Doğu Batı 08 : Türk Toplumu
Sayı : 08 : Türk Toplumu
Tarih : 1999
Liste Fiyatı : 24,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135
181238
Açıklama :

“Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi” başlığıyla çalışmamızın bu kısmı, gelişme söylemi etrafında Türk toplumunun öznelerinin ne ölçüde değiş­tiğini/değişebileceğini soruyor. Burada gelişme kavramını ölçülebilir teknik ilerlemeye bağlı olmaksızın kendini ifade edebilmesi ve insanın bütün ilişkilerinde özgürleş­mesi anlamında kullanıyoruz. Gelişme teorisini maddî gelişmişlikle sı­nırlamayıp kültürel ve zihinsel faaliyetlerin de hesaba katılmasının ge­rekliliğini vurguluyoruz. Konuya Cumhuriyet seçkinlerinin modernleştirme projesinden bakıl­dığında hem yavan bir zihinsel tavrın, hem de eklemlenme süreçleri hariç temel öznelerin kalıplaştığı görülecektir. ‘Değişmeyen özne’, yalın anlamıyla günümüze uzanan geçmişin refleksleridir. Zamanı çarpıtan ve kendini tarihsel bir kopuş olarak sınıflandıran kadroların değişmeyen özneleri geleneksel sabitelerdir. Birçok örnekte, kurucu ögelerin bel­leklerinde devraldıkları dönemin arkeolojisini görmek mümkün... Tanzi­mat bürokrasisindeki yapısal unsurların Cumhuriyet’e mirası... Ya da Osmanlı rical-i devletinde “beka” kaygısının, Türk modernleştiricilerinin elinde “ilerleme” sorunu olarak tashih edilmesi gibi... Bir yenilgi duygusunu hep içinde barındırmış olan son dönemdeki tarihsel romantizmimizin taşıyıcıları, her dönemde toplumda orga­nik bir ağ oluşturma adına yeni güç ve prestij imkânları aramışlardır. Geniş çapta toplumsal değişimi arzulayan bu prestij imkânları devlet eliyle halk için, ‘merkez’in ‘çevre’ye sunduğu ideallerdir. Çağdaşlaşma, modernleşme, kalkınma gibi gelişme literatürünün yan anlamları seküler bir bilinçle beslenemediğinden bu tür idealleştirmeler, hep bir yüceltme veya reddiye düzeyinde kalmıştır. Merkez ile çevre arasında bir bütünleşme yaşanmamıştır. Kuşkuyla birbirini gözetleyen iki farklı dünya oluşmuştur. Cumhuriyet’in bir başka temel sıkıntısı dünyevî işa­retleri (kalkınma, modernleşme gibi) yaşama dönük alternatif bir etikle donatamamasıydı. Reddedilen tebaa düzenine rağmen devlet merkezli kültürün verileriyle beslenmek, en sıradan sosyolojik gözlemimiz haline gelmişti. Gelişme yazını çerçevesinde yer yer üçüncü dünya popülizmini anımsatan söylemlere de dik­kat çekmek istiyoruz. Modernleşme süreci gerçekleri tersyüz eden popü­list bir karakter çizmeye eğilimli olduğu gibi, otoritenin rasyonelleşmesi, cemaat demokrasisi ve devletin referans boşluklarını sembollerle doldur­maya çalışması da söz konusu tehlikenin başlangıcıdır. Konuya bir başka açıdan bakıldığında, modernleşme projesi içinde başka alternatifler de beklemek de pek gerçekçi olmayacaktır. Kalkınma ve gelişme süreci içindeki bir toplum bazı bedelleri ödemeye daima hazır olmalıdır. Sözü edilen tüm aksaklıklar ve sakatlıklar modernleşmenin bu projesine dahildir. Gelişme grameri bütünlüklü bir denklem... İkilemleriyle birlikte Aydınlanma döneminden günümüze tedricen kurulmuş uzun bir cümle... Türk modernleşmesi bu yapının ‘özne’sini çözümlemiş midir?... Bu sayıda Türk modernleşmesinin kimi tuhaflıklarına işaret etmek istiyoruz..

Etiketler:
Doğu Batı 08   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Hayriye Erbaş Gelişme Yazını ve Geleceği 11 - 31 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Kubilay Aysevener Türkiye Cumhuriyetinin Felsefi Temelleri 117 - 122 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Süleyman Seyfi Öğün Türk Musikisinde Modernleşme Süreçlerinin ya da 'Aşk Olmayınca Meşk Olmaz' Diye Yazan Bir İktisatçının Düşündürdükleri 125 - 140 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Urhan Veli Modernizm, Postmodernizm ve Personalizm 143 - 168 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Luciano Pellicani Modernite ve Totaliteryanizm 169 - 187 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
28 Çelebi Mehmet Efendi Paris Seyâhâtnâmesi 191 - 213 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Nur Betül Çelik Söylem Kuramları, Hegemonya Kavramı ve Kemalizm 33 - 47 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Etyen Mahçupyan Osmanlı Dünyasının Zihnî Temelleri Üzerine 49 - 67 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Simten Coşar Türk Modernleşmesi: ‘Aklileşme’, ‘Patoloji’, Tıkanma 69 - 82 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Mustafa Armağan Alternatif Modernliğe ve Modernliğimize Dair 83 - 93 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Mehmet Ali Kılıçbay Türk Modernleş(eme)mesi Türk Post - Modernleşmesi 95 - 98 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu
Mehmed Âkif Ersoy Alevî Kimliğinin Gelişimine ve Alevî Sünnî İlişkisine Psikanalitik Bakış 99 - 115 Doğu Batı Düşünce Dergisi 08 : Türk Toplumu

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat