Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 21
Sayı : 21
Tarih : 2001
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
189730

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
[Turcica, Revue d'Etudes Turques, tome 31 (1999), 598p, , 354 - 355 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Abdullah Saydam XIX. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabâd Kazası 135 - 187 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Ahmet Kavas Kuzey Afrika'da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları 031 - 068 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Ayhan Yüksel Çanakkale Savaşlarında Sultanhisar Torpidosu Muâvenet-i Milliyye Muhribi: Mürettebatı ve Faaliyetleri 081 - 096 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Cafir Çiftçi [Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E. J. Brill, Leiden, 1996. (Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk, Osmanlı İmparatorluğunda Vergi Toplama ve Malî İdare 1560-1660), ss. 3 337 - 339 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Colin Heywood Review Article 323 - 335 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Erhan Afyoncu Talîkîzâde Mehmed Subhî'nin Hayatı Hakkında Notlar 285 - 306 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Gökhan Çetinkaya Sultan Abdülhamid II's Officials: The Case of Nusret Paşa at Baghdad 1888-1896 257 - 267 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Hasan Yüksel Bir Babâi (Vefâi) Şeyhi Zaviyesi (Şeyh Behlül Baba) 097 - 107 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Hidayet Nuhoğlu [Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. İstanbul, 1999 345 - 349 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
İsmail Güleç Gelibolu Musluhiddin Sürûri Hayatı Kişiliği Eserleri ve Bahrü'l-Ma'ârif İsimli Eseri 211 - 236 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Kemal Çiçek Diplomat Banker ve Tüccar: 18. Yüzyıl Başlarında Larnaka'da Para Ticareti ve Yabancı Sermaye 269 - 283 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mehmed Alaaddin Yalçınkaya Türk Diplomasisinin Modernleşmesinde Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi'nin Rolü 109 - 134 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mehmet Yavuz Erler İstanbul'da Deniz Ulaşımı (1870-1875) 069 - 080 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Menderes Coşkun Stations of the Pilgrimage Route from İstanbul to Mecca via Damascus on the Basis of the Menâzilü't-Tarîk İlâ Beyti'llâhi'l-'Atîk By Kadri (17th Century) 307 - 322 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mustafa Gökçek Centralization during the Era of Mahmud II 237 - 255 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Orhan Kılıç Van Eyaletine Bağlı Sancaklar ve İdarî Statüleri (1558-1740) 189 - 210 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Ömer Diler Bir Kaç Kitap Tanıtımı [Erkiletlioğlu, Halit ve Güler, Oğuz, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1996, [Kabaklarlı, Necdet, Osmanlı Mangırları, İstanbul 1999, [Ender, Celil, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe 340 - 344 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Zeki Arıkan [Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge University Press, 1999, X+204s. 349 - 353 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Zeki Arıkan Türkoloji Araştırmalarının Büyük Kaybı Prof. Dr. Robert Mantran (1917-1999) 011 - 030 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat