Tarih Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Dergisi 34
Sayı : 34
Tarih : 1984
Liste Fiyatı : 50,00 TL
186091
Etiketler:
Tarih Dergisi 34   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Bekir S. Kütükoğlu Prof.Dr. M.C.Şehabettin Tekindağ İçin [ve Eserleri Üzerine] 001-018 Tarih Dergisi 34
M. Münir Aktepe 1711 Prut Seferi İle İlgili Ba’zı Belgeler 019-054 Tarih Dergisi 34
İbrahim Kafesoğlu Selçuklu Zamanındaki İzmir Türk Beyinin Adı: Çaka mı, Çağa mı, Çakan mı 055-060 Tarih Dergisi 34
Semavi Eyice İstanbul'da İlk Telgrafhane - i Amire'nin Projesi (1855) 061-072 Tarih Dergisi 34
Gülçin Çandarlıoğlu Uygur - Çin Iktisadi Münasebetleri (At - İpek Alışverişi) (744 - 840) 073-080 Tarih Dergisi 34
Abdülkadir Donuk Eski Türk DevletTeşkilatında (Tarhan) Ünvanı ve Tarihi Gelişmesi 081-090 Tarih Dergisi 34
Ahmet Ağırakça Menakibu'l - Kudsiyye'ye göre Babii Şeyhi Muhlis Paşa'nın Anadolu Selçuklu Tahtına Geçişi 091-100 Tarih Dergisi 34
Zeki Arıkan 1518 (924) Tarihli Çemişgezek Livası Kanunnamesi 101-122 Tarih Dergisi 34
Mübahat S. Kütükoğlu 1624 Sikke Tashihinin Ardından Hazırlanan Narh Defterleri 123-182 Tarih Dergisi 34
Nezihi Aykut IV. Murad'ın Revan Seferi Menzilnamesi Üzerine 183-246 Tarih Dergisi 34
Kemal Beydilli Ignatius Mouradgea D'ohsson (Muradcan Tosunyan) 247-314 Tarih Dergisi 34
Feridun M. Emecen Son Kırım Hanı Şahin Giray'ın İdamı Meselesi ve Buna Dair Vesikalar 315-346 Tarih Dergisi 34
Adülkadir Özcan Hassa OrdusununKomutanı Muallem Bostaniyan - ı Hassa Ocağı Kuruluşu ve Teşkilatı 347-396 Tarih Dergisi 34
Mehmet Saray Türkistan'da Rus - İngiliz Rekabeti 397-416 Tarih Dergisi 34
Adülkadir Özcan II. Abdülhamit'in Husûsî Mektup ve Telgrafları 417-474 Tarih Dergisi 34
Atilla Çetin El - Cevaib Gazetesi ve Yayını 475-484 Tarih Dergisi 34
Nejat Göyünç Kalenderhane Camii 485-494 Tarih Dergisi 34
Mehmet Çayırdağ Kayseri'de Selçuklu ve Beylikler Dönemine Ait Bazı Kitabe ve Mezartaşları 495-532 Tarih Dergisi 34
Hüseyin Salman Eski Türk İçeçeklerinden “Begni” Üzerine Bir Deneme 533-538 Tarih Dergisi 34
Kitap Tanıtma [Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, İstanbul 1983 (Enderun yayınları: 13), XX + 436, 4 harita] 555-557 Tarih Dergisi 34
Kitap Tanıtma [Prilozi za Arijentalnu Filologiju i İstoriju Yugoslavenskih Noroda Pod Turskom Vladavinom (Revue de Philologie Orientale et D'histoire des Peuples Yugoslaves Sous la Domination Turque, I, Redacteur en chef Branislav Gurgev), Orijentalni İnstitut u Saraje 557-567 Tarih Dergisi 34
Kitap Tanıtma [Vak'a - nüvis Ahmet Lütfi Efendi Tarihi, c. IX (Yayınlayan Prof. Dr. M. Münir Aktepe), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No.: 3130, İstanbul 1984 XL+342.] 567-570 Tarih Dergisi 34
Fındıklılı Süleyman Şamadanizade Mür'i't - Tevarih 570-571 Tarih Dergisi 34
Cengiz Orhonlu [Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine Araştırmalar, Derleyen: Salih Özbaran, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 31, İzmir 1984, s. VIII+157] 571-573 Tarih Dergisi 34

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat