Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 04
Sayı : 04
Tarih : 1984
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları II: Kanuni Sultan Süleyman Devrine Ait Bir İn'âmât Defteri 001 - 017 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Christopher Ferrard The Development of an Ottoman Rhetoric up to 1882 Part II: Contributions from Outside the Medrese 019 - 034 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Nicolas Vatin A Propos du Voyage en France de Huseyn, Ambassadeur de Bajazet II Aupres de Lous XI (1483) 035 - 044 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Jean-Louis Bacque-Grammont Deux Certificats de Dedouanement de Soies a Erzincan en 1545 045 - 054 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Olga Ziroyevic Mehmed Pascha Sokolli im Lichte Jugoslawischer Quellen und Überlieferungen 055 - 067 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Özer Ergenç Osmanlı Şehrindeki “mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine 069 - 078 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Neşe Erim Osmanlı İmaratorluğu'nda Kalebendlik Cezası ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine Bir Deneme 079 - 088 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
İlber Ortaylı 19. Yüzyıl Sonunda Suriye ve Lübnan Üzerinde Bazı Notlar 089 - 113 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Yuluğ Tekin Kurat Anglo-Turkish Relations during Kemal Atatürk's Presidency of the Turkish Republic 115 - 131 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Max Demeter Peyfuss Die Balkantürken im Lichte der Österreichischen Balkanforschung des 19. Jahrhunderts 133 - 146 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Nejat Göyünç Die Bedeutung der Osmanichen Archivalien für die Erhellung der Türkischen Kunstgeschichte 147 - 160 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Suraiya Faroqhi A map of Anatolian Friday Mosques (1520-1535) 161 - 173 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Eleazar Birnbaum Method and Motive in Book Reviewing 175 - 180 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
A.C. Schaendlinger Die Osmanich - Habsburgische Diplomatic in der Ersten Halfte des 16. Jhdts 181 - 196 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Zeki Arıkan Busbeck ve Osmanlı İmparatorluğu 197 - 224 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Walter Leitsch Ziele der Österreichischen Politik Gegenüber Dem Osmanichen Reich im 17. Jahrhunderts 225 - 236 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Markus Köhbach Die Diplomatischen Beziehungen Zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich 237 - 260 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Yavuz Ercan Napoleon İstilası Sırasında Bir Türk Diplomatının Gözü ile Viyana Şehri 261 - 280 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Irene Komposch-Ortner Die Kulturellle Begegnung Von Orient und Okzident in Bosnien Herzegowina 281 - 303 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Arslan Terzioğlu Die Beziehungen Zwichen Österreich und der Türkei Auf Dem Gebiet der Medizin 305 - 323 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04
Nihat Hayri Azamat [Yaşar Nuri Öztürk: Kuşadalı İbrahim Halveti. Hayatı, Düşünceleri, Mektupları. İstanbul 1982, XV + 301 sahife] 325 - 335 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Suraiya Faroqhi [Ahmed Yaşar Ocak, XIII. Yüzyılda Anadolu'da Baba Resul (Babailer) İsyanı ve Anadolu'nun İslamlaşmasındaki Yeri (İstanbul, Dergah Yayınları,1980)] 336 - 337 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Anton (Cornelius) Schaendlinger, Die Feldzugstagebücher Des Ersten und Zweiten Ungarischen Feldzugs Süleyman I. (Kanuni Süleyman'ın Birinci ve İkinci Macar Seferleri Harp Günlükleri), Wien 1978, 138 (Giriş, Almanca tercüme, Bibliyografya, Dizin) + 64 (tı 337 - 339 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Suraiya Faroqhi, Der Bektaschi-Orden in Anatolien, Vom Spaten Fünfzehnten Jahrhundert bis 1826 (Anadolu'da Bektaşi Tarikatı, Onbeşinci Yüzyıl Sonlarından 1826'ya Kadar), Wien 1981, Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes'in II. Ek cildi, VIII + 339 - 340 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Karl Nehring, Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreise Nach Konstantinopel. Ein Beitrag zum Frieden Von Zsitvatorok 1606 (Herberstein Baronu Adam'ın İstanbul'a Elçilik Seyahati. Zitvatorok Barışı'na Bir Katkı), München 1983, 231 sahife, 1 harit 340 - 342 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Valery Stojanow, Die Entstehung und Entwicklung der Osmanisch-Türkischen Palaographie und Diplamatik, Mit Einer Bibliograhie (Osmanlı-Türk Paleografya ve Diplomatiği'nin Meydana Gelişi ve Gelişmesi, bir bibliyoğrafya ile), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 19 342 - 343 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Suraiya Faroqhi [Şenay Yola, Schejch Nureddin Mehmed Cerrahi Und Sein Orden (1721-1925), İslamkundliche Untersuchungen Bd. 71, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1982, XIII + 196s.] 344 - 345 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Suraiya Faroqhi [Klaus Schwarz, Harz Kurio, Die Stiftungen Des Osmanischen Grosswesirs Koğa Sinan Pascha (gest. 1596) in Uzunğaova/Bulgarien, İslamkundliche Untersuchungen Bd. 80, Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1983, VI + 82s.] 345 - 346 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Özer Ergenç [Hedda Reindl, Manner Um Bayezıd. Eine Prosopographische Studie Uber Die Epoche Sultan Bayezıds II. (1481-1512). Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 1983, IV + 415s. = Islamkundliche Untersuchungen, Band 75.] 347 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Osman Nedim Tuna [Erich Prokosch, Osmanisches Wortgut im Sudan- Arabischen, İslamkundliche Untersuchungen. Band 89, Klaus Schwarz Verlag. Berlin 1983, 15 x 22, 75s.; fiyatı gösterilmiyor] 349 - 355 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Adnan Aslan [Economie et Societes Dans I'Empire Ottoman, Fin Du XVIII-debut Du XX Siecle (Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum, XVIII. Yüzyılın Sonu - XX. Yüzyılın Başı), yayınlayanlar: Jean-Louis Bacque Grammont ve Paul Dumont, CNRS yayınlarından No:601, Pari 356 - 357 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat