk istilâsı mıdır? 350 - 366 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ernst Von Aster Felsefe Tarihinde Türkler 366 - 375 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Marguerite Dellenbach Türklerin Antropolojik Tarihlerine Dair Vesikalar 376 - 383 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
M. Fuad Köprülü Ortazaman Türk Hukuki Müesseseleri 383 - 418 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ettorre Rossi İtalya kütüphane ve arşivlerinde Türk tarihinde Türk tarihine dair İtalyanca ve Türkçe mehazlar 418 - 421 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Th. Bossert Tabı sanatının keşfi 421 - 438 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. Gabriel Selçuk Mimarisi 439 - 440 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Henri V. Vallois Garbî Asyanın Irklar Tarihi 456 - 483 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
J. Garstang Muharip Eti hükümdarlarının Stratejisi 48 - 51 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Gy. Moravcsik Türklüğün tetkiki bakımından Bizantolojinin ehemmiyeti 483 - 506 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
AK. Alföldi Türklerde Çift Krallık 507 - 519 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Franz Hancar Kafkas ilk tarih araştırmaları ışığında, Anadolunun yeni eneolitik Buluntuları 51 - 64 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Hikmet Bayur 16. asırda dinî ve sosyal bir inkılâp teşebbüsü: Ekber Gürkan (1556 - 1605) 519 - 569 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Kont Zıcı Macar kavminin menşeine dair 569 - 577 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
L. Rásonyi Ortaçağda, Erdel’de Türklüğün İzleri 577 - 592 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ark. Dixon Romalılar devrinden evvel İberya İspanyası ile Adalar Denizi sahası arasındaki temaslar 593 - 603 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
T. J. Arne Türkmen stepinin kablettarih nüfusu ve bunun Anadolu ile münasebetleri 603 - 617 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Wittemore Ayasofya Camii’ndeki Mozayikler 617 - 624 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
H. H. Sayman Riyaziye tarihinde Türk okulu 625 - 634 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Besim Darkot Yurdumuzda iklim tarihinin son safhalarına dair bazı görüşler 634 - 645 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
W. Koppers Halk bilgisi ve cihanşümul tarih tetkiki karşısında Öz Türklük ve Öz İngo - Germenlik 645 - 665 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Eugene Pittard Neolitik devirde Küçük Asya ile Avrupa arasında antopolojik münasebetler 65 - 84 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Fuat Köprülü Eski Vesaik İlmi 666 - 673 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Mükrimin Halil Yınanç Onikinci asır tarihçileri ve Muhammed bin Ali - il - Azîmî 673 - 690 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Şerefettin Yaltkaya Eski Türk ananelerinin bazı din müesseselere tesirleri 690 - 698 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Sabri Atayolu Türk Kırmızısı 699 - 705 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Osman Şevki Uludağ Tıb İlmi ve Osmanlı Türkleri 705 - 734 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Salih Murad Uzdilek İki büyük Türk âliminin medeniyete hizmetleri 734 - 743 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. Süheyl Ünver Ortaçağda Türkçe Takrir 743 - 745 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Richard Hartmann Umumî Türk Tarihi Çerçevesi İçinde Yeni Türkiye 746 - 756 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Âfet Türk - Osmanlı Tarihinin karakteristik noktalarına bir bakış 756 - 765 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Carl M. Blegen Turova hafriyatı 769 - 774 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Saffet Engin Eti ve Grek Dini Sistemlerinin mukayesesi 774 - 794 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Martin Schede Yunan ve Roma harabelerinin nevi ve ehemmiyetleri 794 - 801 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Clemens Bosch Tarihte Anadolu 801 - 811 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Friedrich Sarre Konya Selçuk Sanatı 811 - 813 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Hâmit Sadi Selen 16. Asırda Yapılmış Anadolu Atlası - Nasuh Silâhî’nin “Menazil”i 813 - 817 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Nevzad Ayas Türkler ve Tabiat Kanunu 817 - 841 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Sadi Irmak Türk ırkının biyolojisine dair araştırmalar. Kan grupları ve parmak izleri 841 - 845 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Nureddin Onur Kan grupları bakımından Türk ırkının menşei hakkında bir etüd 845 - 851 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
İbrahim Necmi Dilmen Türk tarih tezinde Güneş - Dil Teorisinin yeri ve değeri 85 - 98 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ş. Akkaya Sumer dilinin Bâbil diline tesiri 851 - 858 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. Rüstow At ve araba kullanmanın tarih ve sosyoloji bakımından ehemmiyeti 858 - 863 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ark. R. O. Arık Proto - Etilere dair 863 - 874 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
W. Deonna Şark ve Kadîm Yunanistan: Primitivisme = iptidaîcilik ve Classicisme = klasikçilik - Bunlar arasındaki mübadele ve muarazalar 874 - 887 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Fr. Psalty Türkelide Hıristiyanlık 887 - 895 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Feyzi Kurtoğlu XVI. Asırda Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler 911 - 923 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
T. H. Balcıoğlu Edremit civarında Türk Aşiretleri 923 - 938 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Kâmil Kepecioğlu Türklerde Spor 939 - 948 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
H. Fehmi Turgal Mülga şer’iye mahkemeleri sicilleri üzerinde incelemeler 948 - 962 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Fehim Bayraktareviç Türk - Yugoslav Kültür Münasebetleri 962 - 971 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Hıfzı Veldet Türk Kadınının Hukuki Vaziyeti (Tarihte ve Yeni Türk Hukunda) 972 - 983 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
B. Landsberger Ön Asya kadim tarihinin esas meseleleri 98 - 110 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. Fuad Başgil Türk Milliyetçiliği - Doğuşu - Mânası Gayesi ve Vasıfları 983 - 995 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
A. von Gabain Hun - Türk münasebetleri 985 - 911 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Cemil Bilsel Lozan Barış Andlaşması 996 - 1002 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat