Tarih Enstitüsü Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Enstitüsü Dergisi 10  - 11
Sayı : 10 - 11
Tarih : 1979 - 1980
Liste Fiyatı : 40,00 TL
186135

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
İbrahim Kafesoğlu Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu 001-028 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Abdülkadir Donuk Türk Devletinde Hakimiyet Anlayışı 029-056 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Ramazan Şeşen Klasik İslam Kaynaklarına Göre Eski Türklerin Dini ve Şaman Kelimesinin Menşei (Başlangıçtan Moğol İstilasına Kadar) 057-090 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Erdoğan Merçil Simcûriler II: İbrahim b. Simcûr 091-096 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Hakkı DUrsun Yıldız Abbasiler'de Emirülümeralığın Ortaya Çıkışı 097-108 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Şehabettin Tekindağ Şehinşah'ın Oğlu Şerefeddin İshak Hakkında Bir Kitabe 109-110 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
İsmail Aka XV. Yüzyılın İlk Yarısında Timurlular'da Zirai ve Ticari Faaliyetler 111-120 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
M. Münir Aktepe Vak'a - Nüvis Ahmed Lütfi Efendi ve Tarihi Hakkında Bazı Bilgiler 121-152 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
M. Münir Aktepe Vak'a - nüvîs Ahmed Lütfî Efendi ve Târihi Hakkında Bâzı Bilgiler 121-152 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kazım Yaşar Kopraman al - Malik al - Mu'ayyad Şayh al - Mahmudi Devrinde (1412 - 1421) Mısır'ın Mali ve İktisadi Durumuna Umumi Bir Bakış 153-176 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Hasan Kaleshi Türkler'in Balkanlara Girişi ve İslamlaştırılma 177-194 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Hasan Kaleshi Türkler'in Balkanlar'a Girişi ve İslamlaştırılma Arnavud Halkının Etnik ve Milli Varlığının Korunmasının Sebepleri 177-194 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Semavi Eyice İstanbul'un Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri 195-238 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Mehmet İpşirli Hasan Kâfî El - Akhisarî ve Devlet Düzenine Ait Eseri Usûlü'l - Hikem Fî Nizâmi'l - Âlem 239-278 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Mehmet Saray Rusya'nın Asya'da Yayılması 279-302 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
İsmail E. Erünsal Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II.Bayezid Devrine Ait Bir İn'amat Defteri 303-342 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Roderic H. Davison Küçük Kaynarca Antlaşmasının Yeniden Tenkidi 343-368 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Paul Dumont 1865 Tarihinde Güney - Doğu Anadolu'nun Islahı 369-394 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
İhsan Süreyya Sırma Yemen Valisi Osman Nuri Paşa'nın Yolsuzluklarına Dair İmzasız Bir Layiha 395-412 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Barbara von Palombini, Bündniswerben Auslandischer Machte um Persien, 1453 - 1600 (Avrupa Devletlerinin İran’la ittifak Teşebbüsleri) Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1968, V - 138 s.] 413-417 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militärhilfe. Die Preussisch - Deutschen Militärmissionen in der Türkei 1835 - 1919 (Bir Askeri Yardımın Anatomisi. Türkiye’de Prusya - Alman Askeri Heyetleri 1835 - 1919). Schriftenreihe des Institus für Deutsche Geschi 418-421 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Muzaffer Gökman, Tarihi Sevdiren Adam, Ahmed Refik Altınay, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1978, 436 sayfa, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel No. 186, ünlü Kişiler Dizisi: 8.] 421-423 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Nizamı Aruzi, Les Quatre Discours (Çahar Makala), Fransızcaya çeviren Isabelle de Gastines, Bibliothéque des Oeuvres Classiques Persanes, No: I, Paris 1968, 162s.] 424-425 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı - İngiliz Anlaşması (Ada'nın İngiltere'ye Devri); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları No. 2434, İstanbul 1978, 152.] 426-428 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Atilla Çetin, Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, Enderun Kitabevi, İstanbul 1979, XVI+171.] 428-430 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071 - 1920), nâşirler: Osman Okyar - Halil İnalcık, Ankara, 1980, XVI+396s.] 431-433 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Prof. Dr. Neşet Çağatay, Mustafa Nuri Paşa, Natâyic ül - Vukuat, c. I - II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXII. dizi, Sa. 1, Ankara 1979] 433-442 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte 1789 - 1922. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1980, s. 455.] 443-445 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Klaus Schwarz, Der vordere Orient in den Hochschulschrifthen von Dissertationen und Habilitationsschriften (1885 - 1978). (Almanya, Avusturya ve İsviçre Üniversite ve Yüksek Okullarında Yakın - Doğu ile ilgili tezler. Doktora ve doçentlik tezleri bibliyo 446-448 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Mustafa Ali, Mustafa Ali's Counsel for Sultans of 1581. Edition, Translation, Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischisch - Historische Klasse, Denkschriften, 137 Band.] 448-449 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Kitap Tanıtma [Karl K. Barbir, Ottoman Rule in Damascus, 1708 - 1758, 1980, Princeton University Press, XIX+216.] 450-451 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat