Tarih Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Dergisi 33
Sayı : 33
Tarih : 1982
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.
Etiketler:
Tarih Dergisi 33   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Şehabettin Tekindağ İstanbul Kuşatmasında İki Önemli Olay 001-006 Tarih Dergisi 33
Abdülkadir Özcan Fatih'in Teşkilat Kanunnamesi ve Nizam - ı Alem İçin Kardeş Katli Meselesi 007-056 Tarih Dergisi 33
İsmail E. Erünsal Fatih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfi Hakkında Birkaç Not 057-078 Tarih Dergisi 33
V. L. Ménage Sultan II. Murad'ın Yıllıkları 079-098 Tarih Dergisi 33
Erdoğan Merçil Sîmcûrîler (III): Ebu’l - Hasan Muhammed b. İbrahim b. Sîmcûr 097-132 Tarih Dergisi 33
Nimet Bayraktar Şemsi Ahmed Paşa: Hayatı ve Eserleri 099-114 Tarih Dergisi 33
Erdoğan Mercil Simcuriler 115-132 Tarih Dergisi 33
Işın Demirkent 1071 Malazgirt Savaşı'na Kadar Bizans'ın Askeri ve Siyasi Durumu 133-146 Tarih Dergisi 33
Abdükadir Donuk Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile 147-168 Tarih Dergisi 33
Ramazan Şeşen Selahaddin Eyyubi Devrinde Libya'da Türkler ve Karakuş Meselesi 169-198 Tarih Dergisi 33
Gülçin Çandarlıoğlu Orta Asya - Japon Münasebetleri 199-214 Tarih Dergisi 33
Tang Chi Wei Nehri Barış Anlaşmasına Dair Araştırmalar 215-226 Tarih Dergisi 33
İlhan Şahin 1638 Bağdat Seferi'nde Zahire Nakline Memûr Edilen Yeni - il ve Halep Türkmenleri 227-236 Tarih Dergisi 33
Kitap Tanıtma [Tarih - i Lebîba, Taylezânî - zâde Hâfız Abdullah] 237-254 Tarih Dergisi 33
Feridun M. Emecan “Târih - i Lebîbâ”ya dair 237-254 Tarih Dergisi 33
M. Münir Aktepe Dünkü Fransızlar Blak Bey ve Oğlu, M. Alexandre Blacque ve Edouard Blacque 255-270 Tarih Dergisi 33
Mücteba İlgürel Akbaş Cephaneliği Baskını 271-282 Tarih Dergisi 33
İbrahim Artuk Karesi - Oğulları Adına Basılmış Olan İki Sikke 283-290 Tarih Dergisi 33
Mine Esiner Özen Türkçe'de Kumaş Adları 291-340 Tarih Dergisi 33
Günay Kut İstanbul'daki Yazma Kütüphaneleri 341-374 Tarih Dergisi 33
İhsan Süreyya Sırma II. Abdülhamid'in Hilafeti Hakkında Yazılmış Bir Risale ve Bununla İlgili Kırk Hadis 375-400 Tarih Dergisi 33
Günay Kut Ayvansarayi Hafız Hüseyin B. İsmail ve Eserleri 401-439 Tarih Dergisi 33
Rene Grousset Bozkır İmparatorluğu 441-445 Tarih Dergisi 33
Yaşar Yücel Kitabu Mesalihi'l - müslimin ve menafi'i'l - mü'minin, Osmanlıca Devlet Düzenine Ait Metinler 445-447 Tarih Dergisi 33
İ. Metin Kunt Sancaktan Eyalete, 1550 - 1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl İdaresi 447-448 Tarih Dergisi 33
M. Münir Aktepe Şem'dani - Zade Fındıklılı Süleyman Efendi Tarihi: Mür'i't - Tevarih II. B 449-450 Tarih Dergisi 33
Fahri Ç. Derin Vefayat - ı Selatin ve Müşahir - i Rical 450-452 Tarih Dergisi 33
Jehuda L. Wallach Anatomie einer Militaerhilfe «Die Preussisch - Deutschen Militaernissionen in Der Türkei 1835 - 1919» 452-455 Tarih Dergisi 33
İsmet Binark Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayımlanmış Kaynaklar) 455-460 Tarih Dergisi 33
İ. Metin Kunt Bir Osmanlı Valisinin Yıllık Gelir - Gideri Diyarbekir 1670 - 1671 460-462 Tarih Dergisi 33
İlhan Şahin Devrim Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal 462-464 Tarih Dergisi 33
Erdoğan Mercil Kirman Selçukluları 464-467 Tarih Dergisi 33
Hugh Kennedy The Early Abbasid Caliphate 467-469 Tarih Dergisi 33

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat