Doğu Batı 10 : Bin Yılın Muh.
Sayı : 10 : Bin Yılın Muh.
Tarih : 2000
Liste Fiyatı : 23,76 TL
(Bu ürünü aldığınızda 135 puan kazanacaksınız)
   135
181183
Açıklama :

Bin Yılın Muhasebesi

Bu sayıda binyıllık bir takvimin bazı sayfalarını çeviriyoruz... Başlangıçta binyıl düşüncesi, kronolojik bir özelliği olan, günü günü­ne hesaplanan ve saniyelere itilmiş tarafsız bir zaman sorununu içer­mi­yordu. Takvimlere Hıristiyanî bedenselleşmenin figürleri, Yahudi­likteki kuvvetli Mesih inancının şemaları çizilmişti. Ruhülkudüs, ilahî zamanı içine katarak yürüyordu. Tanrısal bildirişe göre ahir zaman (kut­sal son) geldiğinde inanç­sızlık bertaraf edilecek ve inanç yeniden yeşere­cek, in­sanoğlu sükûneti ve huzuru bulacaktı (Millenarianism). Binler basama­ğı­na geçildiğinde İsa Mesih yeryüzünde dolaşacak ve saadetini esirgemeye­cekti (Kiliazm). Kıyametçi bu kompozisyonun diğer ucunda –kötüler hâ­ne­sinde– asılı kalan şeytanın akı­beti Yeni Ahit’te şöyle tasvir edilir: “Ve gök­ten inmekte olan bir melek gör­düm; elinde cehennemin anahtarı ve bü­yük bir zincir vardı. Ve iblis ve şeytan olan ejderi, eski yılanı, tuttu; ve onu binyıl müddetle bağladı ve binyıl ta­mam oluncaya kadar artık mil­letleri saptırmasın diye kendisini cehenneme atıp onu ka­padı ve onun üze­rine mühürledi...” (Vahiy, Bap 20: 1-3). Binyıl (Millenium) bir mutluluk tablosu... Kadim doğruları yaşamak ve yaşatmak, olup biten düzensizliklerin üstesinden gelmek, ahlâksal güç­süz­lüklerden sıyrılmak ve bütün erdemleri Tanrısal kayranın kucağın­da bir­leş­tirmek, binyılcılığın vaat ettiği bir altın çağdır. Altın Çağ’a, günleri art arda ekleyerek ulaşabilir miyiz? Hayır. Böylesi bir geli­şim/değişme apo­kaliptik literatürde soysuzlaşma olarak kabul edilir. Za­manın yüzey­deki kıpırdanışları döngüseldir, tekâmül düşüncesi geçmişte, ilk kaynak­larda aranmalıdır. Dola­yısıyla binyılcılık insanın tarih karşısın­da resmi ge­çit şeklinde ilerlemesi değil arındırılmış ruhun Tanrı’ya geri dönü­şüdür. Binyılcı anlam dünyası sistematik olmayan teolojik bir tarih felsefesi­ni de doğurmuştur. Seçilmiş halkın tarihini yazmak, efendilik dürtüsü, ke­hânetler, ütopyalar, çeşitli senaryolar bu süreci hızlandırmıştır. İyilerle kö­tülerin mü­cadelesi, Davut ile Golyat’ın savaşı, tüm insanlık için kur­tuluş emri, mutlu­luk teorilerinin esin kaynağıdır. Kıyametin kopması ile devrimlerin patlak vermesi kuşkusuz aynı tarihsel gerçekliği paylaşmaz­lar, fakat bu tür işaret sistemlerinin bir insicam içinde aktığını birbirlerin­den beslendiklerini görü­yoruz. “Kıyametçi”nin radikal eskatolojik gön­dermeleri ile “devrimci”nin dünyaya ilişkin sert tasarımları iki keskin kı­lıç gibi uçları birleşir. Şimdilerde binyıl kıyametçi, ütopik misyonundan uzaklaştı. Zamanın bir metâ hâlinde kullanılması daha uygun görüldü. Binyıl paketleri hazırlan­dı. Altın çağ özlemleri hediyelendirildi. Biz kendi pozisyonumuzu üstlenmeliyiz ve korumalıyız. Yaşadığımız gerçeklik olayları yığmak ve sayıları çoğaltmak suretiyle aşılamaz. Uğrak alanları, bir dönemin bittiği, ağır taş yığınlarının kaldırıldığı, kırılma nok­tala­rına temas etmelidir. Zihniyetlerin değişimini/serüvenini takip etmek önü­müze ışık tutacak bizde gerçek bir seyir tadı bırakacaktır. Her şeyi ku­ru bir akılcılığa teslim etmek külfetlidir. Aksi hâlde insanın sahne­de figü­ran ro­lünde kalması –esasen oyundan, yani tarihten dışlanması– söz ko­nusudur.

Etiketler:
Doğu Batı 10   

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Alev Alatlı İkinci Aydınlanma Çağı' 11 - 14 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Hayriye Erbaş Küçük Sevimli Dünya: Küreselleşme ve Bazı Yanılgılar 117 - 128 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Yasin Ceylan Yeni Yüzyılda Müslüman Olmak 129 - 138 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Mehmet Okyayuz Postmodernizm: Modernitenin Öteki Yüzü 139 - 145 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Cengiz Erdal İki Bin Beş Yüz Yıllık Düş: Hümanizm 147 - 152 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Etyen Mahçupyan Modern Bireyin ve Bölünmüş Aklın Binyılı 15 - 31 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Oktay Taftalı Zaman, Tarih ve Varoluş İlişkisi Üzerine 153 - 157 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Mehmet Mukadder Yakupoğlu Binlerce Yıllık Serüvenin Boşluğundan Duyulan Hoşnutsuzluk 159 - 170 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Jean Baudrillard Binyılın Sonu ya da Gerisayım 173 - 182 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Arthur Koestler Uyurgezerler 185 - 200 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Ahmet İnam Binyıllık Hüzün: İnsanın Düşünme Serüveni Üstüne Bir Yorum 33 - 50 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
E. Fuat Keyman Modernite Sorunsalı ve 21. Yüzyıla Girerken Türkiye 51 - 65 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
Halil İnalcık İkinci Bin’de Türkler 67 - 89 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.
İlhan Tekeli Küreselleşme Ulus - Devlet Etkileşimi Bağlamında AB - Türkiye İlişkilerinin Yorumlanması. Selim İlkin birlikte 91 - 115 Doğu Batı Düşünce Dergisi 10 : Bin Yılın Muh.

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat