Tarih Enstitüsü Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Sayı : 09
Tarih : 1978
Liste Fiyatı : 40,00 TL
186134

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Mübahat S. Kütükoğlu 1009 (1600) Tarihli Narh Defterine Göre İstanbul'da Çeşitli Eşya ve Hizmet Fiyatları 001-085 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Özkan İzgi XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletleri'nin Çin'le Yaptığı Ticari Münasebetler 087-106 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Hakkı DUrsun Yıldız Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı Sac Oğulları II Ebu Ubeydullah Muhammed El - Afşin 107-128 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Ahmet Yaşar Ocak Emirci Sultan ve Zaviyesi XIII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu (Bozok)'da Bir Babâî Şeyhi: Şeref'ud - Din İsmail B. Muhammed 129-208 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Masao Mori Kuzey Asya'daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilatı 209-226 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
V. L. Ménage Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı 227-240 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Salih Özbaran Two Letters of Dom Alvaro de Noronha From Hormuz Turkish Activities Along the Coast of Arabia:1550 - 1552 241-292 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Josef Blaşkoviç Sadrazam Köprülüzade (Fazıl) Ahmed Paşa'nın Ersekujvar Bölgesindeki Vakıfları 1664 - 1665 293-342 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
İlber Ortaylı Çarlık Rusyası Yönetiminde Kars 343-362 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
İhsan Süreyya Sırma Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın San'a Civarının Fethine Dair Bir Mektubu 363-372 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Ramazan Şeşen Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Nadir Türkçe Yazmalar 373-404 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Mehmet Çavuşoğlu 16. Yüzyılda Yaşamış Bir Kadın Şair Nisâyi 405-416 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Mehmet İpşirli Mustafa Selaniki and His History 417-472 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Kitap Tanıtma [Şem’dani - zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi Mür’i’t - Tevarih II. A (yayınlayan Prof.Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları no. 2366 İstanbul 1978, XVI+184.] 473-474 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Kitap Tanıtma [F. Th. Dijkema, The Ottoman Historical Monumental Inscriptions in Edirne (Edirne’de Osmanlı Kitâbeleri), Leiden (E. J. Brill) 1977, 236 sahife, 176 fotoğraf + 1 plan, 96 guilder] 474-475 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Kitap Tanıtma [Alexandru Dutu and Paul Cernovodeanu, Dimitrie Cantemir, Historian of South East European and Oriental Civilisations, Extracts from “The History of the Ottoman Empire”, with a foreword by Professor Halil İnalcık, Bucarest, 1973, 359 sahife, 35 levha] 476-478 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Kitap Tanıtma [Clifford Edmund Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, the Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040 - 1186, Edinburgh University Press, Edinburgh 1977 (Son Gazneliler: İhtişam ve çöküş, Afganistan ve Kuzey Hindistan’daki Hânedan 1040 478-487 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Kitap Tanıtma [A. H. de Groot, The Ottoman Empire and Dutch Republic: A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610 - 1630, Leiden/İstanbul 1978, XIII+417 sahife ve 12 levha] 487-488 Tarih Enstitüsü Dergisi 09

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat