Tarih Dergisi

Yayıncı:İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe
Tarih Dergisi 32
Sayı : 32
Tarih : 1978
Şu anda stoklarımızda bulunmuyor.
Etiketler:
Tarih Dergisi 32   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Turgut Kut Ülkemizde Yangın Tulumbasını ilk Kez İmal Eden Gerçek Davud'un ve Bazı Tulumbacıların Mezar Taşları - Tarih Dergisi 32
Özkan İzgi Kao - Ch'ang Uygurları Hakkında 001-010 Tarih Dergisi 32
Mikâil Bayram Sadr Ud - Din Konevi ile H'ace Nasir Ud - Din Tusi'nin Mektuplaştıkları İddiası Üzerine 011- Tarih Dergisi 32
Hakkı DUrsun Yıldız Azerbaycan'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı Sâc Oğulları 029-070 Tarih Dergisi 32
Erdoğan Merçil Simcuriler (I): Sîmcûr ed - Devâtî 071-088 Tarih Dergisi 32
Ahmet Yaşar Ocak XIII. ve XVI. Yüzyıllar Anadolu Türk Tarihi Bakımından Önemli Bir Kaynak: Menakıb'ul - Kudsiya Fi Menasıb'il - Unsiya 089-102 Tarih Dergisi 32
Tuncer Baykara Yatağan'da Abdi Beğ - Sultan Tekkesi 103- Tarih Dergisi 32
Claude Cahen Les Principautès Turcomanes au Debut Du XIVe Siecle D'apres Pachymère Gregoras 111-116 Tarih Dergisi 32
Şehabettin Tekindağ Konya ve Karaman Kütüphanelerinde Mevcut Karaman - Oğulları ile İlgili Yazmalar Üzerinde Çalışmalar 117-136 Tarih Dergisi 32
Jean Louis Bacque Grammont Deux Letres De David Du Kartli (Etudos Turco - Safavides, IX) 137- Tarih Dergisi 32
Hüseyin Mirjafari Sufism and Gradial Transformation in the Meaning of Sufi in Safavid Peried 157-166 Tarih Dergisi 32
Mustafa Fayda Kitabu Kudveti'l - Muluk Ila - Şerefi'l - Mecdi ve Sebilihi'l - Mesluk 167-172 Tarih Dergisi 32
C. M. Imber Four Documents Form John Rylands Turkish 173- Tarih Dergisi 32
Josef Blaşkovics Osmanlılar Hakimiyeti Devrinde Slovakya'daki Vergi Sistemi Hakkında 187- Tarih Dergisi 32
Constantin Şerban La Suzerainetè Ottomane e L'egard Des Pays Roumains Dans Le Contexte Des Relations İnternationales Europeanes 211-218 Tarih Dergisi 32
Yücel Özkaya XVIII. Yüzyılların Sonlarında Timar ve Zeametlerin Düzeni Konusunda Alınan Tedbirler ve Sonuçları 219- Tarih Dergisi 32
İbrahim Artuk Osmanlılarda Veraset - i Saltanat ve Bununla İlgili Sikkeler 255- Tarih Dergisi 32
Orhan Şaik Gökyay Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği 281- Tarih Dergisi 32
Mücteba İlgürel Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silahların Yayılışı 301- Tarih Dergisi 32
M. Tayyib Gökbilgin Kanuni Sultan Süleyman Devrine Ait Bosna ve Hersek ile İlgili Venedik Arşivi'ndeki Türkçe Belgeler Hakkında 319-330 Tarih Dergisi 32
Nejat Göyünç 'Hane' Deyimi Hakkında 331-348 Tarih Dergisi 32
M. Münir Aktepe İstanbul Fenerbahçesi Hakkında Bazı Bilgiler 349- Tarih Dergisi 32
Eşref Eşrefoğlu Ali Ferruh Bey'in Doğu - Rumeli'de <Lisân - ı Osmânî ve Sikke - i Osmânî> Meselesine Ait 1903 Tarihli Bir Raporu 381-402 Tarih Dergisi 32
Stanford J. Shaw The Population of İstanbul in the Nineteenth Century 403-414 Tarih Dergisi 32
Faruk Kocacık XIX. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları 415- Tarih Dergisi 32
Bayram Kodaman Hamidiye Hafif Süvari Alayları. (II. Abdulhamit ve Doğu Anadolu Aşiretleri) 427- Tarih Dergisi 32
Kemal Beydilli II. Abdülhamit Devrinde Gelen ilk Alman Askeri Heyeti Hakkında 481-494 Tarih Dergisi 32
Mübahat S. Kütükoğlu İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyâzı 495- Tarih Dergisi 32
İhsan Süreyya Sırma Ii Abdülhamid'in Çin Müslümanlarını Sünni Mezhebine Bağlama Gayretlerine Dair Bir Belge 559- Tarih Dergisi 32
Atilla Çetin Yıldız Arşivi'ne Dair 563-586 Tarih Dergisi 32
Salih Özbaran Tarihçilik Üzerine Bazı Çağdaş Görüşler 587-606 Tarih Dergisi 32
Cevdet Küçük Şark meselesi Hakkında Önemli Bir Vesika 607-638 Tarih Dergisi 32
Roderic H. Davison The Secret Report on the Congress of Berlin 639-652 Tarih Dergisi 32
Suraiya Faroqhi The Life Story of an Urban Saint in the Ottoman Empire: Piri Baba of Merzifon 653- Tarih Dergisi 32
Alexandru V. Boldur Plevna 679-688 Tarih Dergisi 32
Mine Erol Amerika'nın Cezayir ile Olan İlişkileri 689-730 Tarih Dergisi 32
Yuzo Nagata 16. Yüzyılda Manisa Köyleri: 1531 Tarihli Saruhan Sancağına Ait Bir Tahrir Defterini İnceleme Denemesi 731-758 Tarih Dergisi 32
Feridun Akozan İstanbul'un Kapalı Çarşısı 759- Tarih Dergisi 32
Ramazan Şeşen Arapça Eserlere Dair Bir Katalog Hakkında 789-794 Tarih Dergisi 32
Bistra Cvetkova La Fauconnerie Dans Les Sancaks Da Nicopol et de Vidin aux XVe et XVIe Siecles 795-818 Tarih Dergisi 32
Yusuf Halaçoğlu Tapu - Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Sis (=Kozan) Sancağı 819- Tarih Dergisi 32
Zekeriya Kitapcı The First Challenge of the Turks Against the Arabs in the Ozus Valley According to the Narration of at Tahari 893-904 Tarih Dergisi 32
İlhan Şahin Tîmâr Sistemi Hakkında Bir Risâle 905- Tarih Dergisi 32
Semavi Eyice Goleşti (Romanya)'de Küçük Bir Türk Hâtırası: Alemdar Mustafa adına H. 1221 (=1806) tarihli bir kitabe 993-996 Tarih Dergisi 32

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat