İsmail Hakkı Uzunçarşılı makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Orhan Gazi'nin Vefat Eden Oğlu Süleyman Paşa İçin Tertip Ettirdiği Vakfiyenin Aslı İsmail Hakkı Uzunçarşılı 437 - 451 Belleten 107
Viyana Büyükelçisi Sâdullah Paşa'nın İntiharına Dair İsmail Hakkı Uzunçarşılı 419 - 480 Belleten 014-015
Nizam-ı Cedid Ricalinden Kadı Abdurrahman Paşa İsmail Hakkı Uzunçarşılı 409 - 451 Belleten 139
Onaltıncı Asır Ortalarında Yaşamış Olan İki Büyük ŞahsiyetTosyalı Celalzade Mustafa Salih Çelebiler İsmail Hakkı Uzunçarşılı 391 - 441 Belleten 087
Osmanlı Hükümdarı Çelebi Mehmed Tarafından Verilmiş Bir Temliknâme ve Sasa Bey Ailesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 389 - 422 Belleten 011-012
Kanun-i Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hakanî İsmail Hakkı Uzunçarşılı 381 - 400 Belleten 014-015
Ekos Barçkay'ın Erdel Krallığına Tayini Hakkında Birkaç Vesika İsmail Hakkı Uzunçarşılı 361 - 377 Belleten 027
Âmedi Galib Efendi'nin Murahhaslığı ve Paris'ten Gönderdiği Şifreli Mektuplar İsmail Hakkı Uzunçarşılı 357 - 363 Belleten 002
Kanuni Sultan Süleyman'ın Vezir-i Azamı Maktûl İbrahim Paşa Padişah Damadı Değildi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 355 - 361 Belleten 114
Sultan Abdülâziz Vak'asına Dair Vak'anüvis Lütfi Efendinin Bir Risalesi İsmail Hakkı Uzunçarşılı 349 - 373 Belleten 028
96 Kayıt bulundu
Toplam 10 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat