Mehmet İpşirli makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Mustafa Selaniki and His History Mehmet İpşirli 417-472 Tarih Enstitüsü Dergisi 09
Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler (XVI - XVII. Asırlar) Mehmet İpşirli 273 - 285 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 07-08
[Andreas Tietze: Mustafa 'Ali's Counsel for Sultans of 1581. Edition, Translation, Notes. II. (Osterreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - Historische Klasse. Denkschriften, 158. Band Forschungen Zur Islamischen Philologie und Kulturgesch Mehmet İpşirli 254 - 255 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 06 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Her Medeniyetin Bir Ansiklopedisi Vardır Mehmet İpşirli 245 - 256 Doğu Batı Düşünce Dergisi 20/1 : Oryantalizm 1
Hasan Kâfî El - Akhisarî ve Devlet Düzenine Ait Eseri Usûlü'l - Hikem Fî Nizâmi'l - Âlem Mehmet İpşirli 239-278 Tarih Enstitüsü Dergisi 10 - 11
Şeyhülislam Sun’ullah Efendi Mehmet İpşirli 209-256 Tarih Enstitüsü Dergisi 13
XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler Mehmet İpşirli 203-248 Tarih Enstitüsü Dergisi 12
İsmail Hakkı Uzunçarşılı Mehmet İpşirli 021 - 030 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18 - 20 Mart 2010 18-20 Mart 2010
Nahîfî’nin Nasîhatü’l - Vüzera’sı Mehmet İpşirli 015-027 Tarih Enstitüsü Dergisi 15
Osmanlı Devlet Taşkilâtına Dair Bir Eser: Kavânîn - i Osmanî ve Râbıta - i Âsitâne Mehmet İpşirli 009-036 Tarih Enstitüsü Dergisi 14
10 Kayıt bulundu

Katkı Sağladığı Dergiler

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi Mehmet İpşirli: Danışma Kurulu,
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat