3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
3. Türk Tarih Kongresi. 15  -  20 Kasım 1943.
Kongreye Sunulan Tebliğler.
Tarih : 1948
Liste Fiyatı : 50,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1 puan kazanacaksınız)
   1
194357

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Fahreddin Kerim Gökay Ruh hekimliği sahasında türklerin çalışmaları 103 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ali Canip Yöntem Nedim'in hayatı ve çağdaşlarının üstündeki tesirleri 109 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ahmed Caferoğlu Mütercim Yusuf İjbulat ve 'Derbentname' 121 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Pertev Naili Boratav Köroğlu'nun tarihi şahsiyeti 124 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Hikmet Bayur Orta çağda türkler ve hindistan 131 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Fuad Köprülü Akdeniz ticareti ve türkler 155 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
S. Runciman Deniz kuvvetinin ortaçağ tarihindeki rolü 156 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Hamit Zübeyr Koşay Karaz sondajı 165 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Hamit Koşay Alacahöyük hafriyatının son safhası 169 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ahmet Cevat Emre Dil davamızın morfolojik ispatı üzerine 178 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Kılıç Kökten Kars'ın tarih öncesi 194 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Muzaffer Süleyman Şenyürek En eski anadolu halkının kraniyolojik tetkiki 204 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Necati Dolunay Çankırıkapı hafriyatı 212 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Necati Dolunay Maraş ve civarı buluntuları 219 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
A. Süheyl Ünver Artıklılar kütüphaneleri hakkında yeni tetkikler 221 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
O. Ferit Sağlam Şimdiye kadar görülmiyen cimri sikkesi 224 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Katharina Otto Osmanlı devrinin duvar kaplaması 229 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Sadettin Buluç İki yazma tevarih - i al - i osman hakkında 230 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Çağatay Uluçay Kara osmanoğullarına aid düşünceler 243 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Z. Fındıkoğlu Türk iktisadi tefekkür tarihi ve Mehmed Şerif 260 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Fahreddin Kerim Gökay Tarih araştırmalarında karakterolojinin yeri 269 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Nermin Aygen Türklerin antropolojik tarihleri bakımından kan grupları hakkında 281 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı XII. ve XIII. Asırlarda Anadoludaki fikir hareketleri ile içtimai müesseselere bakış 287 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Şevket Aziz Kansu İnsan ve medeniyet tekamül tarihinde anadolunun yeri 306 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
W. Ruben Bir uygur filozofu hakkında 314 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Remzi Oğuz Arık Anadoluda yeni yerleşme yerleri 342 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Sadri Maksudi Arsal Farabi'nin kültür tarihindeki rolü 352 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Hıfzı Veldet Hukukta tarihçilik ve türk medeni hukuku 352 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Faik Reşit Unat Kırım'ın osmanlı idaresinden çıktığı günlere ait bir vesika: Necati Efendi Sefaretname veya Sergüzeştnamesi 367 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Cavid Baysun Cezayir meselesi ve Reşid Paşanın Paris elçiliği 375 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Nimet Dinçer Anadolu gliptiğinin M.Ö. 1200 yıllarına kadar tekamülü 380 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Güterbock Kumarbi efsanesinin etice telifi 380 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Emin Bilgiç M.Ö. 2000 yıllarında anadolu kavimleri 386 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Kemal Balkan Önasyada M.Ö. 1600 - 1200 devri için feodalizm tesmiyesi doğru mudur? 393 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Tahsin Özgüç Samsun hafriyatının 1941 - 42 yılı neticeleri 393 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Kemal Turfan Eski anadolu kronolojisi üzerinde yeni araştırmalar 420 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ali Rıza Yalgın Uludağ çevresinde türk damgaları 427 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Zeki Oral Malatya kitabeleri ve tarihi 434 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Zeki Velidî Togan Reşidüddin'in hayatı ve eserleri 434 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Osman Şevki Uludağ Türk kadınlarının hekimliği 441 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Efdalettin Tekiner Tarihimizde noksanlar nasıl tamamlanabilir 460 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Remzi Oğuz Arık Karaoğlan höyüğü bakır çağı mimarlığındaki özellikler 47 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Bekir Sıtkı Baykal Mithad Paşanın gizli bir siyasi teşebbüsü 470 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Halil İnalcık Kırım hanlığının osmanlı himayesi altına girmesi 478 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Neşet Çağatay Osmanlı imparatorluğu arazi ve reaya kanunnamelerinde ilhak edilen memleketlerin adet ve kanunları ve ıstılahlarının izleri 489 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Muzaffer Göker Cezayir'in işgali ve Mehmet Ali 505 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Lütfi Barkan Osmanlı kanunnameleri 505 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
O. R. Davies Batı anadolunun atikiyatı 519 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
C. H. Emilie Haspels Frigya'da midasın şehrinde yapılan kazılar 535 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Aziz Ogan Region - Küçükçekmece hafriyatı ve region sarayı 537 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Reşit Saffet Atabinen Türklerin avrupalılarla müşterek troya menşeleri efsanesi üzerinde araştırma 543 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Tahsin Öz Türk kumaş tarihi üzerinde araştırmalar 556 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Emin Bilgiç M.Ö. takriben 1950 - 1850 yıllarında yazılmış vesikalardan anadolunun ilk tarihi çağı hakkında elde edilen bazı mühim neticeler 563 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Landsberger Son babil kralı Nabonid'in Ankara müzesindeki kitabesi 570 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ronald Sayme Torosların muntazam işgali 570 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
E. Bosch Ankaradaki antik devir hamamının müessisi 576 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ekrem Akurgal Anadoluda geç arkaik yunan eserleri 581 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Halet Çambel Pişmişkale kazısı 586 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Nihal Ongunsu Urfanın siverek kazasının taşlık köyünde bulunan iki stel 587 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Mükrimin Halil Yinanç Anadolu selçukluları tarihine umumi bir bakış 589 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Kurt Bittel Megiddo'dan bir hitit fildişi levhacığı 589 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Enver Ziya Karal Osmanlı imparatorluğunda ilk nüfus sayımı 589 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
H. Th. Bossert Mısır panteonunda hitit tanrıları 59 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
H. Sadi Selen 16. ve 17. yüzyıllarda anadolunun köy ve küçük şehir hayatı 590 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
R. Rahmeti Arat Türk dilinin inkişafı 598 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Mustafa Selçuk Ar Çivi yazılı kaynaklara göre türkçe etice, hurrice arasındaki bağlar 612 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ahmet Cevat Emre Eski türk yazısının sumer yazısı ile menşe birliği 612 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Arif Müfid Mansel Mudanya mezarı 612 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Bahadır Alkım Ön asya sanatında hitit kaya rölyeflerinin hususiyeti 612 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Osman Bayatlı Klasik kültür 622 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Afif Erzen Ankaralı Gayus Yuliyus Severus'un kitabeleri ve anadoluluların roma imparatorluğu üzerindeki nüfuzları 625 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
F. R. Kraus İstanbul çivi yazılı tablet kolleksiyonu, bir tarih arşivi 634 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
A. Süheyl Ünver Selçuklular zamanında kütüphaneler üzerine yeni örnekler ve bazı mülahazalar 642 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Osman Turan Selçuk vakfiyelerinin tarihi ehemmiyeti 647 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Abdülkadir İnan Şeybani hanın Maveraünnehir'i istilasında ideoloji meselesi 647 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Tayyib Gökbilgin Rumelinin iskanında ve türkleşmesinde yürükler 648 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Cemal Tukin Yakın tarihimizde resmi hafta tatili 648 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Mebrure Osman Tosun Mezopotamya'da boğa kültü 65 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Akdes Nimet Kurat Avrupa arşivleri ve kütüphanelerinde tarihimizi ilgilendiren bazı vesikalar ve kaynaklar 661 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Hıfzı Veldet Hukukta tarihçilik ve türk medeni hukukunun millileştirilmesi 677 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Nihal Ongunsu Urfanın Siverek kazasında Taşlıköy'de bulunan iki stel 688 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Ali Sami Boyer Türk ve bizans mimarisine dair bir mukayese 694 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Orhan Tuna Türkiye'de ilk tercüme iktisad kitabı 700 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Füruzan Kınal Amarna mektupları üzerinde yeni araştırmalar 73 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Jale Ogan Yunan devrinde küçük asya sanatı 83 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.
Mükrimin Halil Yinanç Anadolu selçukluları tarihine ait bazı kaynaklar 95 3. Türk Tarih Kongresi. 15 - 20 Kasım 1943. Kongreye Sunulan Tebliğler.

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat