Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 21
Sayı : 21
Tarih : 2001
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
189730

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Zeki Arıkan Türkoloji Araştırmalarının Büyük Kaybı Prof. Dr. Robert Mantran (1917-1999) 011 - 030 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Ahmet Kavas Kuzey Afrika'da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları 031 - 068 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mehmet Yavuz Erler İstanbul'da Deniz Ulaşımı (1870-1875) 069 - 080 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Ayhan Yüksel Çanakkale Savaşlarında Sultanhisar Torpidosu Muâvenet-i Milliyye Muhribi: Mürettebatı ve Faaliyetleri 081 - 096 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Hasan Yüksel Bir Babâi (Vefâi) Şeyhi Zaviyesi (Şeyh Behlül Baba) 097 - 107 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mehmed Alaaddin Yalçınkaya Türk Diplomasisinin Modernleşmesinde Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi'nin Rolü 109 - 134 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Abdullah Saydam XIX. Yüzyılda Reform İhtiyacının Taşradaki Yansımalarına Bir Örnek: Akçaabâd Kazası 135 - 187 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Orhan Kılıç Van Eyaletine Bağlı Sancaklar ve İdarî Statüleri (1558-1740) 189 - 210 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
İsmail Güleç Gelibolu Musluhiddin Sürûri Hayatı Kişiliği Eserleri ve Bahrü'l-Ma'ârif İsimli Eseri 211 - 236 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Mustafa Gökçek Centralization during the Era of Mahmud II 237 - 255 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Gökhan Çetinkaya Sultan Abdülhamid II's Officials: The Case of Nusret Paşa at Baghdad 1888-1896 257 - 267 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Kemal Çiçek Diplomat Banker ve Tüccar: 18. Yüzyıl Başlarında Larnaka'da Para Ticareti ve Yabancı Sermaye 269 - 283 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Erhan Afyoncu Talîkîzâde Mehmed Subhî'nin Hayatı Hakkında Notlar 285 - 306 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Menderes Coşkun Stations of the Pilgrimage Route from İstanbul to Mecca via Damascus on the Basis of the Menâzilü't-Tarîk İlâ Beyti'llâhi'l-'Atîk By Kadri (17th Century) 307 - 322 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Colin Heywood Review Article 323 - 335 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21
Cafir Çiftçi [Linda T. Darling, Revenue-Raising & Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1660, E. J. Brill, Leiden, 1996. (Gelir Artışı ve Kanuna Uygunluk, Osmanlı İmparatorluğunda Vergi Toplama ve Malî İdare 1560-1660), ss. 3 337 - 339 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Ömer Diler Bir Kaç Kitap Tanıtımı [Erkiletlioğlu, Halit ve Güler, Oğuz, Türkiye Selçuklu Sultanları ve Sikkeleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1996, [Kabaklarlı, Necdet, Osmanlı Mangırları, İstanbul 1999, [Ender, Celil, Karesi, Saruhan, Aydın ve Menteşe 340 - 344 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Hidayet Nuhoğlu [Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. İstanbul, 1999 345 - 349 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Zeki Arıkan [Kate Fleet, European and Islamic Trade in the Early Ottoman State. The Merchants of Genoa and Turkey, Cambridge University Press, 1999, X+204s. 349 - 353 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Turcica, Revue d'Etudes Turques, tome 31 (1999), 598p, , 354 - 355 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 21

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat