9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler.

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül
1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Sayı : 3. Cilt
Tarih : 1989
Cilt : 3
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 216 puan kazanacaksınız)
   216
194435

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Zsuzsa Kakuk Türk Kültür Etkisinin Macar Dilindeki Yansıması 1223 - 122 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ahmet Vehbi Ecer Osmanlı Tarihinde Vehhabi Hareketinin Sebep ve Sonuçları 1229 - 123 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ahmet Yaşar Ocak Türk Tarihinin Kaynağı Olarak Bektaşi Menâkıbnâme (Vilâyetnâme)’lerinin Mahiyeti 1239 - 124 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Wolfgang Müller-Wiener Das Kavak Sarayı - ein verlorenes Baudenkmal Istanbul’s 1249 - 125 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Beria Remzi Özoran The Abu - Bekir Pasha Vaqf in Cyprus 1255 - 126 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Emin Yakıtal Derya Kaptanı Gâzi Hasan Paşa’nın Vakfiyeleri 1261 - 127 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Nil Akdeniz Sarı Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi 1277 - 129 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Esin Kahya Sağlık Kuruluşlarımıza Bir Örnek: Safranbolu’da Frengi Hastahanesi 1291 - 129 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ayşegül Demirhan Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlılarda Pataloji ve Anatomi Eğitiminin İlginç Yönleri ve Bununla İlgili Bazı Orjinal Belgeler 1297 - 130 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Emre Madran Seyehatnamelerde Anadolu Kenti 1303 - 132 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Dominique Halbout Du Tanney Liste des villes et citedelles représentées dans la miniature ottomane (XVI - XVII siecles) 1323 - 133 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Şerare Yetkin Tokat’ta Horozlu İmaret 1337 - 134 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Filiz Yenişehirlioğlu XIV. - XV. Yüzyıl Mİmari Örnekletie Göre Bursa Ketninin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Gelişimi 1345 - 135 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Sadi Bayram Merzifon’da Bilinmeyen Bir Türbe “Künbet Hatun” 1355 - 136 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Abdullah Kuran Mimar Sinan ile İlişkili Yapıların Dökümü ve Kısa Bir Değerlendirmesi 1363 - 137 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hans-Peter Laquer Mezartaşlarında Harf Devrimi 1373 - 138 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Gönül Cantay (Güreşsever) Türkiye’de Osmanlı Devri Kervansaray Yapılarının Tipolojisi 1381 - 139 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mustafa Cezar Osmanlı Klasik Dönem İmar Sistemi 1391 - 141 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Özer Ergenç XVIII. Yüzyılın Başlarında Edirne’nin Demografik Durumu Hakkında Bazı Bilgiler 1415 - 142 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Serim Denel Batılılaşma Sürecinde Ebniye Nizamnameleri ve Kentsel Mekânların Değişiminde Etkileri Üzeine Bir Deneme 1425 - 143 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Süheyl Ünver Altı Asırlık Selânik Şehri Tarihine Yeni Katkılar 1437 - 144 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Géza Fehér XVI. Yüzyıldan Kalma Süslü Bir Osmanlı Deri Kaftanı 1447 - 145 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hüseyin Dağtekin Günümüzde Tarih Haritacılığının Durumu ve Biz 1451 - 150 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Sadettin Buluç Türkçe Yazma İki Seyâhatnâme 1505 - 151 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Afet İnan Atatürk’ün (1915 - 1916 - 1918) Hatıra Defterlerinden: Okuduğu Kitaplar 1517 - 152 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Em. Condurachi Mustapha Kemal Atatürk 1525 - 153 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Neşet Çağatay Atatürk Devrimlerinin Amaçları ve Espirisi 1537 - 154 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Paul Dumont Un officier des Forces d’Occupation Françaises en Turquie: Le Colonel Louis Mougin (1919 - 1922) 1547 - 156 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hamza Eroğlu Yeni Türk Devleti’nin Kuruluşunda Millî Egemenlik İlkesinin Yeri ve Tarihi Gelişimi 1565 - 158 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hakim Mohammed Said Atatürk 1585 - 158 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
E. Y. Hasanova Türkiye’de Milli Kurtuluş Hareketinin İdeolojisi ve Onun Gelişmesinde Kemal Atatürk’ün Rolü Üzerine 1589 - 160 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Kudret Ayiter Türk Hukuk İnkılabının Gerçekleştirdiği İslam Dini Reformu 1601 - 160 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ahmet Mumcu Türk Devrimi ve Ordu 1609 - 161 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Jean-Louis Bacque-Grammont Veliaht Abdülmecit: Kemailst Bir Osmanlı Prensi mi? 1617 - 162 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Cihat Akçakayalıoğlu Atatür’ün Devrindeki ve O Arada, Kurtuluş Savaşı’ndaki Ulusal Görevi ve Eylemi 1629 - 164 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ünsal Yavuz Cumhuriyet Devri Demiryolu Politikasına Yaklaşım Biçimi 1641 - 164 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İlhan Tekeli 1923 Tarihli “Umur - u Nafia Programı” 1649 - 166 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Fahri Çoker Kapitülasyonlar ve Lozan 1661 - 167 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
François Georgeon De la Régie au Monopole, le probleme du tabaç en Turquie dans les premiéres années de la republique 1675 - 168 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
V. T. Veselov Atatürk ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınması 1687 - 169 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Yüksel Ülken Atatürk ve Dünya Ekonomisinin Bütünleşmesi 1693 - 170 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İrfan Ünver Nasrattinoğlu Kooperatifçi Atatürk 1703 - 171 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ahmet Özgiray İngiliz Büyükelçisi Sir R. Landsay’a Göre Türkiye’nin 1925’teki Ekonomik ve Mali Durumu 1715 - 172 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Emre Kongar Atatürk’ün Kültür Anlayışı (Ziya Gökalp ile Bir Karşılaştırma) 1737 - 174 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
M. Rauf İnan Eğitim Alanında Atatürk Devrimi 1745 - 177 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Yılmaz Göksoy Atatürk ve Türk Köylüsü, Devrimlerin Köye Yansıması 1775 - 179 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ziya Akkaya Atatürk İdeolojisi ve Türk Devrimi’nin Eğitimi Politikasını Sosyolojik Araştırmalar Sonucuna Göre Saptamak Zorunluluğunu Görüyoruz 1799 - 180 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Zeynep Korkmaz Atatürk’ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri 1805 - 181 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Fahir İz Atatürk ve Türk Dili 1813 - 183 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Melâhat Özgü Atatürk’ün Tiyatro Görüşü O’nun Dünya ve Tarih Görüşünden Kaynaklanıyor 1831 - 183 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mehmet Önder Atatürk ve Müzeler 1837 - 184 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Perihan Çambel Atatürk, Evrim, Devrim ve Müzik 1843 - 185 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İlhan Akçay Atatürk Devri’nde Sağlık Hizmetleri 1851 - 186 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Kurtuluş Kayalı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yapıtlarında Cumhuriyet Döneminin Değerlendirilişi 1863 - 187 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Muzaffer Erendil Atatürk’ün Nutuk (Söylev) Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme 1871 - 187 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Muzaffer Erendil Atatükr Özel Arşivi 1875 - 187 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Gotthard Jaeschke Die Bedeutung Atatürks für die Gegenwart 1879 - 188 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Nilüfer Efendiyeva 1920’lerin Başlarında Türk Halkının Milli Kurtuluş Savaşı’nın Resmi Sovyet Basınında Yansıtılması 1883 - 189 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hans-Jürgen Kornrumpf Der Beginn des türkischen Befreiungskampfes 1919 in der zeitgenössichen detuschen und österreichischen Tagespresse 1891 - 189 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
V. I. Danilov Kemal Atatürk ve Sovyet - Türk İlişkilerinin Oluşması 1901 - 190 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hâmit Aliyev Kemal Atatürk’ün Türkiye ile Sovyetler Birliği Arasında Dostluğun Kurulması ve Sağlamlaşmasında Rolü 1909 - 191 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
B. M. Potskhveriya Atatürk’e İlişkin Sovyet Yayımları 1917 - 192 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İsmail Soysal 1925 Türk Sovyet Saldırmazlık Paktı’na Ekli Gizli Kalmış Bir Belge: Çiçerin’in Mektubu 1925 - 193 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mehmet Ali Ekrem Nikolaye Titulesku Gözü ile Atatürk 1933 - 193 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İsmail Eren Atatürk’e Ait Yugoslavya Eski Başbakanı M. Stoyadinoviç’in İzlenimleri 1939 - 194 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Cengiz B. Hakov İkinci Dünya Savaşı Arifesi ve Başlangıç Döneminde Bulgar - Türk İlişkilerinin Bazı Siyasi Yönleri 1947 - 195 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Stefan Velikov Kemal Atatürk ve Bulgar - Türk İlişkileri 1955 - 196 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İbrahim T. Tatarlı Atatürk ve Reformlarının Bulgaristan’da Değerlendirilmesi Üstüne (Bilimsel İncelemelerde Uygulanan Yaklaşım ve Savunulan Tezler) 1961 - 198 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Sevim Ünal Atatürk’ün Balkanlar’daki Barışçıl Politikası 1985 - 199 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Nada Zimova The Balkan Entente and Turkey 1999 - 200 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Constantin Iordan-Sima La Turquie Kemaliste et I’idée du Pacte Balkanique dans le années 1925 - 1926 2005 - 201 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Abdülkadir Karahan İncelenmemiş Arapça bir Eserde Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal (Atatürk) 2017 - 202 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Ergün Aybars Trabzon Muhafaza - i Hukuk - u Milliye Cemiyeti 2027 - 203 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mücteba İlgürel Kurtuluş Savaşımız’da Balıkesir Kongreleri 2033 - 204 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
İlber Ortaylı Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristan’daki Yılları 2041 - 204 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Yuluğ Tekin Kurat Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki İç Politikası 2047 - 205 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mithat Sertoğlu Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Beyannamesi 2053 - 205 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Abdurrahman Çaycı Mustafa Kemal’in Bilinen En Eski Nutku Hakkında Bir Belge 2059 - 206 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Seçil Akgün Ankara’nın Başkent Oluşu 2067 - 208 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Cevriye Artuk Ataürk’ün 1 Temmuz 1927 Senesinde İstanbul’a Gelişi 2081 - 208 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Afif Büyüktuğrul Atatürk ve Fatih’in Deniz Politikaları 2089 - 210 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Vehbi Zeki Serter Lefkoşa’da Dikilen “Atatürk” Büst ve Heykelleri 2103 - 210 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Kemal Tekakpınar 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekâtına Yol Açan Nedenler 2119 - 212 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
H. Fikret Alasya Atatürk’ün Kıbrıs’a Bakışı ve Türk Toplumunun Özgürlük Mücadelesi 2125 - 213 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Hasan A. Binatlı Birinci ve İkinci Cenevre Görüşmeleri 2137 - 215 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Cristian Popişteanu Romanian Public Opinion and the Homage Paid to Atatürk 2159 - 216 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Mircea Popa Gesichtspunkte der rumanisch - türkischen Beziehungen in der Zwischenkriegs - Zeitspanne 2169 - 217 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Arnold Suppan Die Südosteuropa - Politik der Türkei 1930 - 1938__Nach Österreichischen Diplomatischen Berichten 2179 - 218 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Gürbüz D. Tüfekçi Atatürk’ün Milli Evrensel Düşüncesi 2189 - 220 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt
Necip P. Alpan Atatürk’ün Milli Müzik Devrimi 2203 - 221 9. Türk Tarih Kongresi. Ankara 21 - 25 Eylül 1981. Kongreye Sunulan Bildiriler. 3. Cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat