Nejat Göyünç makaleleri

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
[Anton (Cornelius) Schaendlinger, Die Feldzugstagebücher Des Ersten und Zweiten Ungarischen Feldzugs Süleyman I. (Kanuni Süleyman'ın Birinci ve İkinci Macar Seferleri Harp Günlükleri), Wien 1978, 138 (Giriş, Almanca tercüme, Bibliyografya, Dizin) + 64 (tı Nejat Göyünç 337 - 339 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 04 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Dîvân-ı Hümâyûn Nejat Göyünç 335 - 336 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Jan Paul Niedernkorn, Die Europaische Machte und der “Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II. (Avrupa Devletleri ve İmparator II. Rudolf'un 'Uzun Türk Harbi', 1593-1606, Wien, 1993, VIII-559 sahife, Avusturya İlimler Akademisi Yayınlarından Archiv für Öste Nejat Göyünç 332 - 334 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
'Hane' Deyimi Hakkında Nejat Göyünç 331-348 Tarih Dergisi 32
[Nenad Moacanın, Pozega i Pozestina Sklopu Osmanlijskog Carstva (1537-1691), Jastrebarsko 1997, 544 s. Nejat Göyünç 324 - 326 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 19 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Taha Akyol, Osmanlı'da ve İran'da Mezhep ve Devlet, İstanbul 1999, Milliyet yayınlarından, 261s. Nejat Göyünç 318 - 323 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 19 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Ekmeleddin İhsanoğlu (yay.), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1994-1998, I (XXVIII-886), II (XXXVI-849s.) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yayını. Nejat Göyünç 315 - 318 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 19 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Türk Kültür Tarihi Bakımından Arşivlerimizin Önemi Nejat Göyünç 305 - 319 Belleten 147
[Elizabeth Zachariadou (Ed.), The Via Egnatia under Ottoman Rule (1380-1699, , Crete University Press, Rethymnon 1996, XVI-232 sahife Nejat Göyünç 303 - 304 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 17 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Marwan M. Obeidat, American Literature and Orientalism (Amerikan Edebiyatı ve Doğubilimleri), Klaus Schwarz Verlag, Berlin 1998, 147 sahife, Islamkundliche Untersuchungen. Cild 219 Nejat Göyünç 290 - 291 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 18 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
71 Kayıt bulundu
Toplam 8 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 >  >> 

Katkı Sağladığı Dergiler

Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies Nejat Göyünç: Yayın Kurulu,
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat