Vakıflar Dergisi

Yayıncı:Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Vakıflar Dergisi 02
Sayı : 02
Tarih : 1942
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.
Açıklama : Citli
Etiketler:
Vakıflar Dergisi 02   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Vakıf Müessesesinin Hukûkî Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü 001-036 Vakıflar Dergisi 02
Albert Gabriel Bursa’da Murad I Camii ve Osmanlı Mimarisinin Menşei Meselesi 037-044 Vakıflar Dergisi 02
Albert Gabriel Bursa'da Murad I. Camii ve Osmanlı Menşei Meselesi 037-044 Vakıflar Dergisi 02
İ. H. Uzunçarşılı Niğde'de Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi 045-080 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Niğde'de Akmedrese 081-082 Vakıflar Dergisi 02
Şerafettin Yaltkaya Kara Ahmed Paşa Vakfiyesi 083-168 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Topkapı'da Ahmed Paşa Hey'eti 169-172 Vakıflar Dergisi 02
W. Ruben Buddlüst Vakıfları Hakkında 173-184 Vakıflar Dergisi 02
A. Caferoğlu Türk Teamül Hukukuna Göre <İçtimai Muavenet> Müessesesi 185-195 Vakıflar Dergisi 02
A. Süheyl Ünver Süleymaniye Külliyesinde Dârüşşifa, Tıb Medresesi ve Dârülakakire Dair 196-208 Vakıflar Dergisi 02
Tahsin Öz Sultan Ahmed Camii’nin Tezyini Hususiyetleri II 209-212 Vakıflar Dergisi 02
H. Turhan Dalıoğlu Ankara’da Cenabî Ahmed Paşa Camii ve Cenabi Ahmed Paşa 213-220 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Ankara’da Cenabî Ahmed Paşa Camii ve Türbesi 221-222 Vakıflar Dergisi 02
Feyzullah Dayıgil İstanbul Çinilerinde Lale 223-232 Vakıflar Dergisi 02
Feyzullah Dayıgil İstanbul Çinilerinde Lale 223-232 Vakıflar Dergisi 02
Abdülkadir Erdoğan Kanuni Sultan Süleyman Devri Vezirlerinden Pertev Paşa’nın Hayatı ve Eserleri 233-240 Vakıflar Dergisi 02
Abdülkadir Erdoğan Pertev Paşa'nın Hayatı ve Eserleri 233-240 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Pertev Mehmed Paşa'nın Eserleri Hakkında Mimari İzahat 241-244 Vakıflar Dergisi 02
A. Süheyl Ünver İstanbul Yedinci Tepe Hamamları’na Dair Bazı Notlar 245-252 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Kırşehir'de Türk Eserleri 253-262 Vakıflar Dergisi 02
Fahrettin Kerim Gökay Ruh Hekimliği Sahasında Türklerin ve Vakıf Müesesesinin Hizmetleri 263-266 Vakıflar Dergisi 02
Vakfa Ait Tarihi Istılâhlar: Ribât 267-278 Vakıflar Dergisi 02
M. Fuad Köprülü Ribat 267-278 Vakıflar Dergisi 02
Ömer Lütfi Barkan Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler: İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler 279-386 Vakıflar Dergisi 02
A. Saim Ülgen Yeni Cami 387-398 Vakıflar Dergisi 02
Fazıl İsmail Ayanoğlu Vakıflar İdaresince Tanzim Ettirilen Tarihi Makbereler 399-404 Vakıflar Dergisi 02
Kamil Kepcioğlu Tarihi Bilgiler ve Vesikalar 405-422 Vakıflar Dergisi 02
Kâmil Kepecioğlu Bursa’da Şer’î Mahkeme Sicillerinden ve Muhtelif Arşiv Kayıtlarından Toplanan Tarihî Bilgiler ve Vesikalar 405-422 Vakıflar Dergisi 02
H. Adnan Erzi Bursa’da İshakî Dervişlerine Mahsus Zâviyenin Vakfiyesi 423-430 Vakıflar Dergisi 02
Halim Baki Kunter Kitâbelerimiz 431-456 Vakıflar Dergisi 02
[Prof. Esat Arsebük, Esat Arsebük, Mâmeleke İstinat Eden Şahsiyet: Vakıf (Adliye Ceridesi, No. 63, Ankara 1937, s. 1130 - 1170); Prof. Esat Arsebük, Medeni Hukuk, I, İstanbul 1938 (ikinci fasıl: Mâmeleke istinat eden şahsiyet, 296 - 348) 457-459 Vakıflar Dergisi 02
[Ali Himmet Berki, Vakıflar, İstanbul 1940, XII+328 sahife] 459-460 Vakıflar Dergisi 02
[Ö. Lütfi Barkan, Şer’î Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıfları (Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt VI, sayı I, İstanbul 1040, s. 165] 460-464 Vakıflar Dergisi 02
[L. A. Mayer, The Buildings of Sultan Kaytbay Vakfiyesi as described in his endowment ded, cüz I (metin ve indeks), London (A. Probsthain), 1938; 4, X+95 sahife] 464-465 Vakıflar Dergisi 02
[Abbas al - Azzâvî, Tarih - i Irak, cilt I, Moğol Devrine Ait, 644 sahife, Bağdad 1935, resim ve haritalarla; - cilt II, Celayir devri, 418+56 sahife, Bağdad 1936, resim ve haritalarla] 465-468 Vakıflar Dergisi 02
[J. Sauvaget, Les Caravanserails syriens du Hadjdj de Constantinople (Ars islamica, Vol. IV, 1937, p. 98 - 121), haritalar, planlar ve ilave edilmiş resimlerle] 468-472 Vakıflar Dergisi 02
[Kunt Olaf Dalman, Valens - Aquaedukt in Konstantinopel, Mit Beitraegen veon Paul Wittek, Bamberg, 1933, IV, 87, s. 4] 473-478 Vakıflar Dergisi 02
[Fuad Köprülü, G. Raquette’in Eine Kaschgarische, Wakf - urkunde aus der Khodschazeit ost Turkestan (Lunds Universitets arsskrift, N. F. Avd. I. Bd. 26 N 2) İsimli makalesi hakkında bibliyografya), Vaqıflar Dergisi, I s. 159 - 161, Ankara 1938] 476-478 Vakıflar Dergisi 02

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat