Makaleler

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Eski Türk Edebiyatında Nesir:Gelişimi ve Kaynakçası : The Prose in Old Turkish Literature:Its Development and Bibliography Mine Mengi 043 - 076
Klâsik Türk Edebiyatında Tahlil Çalışmaları : Studies Based on Text Analysis in Classical Turkish Literature Üzeyir Aslan 077 - 094
XVII-XIX. Yüzyıllara Ait Türkçe Divan ve Divançeler : Turkish-written Divans belonging to the XVIIth-XIXth Centuries Ziya Avşar 095 - 130
Klâsik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hiciv : Satire in Classical Turkish Literature Gamze Demirel 131 - 154
Aşkın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Gazel : The Song of Love: Ghazal in Classical Turkish Literatüre Selami Turan 155 - 196
Ayrılığın Terennümü: Eski Türk Edebiyatında Firâk-nâmelervThe Song of Bitter Grief: Firâk-nâmes in Old Turkish Literature Orhan Kemal Tavukçu 197 - 220
Kültür Tarihimiz Açısından Zengin Bir Kaynak: Sur-nâmeler : A Rich Source in Terms of Our Cultural History: Mehmet Arslan 221 - 257
Eski Türk Edebiyatında Şehr-engîzler : Şehr-Engîz Genre in Turkish Literatüre Barış Karacasu 259 - 313
Cumhuriyet Dönemi (1923-2007)Türk Edebiyatında 'Belâgat' Çalışmaları : Works Rhetorique in the Turkish Literature of the Republican Period (1923-2007) Mücahit Kaçar 315 - 330
Türk Tasavvuf Edebiyatı Literatürü : Turkish Mystical Literature Azmi Bilgin 331 - 352
26015 Kayıt bulundu
Toplam 2602 Sayfa
<<  <  11-20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   31-40 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat