İsmail Hakkı Uzunçarşılı makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Sancağa Çıkarılan Osmanlı Şehzadeleri İsmail Hakkı Uzunçarşılı 659 - 696 Belleten 156
Değerli Vezir Gedik Ahmed Paşa II. Bayezid Tarafından Niçin Katledildi? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 491 - 498 Belleten 115
Arşiv Vesikalarına Göre Yedi Ada Cumhuriyeti İsmail Hakkı Uzunçarşılı 627 - 639 Belleten 003-004
Asâkir-i Mansûre'ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr-ı Âzamın Takriri ve ll. Mahmud'un Hattı Hümayunu İsmail Hakkı Uzunçarşılı 223 - 230 Belleten 070
Sultan III. Selim ve Koca Yusuf Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 233 - 256 Belleten 154
Kayserili Ahmed Paşa Hakkında İkinci Abdülhamid'in Bir Hatt-ı Hümayuni İsmail Hakkı Uzunçarşılı 523 - 542 Belleten 027
İran Şahına İltica Etmiş Olan Şehzade Beyazid'in Teslimi İçin Sultan Süleyman ve Oğlu Selim Tarafından Şaha Gönderilen Altınlar ve Kıymetli Hediyeler İsmail Hakkı Uzunçarşılı 103 - 110 Belleten 093
Onaltıncı Yüzyıl Ortalarında İslamiyeti Kabul Etmiş Olan Bir Boğdan Voyvodası İsmail Hakkı Uzunçarşılı 083 - 087 Belleten 069
Osmanlı Devletine İltica Etmiş Olan Karkeya Hanedanından Ahmed Han Nerede Vefat Etti? İsmail Hakkı Uzunçarşılı 073 - 083 Belleten 109
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa Kuvveteleri Tarafından Saruhan, Aydın ve İzmir'in İşgaline Dair Vesikalar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 001 - 029 Belleten 185
95 Kayıt bulundu
Toplam 10 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat