Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 15
Sayı : 15
Tarih : 1995
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
189724

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Nejat Göyünç [3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Dîvân-ı Hümâyûn 335 - 336 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Ali Galib Baltaoğlu [Ali Akyıldız: Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), İstanbul 1993, Eren Yayıncılık, 338 s. + 9 belge. 322 - 329 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Barnadette Schenk, Kamal Cunbulat. Das Arabisch-Islamische Erbe und Die Rolle der Druzen in Seiner Konzeption der Libanesischen Geschichte. (Kemal Canbulat. Arap-İslam mirası ve Lübnan Tarihini Kavrayışında Dürzilerin Rolü). Berlin 1994. Klaus Schwarz Ya 321 - 322 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Claudia Kleinert, Die Revision der Historiographie des Reiches am Beispiel von Abdülhamid II. Das Spate Osmanische Reich im Urteil Turkischer Autoren der Gegenwart (1930-1990). (II. Abdülhamid Örneğinde Osmanlı İmparatorluğu Tarih Yazımının Yeniden Gözde 317 - 319 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nurcan Abacı [Elizabeth Zachariadou (Ed.), The Ottoman Emirate 1300-1389, (Osmanlı Beyliği), Rethymnon: Crete University Press, 1993, 243 sayfa 329 - 332 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Hans-Peter Laqueur, Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in Istanbul. (Osmanlı Mezarlıkları ve Mezartaşları) Tübingen, Ernst Wasmuth Yayınevi 1993 (İstanbuler Mitteilungen/Beiheft 38). s. 220 307 - 310 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Jan Paul Niedernkorn, Die Europaische Machte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (Avrupa Devletleri ve İmparator II. Rudolf'un 'Uzun Türk Harbi', 1593-1606, Wien, 1993, VIII-559 sahife, Avusturya İlimler Akademisi Yayınlarından Archiv für Öste 332 - 334 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Machiel Kiel ve Friedrich Sauerwein, Ost-Lokris in Türkischer und Neugriechischer Zeit (1460-1981). Persistenz und Zasuren in der Siedlungsentwicklung und Demographischen Geschichte Mittel-Griechenlands auf Grund Osmanisch-Türkischer und Neugriechischer 312 - 317 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Ralf Elger, Zentralismus und Autonomie: Gelehrte und Staat in Marokko, 1900-1931. (Merkeziyetçilik ve Özerklik: Fas'ta Ülemâ ve Devlet, 1900-1931), Berlin 1994. Klaus Schwarz Yayınevi. s. 260 319 - 321 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Kemal Beydilli [Şamil Mutlu, Yeniçeri Ocağının Kaldırılışı ve II. Mahmud'un Edirne Seyehati - Mehmed Dâniş Bey ve Eserleri - . İst. Üni. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1994, s. 148 310 - 312 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nevra Necipoğlu Byzantine Monasteries and Monastic Property in Thessalonike and Constantinople During the Period of Ottoman Qonquests 123 - 135 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Gisela Prochazka-Eisl Die Lyrischen Einschuebe in der Altosmanischen Chronik des Âşıkpaşazâde 093 - 122 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Azmi Özcan Jamaladdin Afghani's Honorable Confinement in Istanbul and İran's Demands for his Extradition 285 - 291 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Ahmet Atilla Şentürk Klasik Osmanlı Edebiyatında Tipler 001 - 091 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Cristina Feneşan Mihaloğlu Mehmet Beg et la Principaute de Valachie (1508-1532) 137 - 155 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Yusuf Oğuzoğlu Osmanlı Şehirlerindeki Halkın Vergi Yükü Üzerine Bir Araştırma (1680-1700) 157 - 186 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Mehmet Ali Beyhan Şânizâde Tarihi'nin Kaynaklarından Câbî Tarihi 239 - 283 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Ali Akyıldız Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği Bazı Değişiklikler (1839-1856) 221 - 237 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
Sabine Prätor Wege ins Osmanische Parlament 293 - 306 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15
İbrahim Güler XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkiyalık Hareketleri 187 - 219 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat