Tarih Enstitüsü Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Sayı : 12
Tarih : 1981 - 1982
Liste Fiyatı : 50,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 500 puan kazanacaksınız)
   500
186120

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Mübahat S. Kütükoğlu Prof. M. Tayyib Gökbilgin’in Ardından 001-024 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Orhan Şaik Gökyay Osmanlı Donanması ve Kpudan - ı Derya ile İlgili Teşrifat Hakkında Belgeler 025-084 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
M. Mehdi İlhan 1518 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Amid Sancağında Tımar Dağılımı 085-100 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Zeki Arıkan Hamid Sancağı'ndaki Timar Düzenine İlişkin Araştırmalar 101-126 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mübahat S. Kütükoğlu Sultan II. Mahmud Devri Yedek Ordusu Redif - i Asakir - i Mansure 127-158 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Feridun M. Emecen Kayacık Kazasının Avarız Defteri 159-170 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Bahaeddin Yediyıldız XVIII. Asırda Türk Vakıf Teşkilatı 171-190 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Abdülkadir Özcan Şehid Ali Paşa'ya İzafe Edilen 'Ta'limat - Name'ye Dair 191-202 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mehmet İpşirli XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler 203-248 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
İbrahim Kafesoğlu Yanlış Kullanılan Türk Kültür Terimlerinden Birkaç Örnek: Ulus, Yasa, Kurultay 249-258 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Jean-Louis Bacque-Grammont Un Berat de Mahmud Ier Portant Nomination du Consul General de France en Egypte en 1736 259-278 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Nejat Göyünç Midhat Paşa'nın Niş Valiliği Hakkında Notlar ve Belgeler 279-316 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Necmi Ülker Batılı Gözlemcilere Göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir Şehri ve Ticari Sorunları 317-354 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Rifat Önsoy Ziya Gökalp'in İktisadi Görüşleri 355-366 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Erdoğan Merçil Yezd Atabegleri 367-386 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mahmut H. Şakiroğlu 1521 Tarihli Osmanlı - Venedik Andlaşmasının Asli Metni 387-404 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
M. Münir Aktepe Moldovancı Ali Paşa ve Mezar Kitabesi 405-426 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
İhsan Süreyya Sırma Yemen’in Jeo - Politik Durumu ve Osmanlı Devleti’ne Katılması 427-444 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mehmet Saray Atatürk ve Türk Dünyası 445-458 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Abdülkadir Donuk 26 - 30 Ağustos 1922 Ta’aruzu ve Turan Taktiği 459-498 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Markus Köhbach Die Parabel vom Gefundenen Dirhem in der Frühen Anatolischen Versepik 499-506 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Ahmet Yaşar Ocak Türk Heterodoksi Tarihinde “Zindık”, “Harici”, “Rafızi”, “Mülhid” ve “Ehl - i Bid'at” Terimlerine Dair Bazı Düşünceler 507-520 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mikâil Bayram Ahi Evren’in Öldürülmesi ve Ölüm Tarihinin Tesbiti 521-540 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Salih Özbaran Üniversite Düzeyinde Tarih Öğretimi 541-578 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Tuncer Baykara Alaiye'de Bazı Yeni Kitabeler 579-586 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
İbrahim Artuk Alay Köşkü 587-592 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Atilla Çetin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Osmanlı Devlet Arşivi ve Mülga Sadaret Evrakının Muhafazası Hakkında Aldığı Kararlara Ait Bazı Belgeler 593-610 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Yusuf Oğuzoğlu XVII. Yüzyılda Konya Şehrindeki Üretim Faaliyetleri Hakkında Bazı Bilgiler 611-620 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Ayla Demiroğlu Anadolu Selçukluları Devrine Ait Bir Siyaset - name 621-626 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Özkan İzgi Orta Asya’nın Türkleşmesi 627-640 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mehmed Çavuşoğlu Şehzade Mustafa Mersiyeleri 641-686 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
İlhan Şahin XVI. Asırda Halep Türkmenleri 687-712 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Midhat Sertoğlu Osmanlı Devleti Zamanında Kurulan Vakıflarda “Mektubiyet” Meselesi ve Bunun Hukuki Durumu 713-718 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Metin Sözen - K. Bora Yılmazyiğit Mimar Zühtü Başar ve Üsküdar Kaymakamlığı 719-734 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Salih Trako İbrahim Münib Akhisari Bosnavi ve onun Mecmu’a - yı Fıkhiyyesi 735-754 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Avdo Suçeska Bosna Eyaleti’nde Tekalif - i Şakka 755-762 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Colin Imber The Status of Orchards and Fruit - Trees in Ottoman Law 763-774 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Bernard Lewis Meşveret 775-782 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Mihail Guboğlu Prof. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun Eserlerinde Romen Ülkeleri 783-836 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Géza Fehér Questions Iconographiques des Miniatures Ottomanes des Chroniques sur les Campagnes de Hongrie 837-840 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
Semavi Eyice İstanbul’in Ortadan Kalkan Bazı Tarihi Eserleri 841-886 Tarih Enstitüsü Dergisi 12

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat