10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül
1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Sayı : 6. cilt
Tarih : 1994
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 1 puan kazanacaksınız)
   1
196235

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Victor Morales Lezcano The Relationship Between Spain and Turkey (1923 - 1960) 2593 - 261 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Hüseyin Dağtekin Günümüzde Tarih Haritacılığımız Neden ve Nasıl Gelişti 2611 - 264 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Hasan Köni Tunalı Hilmi Bey, Jön Türklerde Yeni Devlet Düşüncesinin Belirlenişi 2641 - 264 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Yahya Akyüz Türk Kurtuluş Savaşına Gelinceye Kadar Fransa’da Türk ve Türkiye İmajı 2649 - 266 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Robert F. Zeidner The Origin of Turco - French Hostilities in Çukurova & Vicinity, 1920 - 21: Controversy among the Documents of Several Nations & A New Interpretation of them 2663 - 266 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Abdurrahman Güzel Milli Mücadele Yıllarında Antalya 2669 - 275 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Ahmet Emin Yaman İstanbul’un Ankara’ya Yaklaşma Deneyimi: Bilecik Görüşmesi 2755 - 277 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
izzet Öztoprak Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İstifası Meselesi 2773 - 278 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Vladimir Danilov Türkiye’de Siyasi Yapının Evrimi ve Siyasal Mücadelenin Özellikleri 2783 - 279 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Nilüfer Efendiyeva 1920’lerin Başlarında Türk Halkının Mili Kurtuluş Savaşı’nın Resmi Sovyet Basınında Yansıtılması 2791 - 279 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Hanif Fauq Modern Turkey’s March Towards Civilization and its Echoes and Re - Echoes in Urdu Writings 2799 - 281 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
İbrahim T. Tatarlı Atatürk ve Reformlarının Bulgaristan’da Değerlendirilmesi Üstüne 2819 - 284 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Mustafa Karahasan Yugoslavya İstoriografyasında ve Basınında Kemalist Devrim ve Milli Kurtuluş Savaşı’nın Semeresi Olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Yeri ve Önemi 2843 - 286 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Mehmet Önder Milli Mücadelenin Yanında ve Safında Öğüd Gazetesi (1917 - 1923) 2863 - 287 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Mark Pinson Atatürk’s Revolution and Reforms (1918 - 1928) in Soviet and East European Historiography (1965 - 1985) 2877 - 288 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Boris Potskhveriya Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihi ve Ekonomisi Konusunda 1976 - 1986 Yılları Arasında Çıkan Sovyet Yayınları 2889 - 289 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Necip P. Alpan Türkiye ile Arnavutluk’un İstiklal Savaşlarındaki Paralelizm Doğrultusunda Yaptıkları İşbirliği 2897 - 290 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Şahin Yenişehirlioğlu Cumhuriyetimizin Temelinde Yatan Kavramlar 2905 - 292 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Şahin Uçar Historical Thought and Education in Modern Turkey 2921 - 292 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Tuğrul İnal Atatürk Türkiyesi’nde Çağdaş Düşüncenin Temel Kavramları 2927 - 293 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Otar Gıgıneşvili Kemalist Milliyetçiliğin İlkesi Milliyetçiliğin Doğuş ve Gelişme Tarihi Hakkında 2933 - 294 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Gürbüz D. Tüfekçi “Milliyetçilik (Ulusalcılık) ve Ulusalcı Egemenlik 2941 - 295 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
M. Rauf İnan Atatürk ve Türk Kadını 2957 - 297 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Mithat İnan Türk Tiyatrosunun Başlangıcı ve Ermeni Nüfus Olayına Özgün Bir Yaklaşım 2975 - 298 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Paul Hıdıroglou The Trukish Appraisal of Greece 2987 - 299 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Zvi Yehuda Hershlag Inflationary Trends and Disinflationary Policies in Republican Turkey 2991 - 302 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Pyotr Moiseyev 70’li - 80’li Yıllarda SSCB ve Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği 3021 - 302 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Nikolai G. Kireev 20’li 30’lu Yıllarda Türkiye’de Devletçilik Politikasının Bazı Özellikleri 3027 - 303 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
İnkılap Alibekov Kemalizm’in Devletçilik İlkesi: Teori ve Uygulama 3035 - 304 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Joseph S. Szyliowicz Technology Transfer and Development: The Case of the Turkish İron and Steel Industry 3049 - 306 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
İlhan Tekeli Savaşmayan Ülkenin Savaş Ekonomisi: Üretimden Tüketime Pamuklu Dokuma 3063 - 311 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Mehmet Ali Ekrem İkinci Dünya Savaşı’nda Türk - Romen İlişkileri 3111 - 311 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Gligor Popi La Collaboration Balkanique au Temps de la Creation du Pacte Balkanique 3119 - 312 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Milan Vanku La Diplomatie de L’Entente Balkanique au Temps de la Crise de la Tchechoslovaquie 3123 - 312 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
İsmail Soysal 1937 Sâdâbâd Paktı 3129 - 315 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Cihat Akçakayalıoğlu Türk Kurtuluş Savaşı’nın Başarıya Ulaştıran ve Ulaştıracak Olan Çeşitli Göçler, Politikalar 3159 - 316 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt
Ahmet Özgiray Cumhuriyet Yönetiminin 1924 - 1930 Yılları Arasında Ege Bölgesi’ndeki İncir, Üzüm, Pamuk, Şeker ve Tütün Üretimine Etkileri 3165 - 317 10. Türk Tarih Kongresi. Ankara, 22 - 26 Eylül 1986. Kongreye sunulan Bildiriler 6. cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat