İsmail Hakkı Uzunçarşılı makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Fatih Sultan Mehmedin Vefatı Üzerine Vezir İshak Paşa'nın İkinci Bayezid'i Saltanata Daveti Arizası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 075 - 077 Belleten 097
Çapan Oğulları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 215 - 261 Belleten 150
Kayserili Ahmed Paşa Hakkında İkinci Abdülhamid'in Bir Hatt-ı Hümayuni İsmail Hakkı Uzunçarşılı 523 - 542 Belleten 027
Asâkir-i Mansûre'ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr-ı Âzamın Takriri ve ll. Mahmud'un Hattı Hümayunu İsmail Hakkı Uzunçarşılı 223 - 230 Belleten 070
Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında İslamiyeti Kabul Etmiş Olan Bir Boğdan Voyvodası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 083 - 087 Belleten 069
Merhum Sadullah Paşa'nın Safvet ve Cevdet Paşalar ve Safvet Paşa-zade Refet Bey'le Mektuplaşması İsmail Hakkı Uzunçarşılı 263 - 300 Belleten 014-015
İran Şahına İltica Etmiş Olan Şehzade Beyazid'in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şaha Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler İsmail Hakkı Uzunçarşılı 103 - 110 Belleten 093
Çapan Oğulları İsmail Hakkı Uzunçarşılı 215 - 261 Belleten 150
V. Sultan Murad'ın Tedavisine ve Ölümüne Ait Rapor ve Mektuplar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 317 - 367 Belleten 038
Osmanlı Devletine İltica Etmiş Olan Karkeya Hanedanından Ahmed Han Nerede Vefat Etti? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 073 - 083 Belleten 109
96 Kayıt bulundu
Toplam 10 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat